Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-baserede retteformer –erfaringer fra et udviklingsprojekt Udviklingsprojektets titel: Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-baserede retteformer –erfaringer fra et udviklingsprojekt Udviklingsprojektets titel: Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive."— Præsentationens transcript:

1 IT-baserede retteformer –erfaringer fra et udviklingsprojekt Udviklingsprojektets titel: Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF) Deltagende institutioner: Aalborg Handelsgymnasium Aalborghus Gymnasium Aalborg Tekniske Gymnasium e-Learning Lab, Aalborg Universitet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

2 Projektets formål og indhold Projektets formål er at undersøge samspillet mellem procesorienteret feedback og virtuelle undervisningsformer, med fokus på kollektive dokumentationsformer. Hvordan opbygger vi en god praksis, og hvilke ændringer sker der med undervisningssituationen, når vi bevæger os fra traditionelle former for rettearbejde? Projektets indhold: udvikle, afprøve og evaluere eksempler på forløb med kollektive IT- baserede dokumentationsformer og rettemetoder (3 x 3 lærere) udvikle, afprøve og evaluere den pædagogiske praksis omkring forløbene (planlægning, observation, interviews med lærere og elever, dokumentanalyse, evalueringsdag) og udvikle modeller for god praksis på området. Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

3 Perspektiver Forløbene vil tilsammen dække relevante fag, undervisnings- og arbejdsformer som karakteriserer de gymnasiale uddannelser, hhx, htx og stx. Evalueringen vil anlægge fire perspektiver: Elevroller: Læreprocesser, elevernes roller og deltagelse. Lærerroller: Lærernes roller og samarbejde omkring feedback. IKT-anvendelsen: Muligheder i forhold til mål, faglig progression, evaluering og ressourcer. Organisationsaspektet: Udvikling af virtuelle læringsrum og kollektiv kommunikativ praksis. Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

4 Nye muligheder med IT Lettere at følge elevernes arbejde gennem skriveprocesserne Lettere at tilpasse skriveprocesser til elevernes arbejdsrytmer Mere fleksibelt at arbejde på fælles dokumenter ol. Lettere at kommunikere og dokumentere som fællesskab Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

5 Fra papir til redigérbare filer –enten eller, eller både og? Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF) ”Papirskriftlighed” Feedback på slutprodukt –intenderet fremadrettet Evaluering af færdigheder og perspektiv –udtrykt i arbejdet Rettearbejde –grundig et begrænset antal gange Afleveringer som kontrol med studieaktivitet Ressourcer kan planlægges i timer

6 Fra papir til redigérbare filer –enten eller, eller både og? Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF) ”Papirskriftlighed””IT-skriftlighed” i papirskriftlige rammer Feedback på slutprodukt –intenderet fremadrettet +Procesorienteret feedback Evaluering af færdigheder og perspektiv +Fastholdelse og opmuntring til at afprøve færdigheder og perspektiv Rettearbejde –grundig et begrænset antal gange +Feedback flere gange under processen Afleveringer som kontrol med studieaktivitet +Daglig dokumentation af aktivitet (fraværsregistrering) Ressourcer kan planlægges i timer+Grænser mellem rettearbejde og forberedelse uklar

7 Fra papir til redigérbare filer –enten eller, eller både og? Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF) ”Processkriftlighed”+slutbedømmelse Procesorienteret feedback+ feedback på slutprodukt –når det er absolut meningsfuldt Fastholdelse og opmuntring til at afprøve færdigheder og perspektiv + Jævnlige slutevalueringer af det samme Feedback flere gange under processen+Enkelte arbejder føres helt frem til slutprodukt som bedømmes på en bred vifte af mål Opbygning af portfolio –individuelt og klassebaseret Enkelte afleveringer som kontrol med studieaktivitet Ressourcer fordeles på mål og temaer

8 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

9 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Tage udgangspunkt i det vi lærer –fx portfolio Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

10 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Tage udgangspunkt i det vi lærer –fx portfolio Opbygge praksis og vaner –forståelige rammer Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

11 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Tage udgangspunkt i det vi lærer –fx portfolio Opbygge praksis og vaner –forståelige rammer Opbygge producerende fællesskaber Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

12 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Tage udgangspunkt i det vi lærer –fx portfolio Opbygge praksis og vaner –forståelige rammer Opbygge producerende fællesskaber Fælles forståelse af væsentlighed og niveau –lærerens eksempel Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)

13 Hvordan tager vi udgangspunkt i en procesorienteret IT-skriftlighed? Rammerne ombrydes for både lærere og elever –husk eleverne! Tage udgangspunkt i det vi lærer –fx portfolio Opbygge praksis og vaner –forståelige rammer Opbygge producerende fællesskaber Fælles forståelse af væsentlighed og niveau –lærerens eksempel Ikke alt skal rettes –men det er vigtigt alligevel! Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (VUF)


Download ppt "IT-baserede retteformer –erfaringer fra et udviklingsprojekt Udviklingsprojektets titel: Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google