Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011."— Præsentationens transcript:

1 Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011

2 Vi er Sine Drimer Berg, Vordingborg Gym & HF, adjunkt i engelsk og historie Christine Boas Dabelsteen, Nørre G, adjunkt i dansk og mediefag

3 Formål 1) Konkrete skriveredskaber med i tasken, som kan bruges direkte i undervisningen. 2) Større indsigt i de andre fags krav og forventninger til eleverne.

4 Dagens program 1. Vores projekt 2. Det bedste – og værste – ved at rette? 3. Skriftlighedsredskaber: ◦ Argumentationsmodellen ◦ HOCS og LOCS ◦ Stilladsering (planlægning af det skriftlige arbejde med eleverne)

5 Vores projekt ´Skriftlighed på tværs’ UVM- støttet projekt Fokusgruppeinterviews Indsamling af materiale Samarbejde med skriveforskere

6 Hvad er det bedste ved at rette – og det værste?

7 Nytter det noget? ”Det er ikke let at rette elevopgaver med det formål at eleverne skal blive dygtigere af det. Det er veldokumenteret i forskningen at elever stort set ikke lærer noget af kommentarer til tekster som de har afsluttet og afleveret. Kommentarer og karakterer kan gøre elever glade eller det modsatte, men den konkrete læreeffekt i forhold til opgaverne er beskeden. ” Ellen Krogh, Videnskabsretorik og skrivedidaktik (2009)

8 Hvad skal vi så gøre? ”Det [ny skriftlighed] kræver, at lærerne får ekspliciteret deres tavse viden om opgavegenrer og tekster, så de kan vise elever, hvordan og hvorfor når de vejleder og retter opgaver.” Ellen Krogh, Nordspråk-konferencen, Lysebu, 16. september 2009

9 Skriftlighedsredskaber til alle fag - Argumentationsmodellen - HOCS og LOCS - Stilladsering

10 Argumentationsmodellen - Enhver opgave er et argument! Belæg (B) Påstand (P) Hjemmel (H)

11 Argumentationsmodellen - eks. fra dansk Belæg Analyser af novellens billedsproglige virkemidler peger på dette tema Påstand Novellens hovedtema er ’overgangen fra barn til voksen’ Hjemmel En overbevisende analyse og fortolkning af novellens sproglige virkemidler retfærdiggør en bestemt tolkning af dens temaer.

12 Argumentationsmodellen - eks. fra matematik Belæg Hvis vi antager det modsatte (altså er der er endeligt mange primtal) opdager vi, ved at gange alle dem findes, og addere 1 kan vi tilføje et nyt primtal til vores endelige liste, og vores antagelse var derfor forkert. Hjemmel Enten er der uendeligt mange primtal eller også er der ikke Påstand Der findes uendeligt mange primtal

13 Kaffeaktivitet (15 min) Drik en kop kaffe og kig på de andres plancher

14 HOCS og LOCS ”High Order Concerns” og ”Low Order Concerns” Redskab fra amerikanske universiteter Skelnen mellem væsentlige og mindre væsentlige indsatsområder Eksempel: ”Nej, hvor har jeg mange kommafejl. Det er nok derfor jeg har fået 02!”

15 HOCS Higher Order Concerns Problemer på opgavens øverste niveau Virker opgavens problemformulering? Hænger opgave og opgavens formål sammen? Er skriveren bevidst om sit publikum? Er opgaven understøttet? (citater, statistik, udregninger) Har opgaven en effektiv introduktion og en tilfredsstillende konklusion?

16 LOCS Lower Order Concerns Er opgaven fri for sproglige fejl (grammatik, stavefejl, sætningssammenbrud)? Er sproget levende og spændende for læseren? Er tegnsætningen korrekt? Er formalia opfyldt?

17 10 min summegruppe Hvad er dit fags HOCS og LOCS i skriftligt arbejde?

18 Vi skal stilladsere og eksplicitere! Stilladserings-aktivitet Eksempel på en stilladsering

19 Eksempel fra dansk FØR STILLADSERING Skriv en kronik med overskriften Forholdet mellem sprog og samfund. I kronikken skal du give en sammenfatning af de holdninger, der kommer til udtryk i ”Du er fucking sexistisk, Niarn!” (tekst 1) og ”Jeg er fucking realistisk, Hanne!” (tekst 2). Diskutér hovedsynspunkterne i debatten, idét du evt. inddrager ”Jeg vil ikke kaldes kælling” af Benedikte Ballund (tekst 3).

20 Eksempel fra dansk EFTER STILLADSERING Indledningen: Indledningen bør fungere som appetitvækker for læseren. Præsentér hvilken påstand du mener er den væsentligste? Gengiv kortfattet argumenterne for og imod. Gør f.eks. også rede for debattens baggrund. Dvs. hvem der har sagt hvad hvornår og i hvilke medier. Sammenfatning/redegørelse: Giv mindst fire relevante eksempler fra teksten (citater af 1-3 linjer). Analysér citaterne samt debattørernes påstande, belæg, hjemmel, styrkemarkører, metaforer, deiksis, diskurser og andet? Diskussionen: Fra eksemplerne og analysen – stil evt. et spørgsmål, som leder dig til diskussionen. Her kan du inddrage andre mulige synsvinkler på argumentationen. Konklusionen: Sammenfatte hele diskussionen. Vurdere dine eksempler og du vender tilbage til indledningens problemstilling. Dvs. svarer på den. Redigeringsfasen: Læs din kronik igennem igen. Handler din kronik om dét opgaveformuleringen beder dig om? Er det klart hvilken påstand du argumenterer for? Er din afsnitsdeling logisk? Hænger de sammen? Er der tydelig forbindelse mellem indledning og konklusion? Er dit sprog forståeligt, varieret og klart?

21 Stilladseringsaktivitet Stilladsér en opgave fra dit fag (tag udgangspunkt i medbragte opgave) Opgaven skal foldes ud i dens delelementer Disse delelementer skal samtidig fungere som bedømmelseskriterier

22 Vigtigste pointe fra i dag? Skriveaktivitet (5 min)

23 Hauer, Annette(red.): Litterær artikel, kronik og essay, Systime, 2008 Hegelund, Signe: Akademisk Argumentation, Samfundslitteratur, 2002 Hjemsted, Krogh (red.): Evaluering af det skriftlige arbejde efter reformen, SDU, februar 2009 Illum, Barbara: Strategisk skriveundervisning, i Gymnasieskolen #3, 2010, http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23667.http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23667 Krogh, Ellen (red.): Ny skriftlighed?, Gymnasiepædagogik, 2009 Lovitt, Barbara: Making the implicit explicit, Stylus Publishing, 2007 Skov, Signe: Bundne Opgaver, Samfundslitteratur, 2008 Tandrup, Birte: Creative Writing, Munksgaard, 1985 Wissing, Lisbeth: Mange problemer med ’ny skriftlighed’, GL-bladet, 2009


Download ppt "Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google