Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning i testfunktionen på Absalon Testfunktionen er et værktøj som kan bruges til eksamen, status af de studerendes standspunkt eller som de studerende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning i testfunktionen på Absalon Testfunktionen er et værktøj som kan bruges til eksamen, status af de studerendes standspunkt eller som de studerende."— Præsentationens transcript:

1 Vejledning i testfunktionen på Absalon Testfunktionen er et værktøj som kan bruges til eksamen, status af de studerendes standspunkt eller som de studerende egen forberedelse til eksamen. En test kan laves både obligatorisk eller frivillig, med eller uden deadline og bedømmelse – alt afhængig af formål og behov. Der er mange muligheder for spørgsmål og svarkombinationer, så der er mulighed for varierede svartyper. Testen kan udformes meget enkelt eller der er mulighed for at eksperimentere med forskellige spørgsmålstyper, f.eks. med inddragelse af billeder og lyd eller svarmuligheder, der minder om billedlotteri/memory. Når testen er gennemført at de studerende er det muligt at hente forskellige statusrapporter over besvarelserne.

2 Sådan gør du: Gå ind i det kursusrum hvor du ønsker at oprette en test. Vælg derefter den relevante mappe, f.eks. “Eksamen” eller opret en ny mappe. Tryk på “Tilføj” ved det grønne kryds, som du også anvender når du lægger andet materiale ud på Absalon. For at oprette en test vælger du “Test med beta 2.0” som er den nyeste version. Nu udfylder du testoplysningerne, dvs. Angivelse af titel, en beskrivelse/vejledning af testen og angiver om der skal være en deadline og bedømmelse af testen samt om den skal være obligatorisk for de studerende. Tryk så “Gem” og “Vis test”. Du kommer nu tilbage til testen forside, hvor du kan vælge mellem fanebladene: “Test”, “Kategorier”, “Spørgsmål” og “Rapporter”. (De anbefales af gennemgå fanebladene i den angivne rækkefølge).

3 Fanen Test Gå ind i “Rediger” som er ikonet med den grønne blyant I højre hjørne. Her vises testoplysningerne, som du har angivet. Vælg nu fanen “Indstillinger”, hvor du kan ændre og tilføje testens indstillinger. Her skal du angive: pointgivningsmetode om en rækkefølge på spørgsmålene eller fri navigation mellem dem om de studerendes antal forsøg af testen om testen skal laves inden for et begrænset tidsinterval hvornår de studerende kan se de rigtige svar om de studerende skal have feedback

4 Fanen kategorier Under denne fane kan (men det er ikke nødvendigt) du organisere spørgsmålene i forskellige kategorier. Du tilføjer selv kategorierne, og du beslutter, hvor mange point de enkelte spørgsmål i en bestemt kategori skal have, og hvor mange spørgsmål der skal trækkes fra hver kategori. Kategorier bruges til at vægte spørgsmål, så du har mulighed for at belønne svære spørgsmål med flere point end nemme spørgsmål. Et vigtigt aspekt ved kategorifunktionen er muligheden for at vægte spørgsmålene forskelligt. På den måde kan du have to spørgsmål af samme spørgsmålstype, men kan f.eks. belønne de studerende med 2 point for det ene spørgsmål og 5 point for det andet. F.eks. kan du angive at ”Røde” spørgsmål giver 1 point, hvor ”Blå” spørgsmål giver 5 point. Når du har oprettet kategorierne, kan du tilføje den til de enkelte spørgsmål, når du opretter disse.

5 Fanen Spørgsmål Her opretter du de enkelt spørgsmål, hvor du frit kan kombinere spørgsmåls –og besvarelesmuligheder. Tryk på “Tilføj” ved ikonet med det grønne kryds, hvor du skal vælge hvilke bevarelsesmuligheder spørgsmålet skal have. Du kan vælge mellem flere forskellige bl.a. enten/eller, et eller flere rigtige svarmuligheder, memory, hotspot. Når du har valgt en, skriver du spørgsmålet, hvor det er muligt at tilføje et link, en fil, et billede eller lyd –og videoklip. Udfyld derefter svarmulighederne og tilføj evt. den kategori, som du tidligere har oprettet (se ansnittet om Kategorier). Sådan opretter du spørgsmål efter spørgsmål, til testen er færdig. Tryk på “Gem” hvor du kommer tilbage til oversigten over de oprettede spørgsmål. I den grå værktøjslinie har du mulighed for at bytte om på rækkefølgen af spørgsmålene, ved at markere et spørgsmål og trykke på “Flyt op” eller “Flyt ned”. Du kan også importere og eksportere alle eller enkelte spørgsmål til andre tests i andre kursusrum. Du kan redigere i testen så længe der ikke er nogen, der har besvaret den. Vil du f.eks. redigere i et spørgsmål, kan du dobbeltklikke på det og ændre både spørgsmål og besvarelsesmuligheder.

6 Fanen Rapporter Når de studerende har lavet testen, kan du se resultaterne i forskellige statistikker efter behov. I denne fanen kan du vælge mellem følgende statistikker: Teststatisk, som viser antallet af besvarelser, det maximale antal point der kan gives og det højeste givne point. Statistik for spørgsmål, som viser antallet af besvarelser for hvert enkelt spørgsmål. Deltagernes resultater, som viser en oversigt over sendte besvarelser og ud for den enkelte deltagers navn, kan du klikke på “Vis” og se en detaljeret oversigt over deltagerens resultater.


Download ppt "Vejledning i testfunktionen på Absalon Testfunktionen er et værktøj som kan bruges til eksamen, status af de studerendes standspunkt eller som de studerende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google