Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status 3.12.12 Udviklingsprojekt ”Ord til billede” Ole Christensen og Merete Skjødt Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status 3.12.12 Udviklingsprojekt ”Ord til billede” Ole Christensen og Merete Skjødt Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 Status 3.12.12 Udviklingsprojekt ”Ord til billede” Ole Christensen og Merete Skjødt Jørgensen

2 Visionen Brugen af visuelle, digitale værktøjer fremmer elevers faglige læsning.... det kan projektarbejde understøtte … og det udfordrer skolen som organisation

3 Status og perspektiver for Udviklingsprojektet "Ord til billede" - fra projekt til ny hverdag? Om projektets form og forløb Nedslag i datamaterialet. Hvor er vi nu og hvilke udfordringer ser vi? Skolens medie- og vejledningskultur i et organisationsperspektiv - fra projekt til ny hverdag? Det videre forløb, herunder evaluering d. 7. maj 2013

4 Om projektets form og forløb Form: Eksperimenterende, udviklingsorienteret, alle skoler med Forløb: Projektår 1: eksperimentere med de 6 værktøjer 2 temadage 1 midtvejsevaluering (4 timer) Projektår 2: fokus på projektarbejdsformen og multimodalitet 1 eftermiddagskursus i multimodalitet 1 workshopsdag (delt i to) Evalueringsdag (4 timer) d. 7.05.13

5 Nedslag i datamaterialet ud fra.. Nov. 2011Spørgeskema til deltagerne Om værktøjerne, temadag 28.10.11, projektarbejdsformen, faglig læsning, forventninger April 2012Spørgeskema til deltagerne Værktøjer, arbejdsmetoder, implementering Sept. 2012 Skema: Oversigt over deltagernes projekter i projektår 2 Okt. 2012Spørgeskema til deltagerne: Forudsætninger på skolerne

6 Eksempler fra datamaterialet. Hvor er vi nu og hvilke udfordringer ser vi? Klassetrin (se MindMap på Bloggen) Værktøjer (se MindMap på Bloggen) Projekter (se Oversigt på Bloggen)

7 Begyndende analyse... Proces – produkt Formål- værktøj/arbejdsmetode Dogmeregler, flere værktøjer/palet Privat-offentligt Mediekatalog- mediehandleplan

8 Udviklingsperspektiver Tid og rum til at eksperimentere Teams, der inspirerer, understøtter og udfordrer Videndeling, internt og eksternt Projektarbejdsformen i fokus

9 OTB i forhold til BYOD OTB abonnerer ikke på en bestemt teknologi, men det skal kunne lade sig gøre i hvad som helst (Bring Your Own Device). Ikke tage udgangspunkt i en teknologi, men i læring og læringssyn De 4 søjler fra Faghæfte 48 er vigtigere end det enkelte værktøj

10 Marc Prensky (2012): Teaching the Right Stuff http://marcprensky.com/writing/Prensky-TheRightStuff-EdTech-May-Jun2012.pdf https://www.dropbox.com/s/1k6lzvykx20rl5b/Prensky%202.pdf

11 Nye arbejdsformer – på tværs af tid, sted og rum – og nye måder at forstå og anvende teknologi og digitale medier i pædagogisk praksis. http://www.nynordiskskole.dk/Om-Ny-Nordisk-Skole/Hvad-er-Ny-Nordisk-Skole/Maal- Manifest-og-Dogmer-for-Ny-Nordisk-Skole

12 http://www.folkeskolen.dk/518364/ekspert-saadan-er-det-gode-digitale-laeremiddel

13 Ressourcer og læremidler Roller og relationer Læringsrum og læringsformer

14

15 Nyt udsigtspunkt? VidensformerIscenesættelserPraksis Digitale medier supplement Fokus på og håndtering af software og hardware Kvalifikationer Digitale medier som integration Erfaringer med digitale medier i en kontekst, understøttelse af praksis Kompetencer Digitale medier som udfordring Kommunikation, videndeling og læring planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af praksis Eksperimenter Digitale medier som kultur Medialisering som et vilkår, en usynlig og integreret del af hverdagslivet Kultur

16 Fremtidens læringskultur og læringscentret? Videndelingskultur i skolen Nye organisations- og arbejdsformer Nye vejledningsformer – på tværs af tid, sted og rum Fra lærer til lærer (team og to-lærer-system) Kollegavejledning og sidemandsoplæring Nye roller og positioner

17 Fra projekt til ny hverdag? Hvad er kvaliteten af et udviklingsprojekt som Ord til billede? Hvordan kan OTB indgå i helhedstænkningen for digitalisering og medialisering i praksis? Evaluering 7. maj 2013 kl. 12.00-16.00 Sted udmeldes senere


Download ppt "Status 3.12.12 Udviklingsprojekt ”Ord til billede” Ole Christensen og Merete Skjødt Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google