Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: http://foto.ucc.dk/lightbox/2981/1261053 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Praktiktemadage August 2014 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

2 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Velkommen Praktisk Program 1.dag - 26.august2.dag – 27.august Kl. 9-12 Modul 1 Velkommen fra praktikledelsen Orientering om ny LU og praktikfaget Læreruddannelsen overordnet set Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer Rammer for praktiksamarbejdet – udstrakt praktik til forskel fra 3.årg. med blokpraktik Modul 3 Uddannelsesplan Studieaktivitet Bedømmelse og eksamen Aktionslæring og video - øvelser Kl. 13-16Modul 2 Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier, vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog Undervisningsiagttagelse Trepartssamtalen - øvelse Modul 4 Samarbejdsmøde om praktik niveau I, 2.årg.: Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne. Fælles planlægning mellem praktiklærere og UCC-undervisere, der skal samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af trepartssamtalen. August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

3 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Fra uddannelsesplan til praksis  Praktikskolens uddannelsesplan danner rammen for praksis på skolen  Kompetencemålsprøven tager udgangspunkt i de studerende arbejde undervejs i praktikken  Brug af video i vejledning på skole og UCC & til eksamen  Tro-og loveerklæring indhentes af UCC August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC Den studerende Praktikplan, arbejdet dokumenteret i praktikmappen Modulramme- plan Uddannelses- plan Studieordning

4 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Afslutning af alle 3 praktikmoduler Modulgodkendelse På LU På skolen Modulafslutning Mundtlig eksamen med 1 praktiklærer og 1 UCC-praktikunderviser som eksaminatorer Karakter efter 7-skalaen. Ekstern censur ved modul 2 og 3. - se også praktikpjece side 23 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

5 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Kriterier for godkendelse af et praktikmodul = indstilling til eksamen Evaluering i modulet Modulevaluering med indstilling til prøve på baggrund af opfyldelse af mødepligt og vejledning ved trepartssamtale. Kriterier for gennemført modul Mundtlig prøve med intern censur og karaktergivning. Opfyldelse af de tre kompetencemål ud fra det niveau, som er beskrevet i modulets videns og færdighedsmål, Modulet godkendes til følgende fag Praktikniveau I - dvs. 1/3 af praktikfaget. Forudsætning for opnåelse af undervisningskompetence i undervisningsfag 1. Studieordningen, 2014 - 2015 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

6 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Hvem gør hvad og hvordan ved modulgodkendelse: Den studerende har med udgangspunkt i studieaktivitetsmodel arbejdet med videns og færdighedsmål og dokumenteret i praktikmappen. Deltaget i trepartssamtale Opfyldt mødepligt 80% / 100% Praktiklærer og UCC-praktikunderviser Vinger opfyldelse af mødepligt af fredag i uge 50 i praktiksystem/survey August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

7 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Særligt for kompetencemålsprøven ved Praktikniveau I Prøven afholdes i umiddelbar forlængelse af praktikken under hensyntagen til, at den studerende skal kunne bearbejde sine erfaringer og udarbejde eventuelle produkter med henblik på prøven. Der er krav om, at den studerende i løbet af praktikperioderne arbejder med forskellige digitale medier og forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende, der dokumenter egen og andres undervisningspraksis. Ved prøven skal den studerende formulere undersøgelsesspørgsmål og udarbejde en synopsis på maks. 5 normalsider, der sammen med det medbragte materiale (eller som en praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i bedømmelsen. Studieordning 2014 - 1015 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

8 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Formelt vedr. kompetencemålsprøven De studerende går til eksamen i gruppe/praktikgruppe. Ved prøven deltager 1 praktiklærer og 1 UCC-praktikunderviser som ligeværdige eksaminatorer. Ved en gruppe på 2 studerende har prøven en varighed af 50 min., på 3 = 65 min. og på 4 studerende = 75 min. Prøven afvikles på praktikskolen. August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

9 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Synopsis Til prøven reformulerer den studerende udvalgte undersøgelsesspørgsmål fra praktikken og udarbejder en synopsis på maks. 5 normalsider, der afleveres elektronisk. Eksaminationen tager udgangspunkt i synopserne, der sammen med 1 – 2 videoklip af maks. 1 minuts varighed med optagelse af egen praksis og evt. andet materiale fra en lærerhverdag, illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål. Længden på en synopsis varierer (ligesom længden af eksaminationstiden) afhængigt af antal studerende. Ved en gruppe på 2 studerende har synopsis en længde på max. 9 sider, ved 3 studerende = max. 12 sider og ved 4 studerende = max. 15 sider. Synopsis afleveres den 17.12. 2014 kl. 12.00 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

10 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Ansvarsfordeling mellem parterne til kompetencemålsprøven  Praktikskolen har ansvar…  Læreruddannelsen har ansvar…  Praktiklæreren har ansvar…  UCC-praktikunderviseren har ansvar….  Se papir + eksamensvejledning med fx 7-trinsskala mm som bilag mailes til skoler August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

11 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ BILAG August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

12 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Praktikfaget kompetenceområder, kompetencemål August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning. Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

13 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Udstrakt praktik – 2 hele dage om ugen i 15 uger i praktik på niveau I At følge lærerarbejde over tid At følge elevers læring og udvikling over tid At følge forældresamarbejde over tid At arbejde med undervisningssekvenser  Fællesplanlægning, vejledning August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

14 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Videns og færdighedsmål indenfor de 3 kompetenceområder på praktikmodul I August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kan DIDAKTIK folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen, KLASSELEDELSE klasseledelse,lede elevernes deltagelse i undervisningen, RELATIONSARBEJDE kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, skole-hjemsamarbejde,kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

15 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Studieaktiviteter i forbindelse med praktikfaget Forventningsafstemning med praktiklærer og med studerende - Se praktikpjecen: praktikplan side 7 + studieaktivitet side 14 - 15 August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

16 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Godt råd i et evaluerings- og udviklingsperspektiv Lav en log over, hvordan I bruger timerne. Interesse for at følge vores måde at have timer til UCC-praktikundervisere med i praktikmoduler  Følgegruppe  Praktikråd  National faggruppe August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

17 Vælg layout 1. Højreklik uden for dit slide 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Ønskes bullet brug da: Bullets generelt: For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug ‘Formindsk listeniveau’ Praktik – på hjemmesiden: Praktikinformation og link til praktiksystem Praktikteamets arbejdsfordeling Studiezonen: Hvert hold har deres eget rum, som UCC-praktikunderviserne indretter Praktikmappe mm August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC


Download ppt "Indsæt billeder Klik på ikonet og indsæt et billede Billedbanken findes her: 0405281f60c93adc/ Vælg layout 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google