Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prøvebeskrivelse Bedømmelsesdokument

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prøvebeskrivelse Bedømmelsesdokument"— Præsentationens transcript:

1 Prøvebeskrivelse Bedømmelsesdokument
Modul 4 eksamen Prøvebeskrivelse Bedømmelsesdokument

2 spørgsmål! Hvorfor overhovedet ændre på modul 4 eksamen?
Hvad kunne vi ”stramme” op i forhold til eksisterende prøvebeskrivelse? Hvilke parametre, på tværs af ”specialerne” kunne beskrives og indgå i et fælles bedømmelsesdokument? Hvordan kunne vi sikre os ensartet bedømmelse,som tog udgangspunkt i opnået læringsudbytte?

3 Modul 4 prøvebeskrivelse
Eksamensspørgsmålene udleveres på eksamensdagen Det praktiske og det mundtlige eksamensspørgsmål omhandler samme emne Praktiske del 25 min + mundtlige del 20 min inkl. votering Vægtning ved karaktergivning – praktiske del 2/3 + mundtlige del 1/3

4 Modul 4 Bedømmelseskriterier
Med udgangspunkt i karakteren 12 PRAKTISK DEMONSTRATION Fremragende præstation indenfor præanalyse/analyse/postanalyse Velstruktureret og sikkert udført analyse (delanalyse) / undersøgelse Vurdere kvaliteten og resultatet og ansvarligt forholde sig til dette Redegøre for fejlkilder, eventuelle konsekvenser heraf og hvordan disse kan forebygges Korrekt håndtering af prøvemateriale, reagenser samt affald, korrekt uniformering, håndhygiejne og handskebrug I forbindelse med patientundersøgelser – møde patienten professionelt (imødekommende, venlig, god kommunikation) Informere patienten om, hvad der skal ske og vide hvilke oplysninger der må gives videre. Kunne beskrive proceduren for hvordan man handler hvis patienten bliver dårlig

5 Modul 4 Bedømmelseskriterier
Med udgangspunkt i karakteren 12 MUNDTLIG EKSAMINATION Udtømmende viden om analyseprincippet og grundlæggende kvalitetssikringsmetoder Overblik og omfattende professionel forståelse for aspekter af kontakten mellem sundhedsprofessionelle/ samarbejde med andre faggrupper Med aspekter af kontakten mellem sundhedsprofessionelle menes: at den studerende demonstrerer kendskab til proceduren for mundtlig/ skriftlig kommunikation internt på afdelingen, og eksternt til fx kliniske afdelinger i forbindelse med udredning af prøver der er mangelfulde eller ved overleveringssituationer personalet imellem Grundlæggende viden om etiske positioner, der sætter den studerende i stand til at forholde sig til bioetiske problemstillinger samt viden om fagetiske dilemmaer, som sætter den studerende i stand til at beskrive aspekter af mødet med patienter og donorer

6 Modul 4 bedømmelsesskema
Særlige kendetegn ved prøvebedømmelsen til karakteren 12-10 Kan demonstrere, er meget velstruktureret, sikker og korrekt, udviser stor viden og overblik samt har en omfattende teoretisk forståelse 7 Kan delvis demonstrere, er delvis velstruktureret, sikker og korrekt, har en generel viden og overblik samt nogen teoretisk forståelse 4-02 Kan akkurat demonstrere, er mindre struktureret, sikker og korrekt, har kun lige tilstrækkelig viden og overblik samt mindre teoretisk forståelse 00 Kan ikke demonstrere, er ustruktureret, usikker og ukorrekt, med mangelfuld viden og uden overblik samt en ringe teoretisk forståelse 00- -3 Ubehjælpsom demonstration, helt uacceptabelt, utilstrækkelig viden og overblik samt ingen teoretisk forståelse

7 Modul 4 bedømmelsesdokumentet
1. prøvebeskrivelse 2. bedømmelseskriterier (beskrevet for karakteren 12) 3. bedømmelsesskema for 7. trins karakterskalaen TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

8


Download ppt "Prøvebeskrivelse Bedømmelsesdokument"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google