Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TR-træf om OK15 Ved Ghita Parry, formand Line Posselt, direktør &

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TR-træf om OK15 Ved Ghita Parry, formand Line Posselt, direktør &"— Præsentationens transcript:

1 TR-træf om OK15 Ved Ghita Parry, formand Line Posselt, direktør &
Malene Hjørnet, forhandlingschef

2 Dagsorden for TR-træf om OK15
1. Ghita om politiske tendenser op til OK15 2. Tillidsreformen – de 7 principper 3. Debatoplægget – hvilke krav skal vi prioritere? 4. Diskussion ved bordene 5. Hvad skal I når I kommer hjem igen? 6. Tidsplan for forhandlingerne 7. Hvad ligger der på Ghitas skrivebord? Ghita: fx Hvordan har den danske model det ovenpå lærerkonflikten? Vi kan stadig forhandle! Hvis vi skal have et decentralt system, skal vi have mulighed for at indgå lokale aftaler (det har DLF lidt svært ved). Sine Sunesen sagde på Forhandlerkonferencen, at de ikke angriber TR’erne; men at de vil have færre og bedre TR’ere. Tillidsreformen – dens historik og hhv. B- og A-sides mål med reformen. Den økonomiske situation – skyerne er så småt ved at lette; men vismænd osv. synes stadig det vil være et ‘flot’ resultat, hvis vi undgår lønudhuling (og det er ikke svært for inflationen er lav). Det ye forhandlingsfællesskab. Præsentere Malene og Line.

3 Tillidsreformen – ‘Aftalen om modernisering af den offentlige sektor’
Parterne i aftalen er: Danske Regioner, FTF, Økonomi- og Indenrigsministeriet, OAO, KL og AC Aftalen bygger på 7 principper: 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater frem for regler og procedurer. 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. Åbenhed om prioriteringer. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. Medarbejderne skal kunne udfolde deres engagement og faglighed. Til gengæld pligt til at holde fagligheden ved lige samt fælles ansvar for at målene nås.

4 …tillidsreformen fortsat…
4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. Ressourcerne skal anvendes effektivt. 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad de virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. Organisationsudvikling. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. Borgerne skal understøttes i at tage ansvar for eget liv.

5 Kravindsamling, debatoplæg og den videre proces
De nye rammer om forhandlingerne – hvor er Kost & Ernæringsforbundet Hvilke udfordringer er der på arbejdspladserne? Hvad ønsker medlemmerne sig? Vi skal lave en ”ønskeliste” HB Sundhedskartellet Forhandlingsbordet Hvad kan der rejses krav indenfor … Arbejdsliv og arbejdsmiljø Løn og pension Fag og kompetenceudvikling Medindflydelse og medbestemmelse Andet 5 min. summen ved bordene om udfordringer på arbejdspladserne.

6 Krav om arbejdsliv og arbejdsmiljø
Arbejdstidsaftalen Mulighederne for lokal tilpasning Balance mellem arbejdsliv og familieliv Frokostpausen Medindflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden Tryghed i ansættelsen Arbejdsmiljø

7 Løn og pension Generelle lønstigninger Indplacering på lønskalaen
Tiltrække og fastholde medarbejdere I den offentlige sektor – udviklingstendenser, muligheder og barrierer? Er lønmodellerne tidssvarende? Ledere Reguleringsordningerne Lokal løndannelse Pensioner Ved OK13 var dette tema det absolut højest prioriterede af medlemmerne af Kost & Ernæringsforbundet. HB tror at dette fortsat er tilfældet. Man skal være berettiget til fulde dagpenge, hvis man arbejder på fuld tid, sagde HB på mødet den 20. maj.

8 Faget og kompetenceudvikling
Nye opgaver og nye arbejdsmetoder Faget er under konstant udvikling. Hvad ser vi inden for vores fag? Kvalitet Kompetenceudvikling og faglighed Professionsplatformen Forskning og udvikling

9 Medindflydelse og medbestemmelse
Samarbejde, dialog, tillid Omstruktureringer medfører mange opgaver for tillidsrepræsentanter Tidssvarende MED-system Medinddragelse skal sikres Tidspunkt for medinddragelse skal understreges Reduktion i antallet at tillidsrepræsentanter og valgområder kan blive et tema

10 Tillidsrepræsentantens opgave
Indkalde til medlemsmøde, hvor I får en god diskussion af debatoplægget og hvilke krav I vil stille. Måske dukker der nye krav op i diskussionen? Indmelde krav (I modtager en elektroniske kravindsamling fra forbundet)

11 Medio august: Kravindsamlingen påbegyndes
Tidsplan for OK15 Medio august: Kravindsamlingen påbegyndes Primo september: Kravindsamlingen slutter September: Behandling af krav i forbundet Okt.-dec.: Behandling af krav i forhandlingsfællesskabet Dec.-feb.: Forhandlinger Ultimo feb.: Resultat eller sammenbrud Marts: Urafstemning eller iværksættelse af konflikt Husk at gøre alle medlemmer opmærksom på, at de skal opdatere deres medlemsoplysninger i januar 2015, så forbundet har de rette oplysninger, når der skal sendes urafstemningsmateriale ud.

12 Hvad ligger der på Ghitas skrivebord?


Download ppt "TR-træf om OK15 Ved Ghita Parry, formand Line Posselt, direktør &"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google