Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evidens og værdier Det er som om begrebet taler for sig selv Evidens lyder objektivt og værdifrit På den anden side er den god at have, så helt uden værdi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evidens og værdier Det er som om begrebet taler for sig selv Evidens lyder objektivt og værdifrit På den anden side er den god at have, så helt uden værdi."— Præsentationens transcript:

1 Evidens og værdier Det er som om begrebet taler for sig selv Evidens lyder objektivt og værdifrit På den anden side er den god at have, så helt uden værdi er den nok ikke

2

3

4 Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations CONCLUSION (COCHRANE REVIEW 2007) ”Overall, brief interventions lowered alcohol consumption. When data were available by gender, the effect was clear in men at one year of follow up, but not in women. …Future trials should focus on women and on delineating the most effective components of interventions”. Kaner EF, Dickinson HO, Beyer FR, Campbell F, Schlesinger C, Heather N, Saunders JB, Burnand B, Pienaar ED. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004148. DOI: 10.1002/14651858.CD004148.pub3.

5 Alcohol screening and brief intervention in Danish general practice Anders Beich (Dorte Gannik, Thorkil Thorsen, Kirsti Malterud, Henrik Saelan, Stephen Rollnick, …) 20% 10% 65%

6 Screening and brief intervention in Danish general practice A qualitative study on GP experiences from using this preventive technology Beich A, Gannik D & Malterud K 40 highly motivated GPs doing SBI for 8 weeks in their own surgery (1997-8). Focus group interviews and individual interviews shortly after the screening and intervention period

7 What is already known on this topic Efficacy studies have shown that in ideal conditions a brief intervention in primary care can lower alcohol consumption Health authorities recommend the implementation of screening for excessive alcohol use and a brief intervention to modify drinking behaviour, but such screening and brief intervention programmes have not yet proved to be successful What this study adds General practitioners who have tried a screening and brief intervention programme in their practice find the extra workload onerous and have problems in establishing rapport with excessive drinkers located by screening The programme disrupts normal patterns of work and cooperation in the general practice setting while failing to detect and deal with some problem drinkers

8 RESULTS 1 The programme needed considerable resources, and it interrupted the natural course of consultations and was inflexible. WHO-guideline ”SBI can often be delivered in the course of routine clinical practice without requiring significantly more time”. Beich A, Gannik D, Malterud K. Screening and brief intervention for excessive alcohol use: qualitative interview study of the experiences of general practitioners. BMJ 2002;325:870

9 RESULTS 2 The doctors were surprised at how difficult it was to establish rapport with the patients who had a positive result on the screening and to ensure compliance with the intervention. WHO-guideline ”harmful and hazardous drinkers are rarely uncooperative” Beich A, Gannik D, Malterud K. Screening and brief intervention for excessive alcohol use: qualitative interview study of the experiences of general practitioners. BMJ 2002;325:870

10 RESULTS 3..some GPs expressed a lack of confidence in their ability to counsel patients effectively on lifestyle issues. WHO-guideline ” Not only is training relatively simple and easy, it is also possible to train one person in a busy clinic to take responsibility for alcohol screening” Beich A, Gannik D, Malterud K. Screening and brief intervention for excessive alcohol use: qualitative interview study of the experiences of general practitioners. BMJ 2002;325:870

11 Lægens råd om rygning Does advice from doctors encourage people who smoke to quit?

12 Lægens råd om rygning Does advice from doctors encourage people who smoke to quit? ”Advice from doctors helps people who smoke to quit. Even when doctors provide brief simple advice about quitting smoking this increases the likelihood that someone who smokes will successfully quit and remain a nonsmoker 12 months later”.

13 sidst opdateret 2008) “ Authors' conclusions Simple advice has a small effect on cessation rates. Assuming an unassisted quit rate of 2 to 3%, a brief advice intervention can increase quitting by a further 1to 3%. “

14 Lægens råd om rygning 100 rygere bliver af deres læge rådet til at holde op med at ryge – kort rådgivning, få minutter Efter 1 år: 2 er stoppet efter lægens råd, 3 var holdt op uanset lægens råd, 95 ryger stadig Klinisk relevans / signifikans?

15 Effekt ca. 2% (ABI)

16 Helbredstjek af de raske – en politisk medvindshistorie ”Der kan opnås helbredsgevinster gennem generelle helbredsundersøgelser og - samtaler i almen praksis. Det har »Sundhedsprojekt Ebeltoft« dokumenteret i et kontrolleret lodtrækningsforsøg blandt 30-49-årige mænd og kvinder” (DSI Institut for Sundhedsvæsen, DSI rapport 2006.04)

17 Ebeltoftundersøgelsens hovedresultater (UfL 2002) VIRKER DE SKEMALAGTE SAMTALER MED EGEN LÆGE? ”Der var ingen forskel på gruppen, som blev tilbudt helbredssamtaler efter helbredsundersøgelsen, og gruppen som udelukkende blev tilbudt helbredsundersøgelse”. ”Tre laboranter udførte helbredsundersøgelserne”

18 Helbredstjek – vundne levedage KønRandomiseringsgruppe kontrolHelbredstjek Kvinder80p<.0591 Mænd33p<.001106 Samlet58p<.00199 "Resultatet skal dog tages med et vist forbehold, idet opgørelsen af vundne leveår er baseret på en antagelse om en livslang effekt af interventionen, hvilket formentlig betyder, at levetidsgevinsten må anses for at være overvurderet."

19 Ebeltoftundersøgelsens hovedresultater (UfL 2002) ØNSKER PATIENTERNE SKEMALAGTE LIVSSTILSSAMTALER MED EGEN LÆGE? 97% af de ”behandlingsnaive”(1992) 36% vender tilbage året efter 7% vender tilbage efter 5 år

20 Diskussion VANSKELIGT AT FINDE VÆGTIGE ARGUMENTER FOR EN EFTERSPØRGSEL PÅ AL DENNE SYSTEMATIK EVIDENSEN FOR EFFEKT AF SYSTEMATISK SAMTALE /RÅDGIVNING ER OFTEST AF TVIVLSOM RELEVANS &/ELLER KVALITET EVIDENSEN FOR EFFEKT AF TOBAKSFOKUSERING, ALKOHOLFOKUSERING, ORGANFOKUSERING OG LIGNENDE ER OFTEST AF TVIVLSOM RELEVANS &/ELLER KVALITET STILLE OG ROLIG PATIENTCENTRERET OG SITUATIONSBESTEMT TILGANG MÅ STADIG VÆRE ”FIRST-CHOICE DRUG” OGSÅ NÅR DET GÆLDER FOREBYGGELSEN

21 Nylig AUDIT fra APO 2004

22 CITAT: ”Dette er den første danske undersøgelse, der har til formål at kortlægge risikofaktorer blandt patienter, der møder til en konsultation i almen praksis. Lægerne markerede, at i alt 15,1% af patienterne ryger, hvilket er overraskende få.”

23 Nyt politikpapir for almen praksis 2005

24 CITATER: ” Alle praktiserende læger bør - sammen med patienten - udfylde et forebyggelsesskema, herunder oplysninger om rygevaner [alkoholvaner, fysisk aktivitet – RED.], der opbevares i journalen med henblik på senere opfølgning.” ”Alle praktiserende læger bør jævnligt veje deres patienter”.


Download ppt "Evidens og værdier Det er som om begrebet taler for sig selv Evidens lyder objektivt og værdifrit På den anden side er den god at have, så helt uden værdi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google