Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En fast Kattegatforbindelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En fast Kattegatforbindelse"— Præsentationens transcript:

1 En fast Kattegatforbindelse
Præsentation på Sabro Kro tirsdag den 7. oktober 2008

2 En fast Kattegatforbindelse
En ny overordnet infrastruktur model Hvilket valg står samfundet overfor Kattegatforbindelsens betydning for samfundsudviklingen Miljøaspekterne Driftsøkonomiske konsekvensberegninger Samfundsøkonomiske vurderinger Rambøll Management 07/04/2017

3 En ny overordnet infrastruktur model
Det store H er fuldt udbygget med potentiel flaskehals på tværforbindelsen Kattegatforbindelsen giver en mere fleksibel struktur Rambøll Management 07/04/2017

4 Hvilket valg står samfundet overfor
Kattegatforbindelsen er ikke et alternativ til en udbygning af infrastrukturen i Øst- eller i Vestdanmark Uden forbindelsen skal motorvejsnettet med de store broer snart udbygges Uden forbindelsen er der behov for store baneinvesteringer og det vil fortsat være svært for den kollektive trafik at vokse som ønsket En tredje Lillebæltsforbindelse er ingen løsning – kun en lille del af et alternativ Rambøll Management 07/04/2017

5 Hvilket valg står samfundet overfor
Kattegatforbindelsen anslås at ville koste kr. 100 mia. Uden Kattegatforbindelsen er der andre investeringer, der med 2,2% trafikvækst, snart kan blive aktuelle: Vejlefjordbroen skal udvides i 2018 Lillebæltsbroen skal udvides i 2021 Vestfynsmotorvejen skal udvides i 2025 Hele strækningen fra Odense til København skal udvides Storebæltsbroen skal udvides i 2041 Jernbaneforbindelsen skal også forbedres på en række strækninger Kattegatforbindelsen erstatter ikke disse investeringer, men udsætter dem i 8-10 år. Rambøll Management 07/04/2017

6 Kattegatforbindelsens betydning for samfundsudviklingen
Der vil ske en direkte sammenkobling af de to største byer og videnscentre Der vil ske en tilnærmelse mellem landets centre for videnserhverv Der vil blive skabt eet stort, bredt sammensat arbejdsmarked med stort udbud af specialiseret arbejdskraft Kortere afstande på tværs af landet giver større markedsgrundlag for virksomheder, institutioner og arrangementer Dvs: København bliver større uden øget centralisering Hovedstaden kommer tættere på de ”fjerneste dele” af landet til gavn for bl.a. Ringkøbing, Holstebro og Nordjylland Rambøll Management 07/04/2017

7 Kattegatforbindelsens betydning for samfundsudviklingen: Eksempler
Forretningsservice: Større opland Københavns Lufthavn: Styrket i konkurrencen Foreninger og organisationer: Man kan mødes én dag Vestsjælland: Bliver et attraktivt bo-sted Samsø: Udviklingsmuligheder med mulighed for at takke nej Turistområderne: Mulighed for udbud af kombinationsprodukter Sport og kultur: Større arrangementer, større navne, større faciliteter Rambøll Management 07/04/2017

8 Miljøaspekterne Den umiddelbare effekt er en mærkbar reduktion af CO2 udledningen fra trafikken Kattegatforbindelsen vil med forudsætning om indsættelse af hurtigtog give den kollektive trafik en klar konkurrencefordel Der er en del naturbeskyttelsesområder, der skal tages hensyn til Vandmiljø, støj og barrierer er også vigtige miljøeffekter Vigtigt at huske på, at der er negative miljøeffekter af den større trafik uanset hvilket forløb den får Rambøll Management 07/04/2017

9 Driftsøkonomiske beregninger: 30 år, real forrentning på 3,5% p.a.
Rambøll Management 07/04/2017

10 Samfundsøkonomiske vurderinger: 50 år, real forrentning på 6% p. a
Samfundsøkonomiske vurderinger: 50 år, real forrentning på 6% p.a. med forudsætning om lavvækst i trafikken Anlægsinvesteringer -112 Drift og vedligehold -38 Tidsbesparelser +69 Transportomkostninger +45 Infrastruktur udvidelser +50 CO2 udledning +1-3 Diverse eksterne effekter +3-19 Netto samfundsøkonomisk effekt +18-36 Rambøll Management 07/04/2017

11 Ikke inkluderede samfundsøkonomiske effekter
Besparelser på drift og vedligehold på forbindelsen over Storebælt Sparede fly-omkostninger (10-20 mia.) Tidsbesparelser vedr. køproblemer Værdien af en fordoblet jernbanekapacitet Sparede gener under anlægsarbejder, herunder såvel nyanlæg som udvidelser Værdien af den sikkerhed, den dobbelte forbindelse giver Rambøll Management 07/04/2017

12 Sammenfatning Kattegatforbindelsen giver potentiale for øget vækst, afbalanceret regionaludvikling og større national sammenhæng Kattegatforbindelsen giver store CO2 besparelser fra en reduceret transportafstand og fra omlægning fra færge og fly til bil Der er mange miljømæssige udfordringer vedr. naturbeskyttelsesområder, vandmiljø, støj og barrierer Kattegatforbindelsen er driftsøkonomisk rentabel Kattegatforbindelsenn er en attraktiv samfundsøkonomisk investering Rambøll Management 07/04/2017


Download ppt "En fast Kattegatforbindelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google