Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 København V Tlf. 33 29 09 00

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 København V Tlf. 33 29 09 00"— Præsentationens transcript:

1 Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 København V Tlf. 33 29 09 00 www.gl.org E-mail: gl@gl.org

2 DUS-konference om stress Jakob Dalskov Haderslev Katedralskole Kemi/Idræt Sikkerhedsrepræsentant Medlem af GL´s hovedbestyrelse og APU (TR, SR, arbejdsmiljø m.m.)

3 DUS-konference om stress Hvordan er det at arbejde som SR på et gymnasium?  Sikkerhedsarbejdet er udadtil ikke synligt i hverdagen.  Fra forskellig side stilles der spørgsmål ved nødvendigheden af arbejdet.  ”Der sker jo ikke noget farligt på et gymnasium”  Det er meget forskelligt fra fag til fag, om der er situationer, hvor SR bør/skal inddrages.  Kemilæreren har styr på kemikalier, idrætslærerne på boldene osv.

4 DUS-konference om stress Hvordan er arbejdet som SR ….?(fortsat)  Behandling af sager, der måtte opstå.  Det sker, at en lærer kommer til skade!  Gennemlæsning af tilsendt materiale fra forskellige interessenter.  Samarbejde med TR i GL-klubbens bestyrelse  Deltagelse i GL´s årlige SR-seminar og et årligt regionalmøde med SR fra gymnasier i ”Sønderjyllands Amt”

5 DUS-konference om stress De årlige SR-regionalmøder:  De 5 SR´ere fra de sønderjyske almene gymnasier  På skift mellem skolerne  Fast punkt på dagsordenen: ”Siden sidst”  Drøftelse af andre temaer, der har været aktuelle i løbet af året.  APV-modeller, inddragelse af psykisk arbejdsmiljø i APV, mulige stressnedsættende tiltag på skolerne, mærkning af kemikalier, nye/ændrede AT-vejledninger osv.

6 DUS-konference om stress Genkomne opgaver.  Udarbejdelse af APV i 2004 og igen i år.  2004: Spørgeskema med en rubrik til definition af problemer og en til mulige løsningsforslag. Selvstændig side omhandlende tilfredshedsgraden med det psykiske arbejdsmiljø, med mulighed for skriftlig kommentar.  2007: Mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø.  Udfordringer ved APV:  At få så stor en svarprocent som muligt.  Få prioriteret de indkomne problemfelter omkring fysiske forhold.  Få udarbejdet realistiske handlingsplaner for løsning af problemer.  Få inddraget det psykiske arbejdsmiljø.  Medvirken til undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø

7 DUS-konference om stress Problemer ifb. fysiske forhold fra APV 2004.  Svarene peger i alle retninger (For koldt, for varmt, elevernes støjniveau, volumen af ringetone, rengøring osv.)  Mange af de indkomne løsningsforslag er ukonkrete eller omhandlede ting, som var pålagt skolen udefra.  Muligheder for løsning af problemerne indenfor en stram økonomisk ramme?!

8 DUS-konference om stress Inddragelse af det psykiske arbejdsmiljø i APV 2004.  Sidste side i APV´en, hvor kollegerne kunne tilkendegive tilfredshedsgraden omkring det psykiske arbejdsmiljø.  Disse fordelte sig således (51 besvarelser, 2 ugyldige)  Meget tilfreds (8)  Tilfreds (28)  Utilfreds (4)  Meget utilfreds (1)  Ubesvaret (8)  Ca. halvdelen af det samlede antal ansatte havde svaret - med en overvældende grad af tilfredshed. Hvad gør man så?

9 DUS-konference om stress Fokus på psykisk arbejdsmiljø ifb. gymnasiereformen.  Hvad er det, der skaber stressen:  Gymnasiereformen er døbt ”Den største reform i 100 år”  Store forandringer i mange fag  ”Kan jeg bruge det, jeg har i forvejen??”  ”Kan jeg slå til som underviser??”  Omfattende bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger til fagene - udsendt meget sent!  ”Temperaturmåling – psykisk arbejdsmiljø i de gymnasiale uddannelser 2006/2007”)

10 DUS-konference om stress Tiltag på Haderslev Katedralskole:  Oplæg om stress v. konsulent fra JobLiv Danmark  GL´s temperaturmåling blev foretaget lokalt.  Tilbagemeldingerne kunne umiddelbart sammenlignes med svarene for gymnasielærere generelt og fra danske lønmodtagere (AMI).

11 DUS-konference om stress  Opfølgning:  Tjaa…resultatet af temperaturmålingen fremlagt på sidste PR-møde inden sommerferien (lignede svarene for gymnasielærere generelt!).  Efter sommerferien….. et nyt skoleår trængte sig på, med mange nye opgaver ifb. reformen  Svært at komme igennem med tiltag.

12 DUS-konference om stress Hvad skete der så:  Stressspørgsmålet bliver løbende debatteret på MED-møder (”Dagens arbejdsmiljø spørgsmål”) og mellem SR og ledelse.  Udarbejdelse af en SOS-seddel  Skolens Oplysningspapir om Stress  Hvor kan jeg søge oplysninger om stress  Henvendelsesmuligheder v. stress (Rektor, Konrektor, ÅL, TR, SR)  Hvordan opdager vi en stresset kollega  Forebygnings-, afhjælpnings- og genstartsmuligheder

13 DUS-konference om stress Hvad skete der så…(fortsat)  Indkøb af hæftet ”Stress i skolen” til skolens ansatte.  SR-oplæg om muligheder for det videre forløb..  Hel eller halv personaledag om stress med udgangspunkt i ”Stress i skolen”?  Andre muligheder?? BAR´ens ”Handlingsspillet” m.m.  Så blev der igen svært at være SR…

14 DUS-konference om stress Hvad skete der så…(fortsat)  Temmelig ophidset stemning på et GL-klubmøde.  ”Årsagerne til det forhøjede stressniveau er udefrakommende”  ”Jeg skal ikke selv løse mit stressproblem – det skal ledelsen/andre…”  Det var tydeligt, at hæftet ”Stress i skolen” ikke var gennemlæst!  Mine overvejelser om fremtiden som SR.

15 DUS-konference om stress Det videre forløb:  Valg af yderligere en SR for lærerne (AT-afgørelse om antallet af SR på gymnasium).  Udarbejdelse af spørgeskema på baggrund af udmeldingerne på GL-klubmødet.  Formål: Når de foreslåede tiltag ikke blev godt modtaget, må det videre arbejde bygge på kollegernes ønsker!  Få kolleger til at tage ansvar for arbejdet ”hvad vil du selv gøre…”

16 DUS-konference om stress Fortsættelse følger efter 30/4….


Download ppt "Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 København V Tlf. 33 29 09 00"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google