Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De nye regler på sygefraværsområdet – set i et virksomhedsperspektiv FOKUS 29.09.09. v/ Markedsleder Mette Skou Rasmussen CABI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De nye regler på sygefraværsområdet – set i et virksomhedsperspektiv FOKUS 29.09.09. v/ Markedsleder Mette Skou Rasmussen CABI."— Præsentationens transcript:

1 De nye regler på sygefraværsområdet – set i et virksomhedsperspektiv FOKUS 29.09.09. v/ Markedsleder Mette Skou Rasmussen CABI

2 CABI er … Et landsdækkende videns- og formidlingscenter med fokus på det rummelige arbejdsmarked. En selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. Vi udvikler, indsamler, analyserer og formidler viden om det rummelige arbejdsmarked Vores fokus er rettet mod virksomheder og jobcentre CABI leverer bl.a. ydelser til ministerier, kommuner, regioner, offentlige og private virksomheder, andre aktører, uddannelsesinstitutioner, netværk m.fl. www.cabiweb.dk www.cabiweb.dk

3 Regeringens Handlingsplan TrepartsaftalenNy lovgivning

4 Hvorfor Stigende sygefravær Stigende omkostninger Stigende udstødning fra arbejdsmarkedet Hensigt Tidlig indsats - arbejdsfastholdelse Fælles indsats Ressourcer frem for begrænsninger Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet

5 De nye virksomhedstiltag og samspil med jobcentret Fraværssamtale med den syge medarbejder Fastholdelsesplan Ny lægeerklæring ”Mulighedserklæringen” Dialog med jobcentret FASTHOLDELSE

6 Fraværssamtalen Inden udgangen af 4. sygeuge: Samtale Skal primært ske personligt, men kan ske over telefonen – Skal ikke holdes med medarbejdere i opsagt stilling, hvis fratræden sker indenfor 8 uger – Overenskomsterne kan fastsætte retningslinjer Fokus på tilbagevenden til arbejdet – Samtalens temaer noteres på den blanket der anvendes til anmeldelse af fravær Har medarbejderen deltaget i samtalen Forventes fraværet at vare min. 8 uger Er der mulighed for delvis tilbagevenden til arbejdet Politik, kultur og kommunikation – Fravær/nærværs politik - Kultur – hvordan opfatter vi fravær/nærvær – Begge dele støttes bedst op med god kommunikation Træder i kraft den 4. januar 2010

7 Fastholdelsesplan Medarbejderen kan anmode om en fastholdelsesplan ved forventet fravær over 8 uger – Arbejdsgiver og medarbejder laver den sammen – Beskrivelse af hurtigst mulig tilbagevenden helt eller delvist – Hvis der er udarbejdet en fastholdelsesplan skal medarbejderen tage den med til sygedagpengeopfølgningen i jobcenteret – Kan f.eks. laves ved fraværssamtalen Kobling

8 ”Mulighedserklæringen” Mulighedserklæring skal afløse erklæring om uarbejdsdygtighed – Arbejdsgiver skal sammen med medarbejder udfylde del 1, der handler om hvilke jobfunktioner der er påvirket af medarbejderens funktionsnedsættelse og hvilke jobfunktioner man sammen mener at medarbejderen kan varetage – Medarbejder tager del 1 med til egen læge, der udfylder del 2 og her redegøre for om de ting der er påført i del 1 er forsvarlige i.f.t. helbredet + stillingtagen til hel- og delvis sygemelding DIALOGREDSKAB Træder i kraft den 5. oktober 2009

9 Dialog med jobcentret I forbindelse med 1. samtale (ca. 8. uge) i jobcentret skal sagsbehandleren tage kontakt til arbejdsgiveren og drøfte TTA God mulighed for at drøfte muligheder og redskaber Såfremt der er en fastholdelsesplan skal denne helst indgå i drøftelsen og planerne om muligt Aftalt evt. en rundbordssamtale

10 HER KAN DU FÅ MERE VIDEN www.bm.dkwww.bm.dk – handlingsplan, 3 partsaftale, vejledninger www.cabiweb.dkwww.cabiweb.dk – temasider, redskaber og metoder www.rasksnak.dkwww.rasksnak.dk – ny hjemmeside med pjece og film www.ami.dkwww.ami.dk – arbejdsmiljøforskning www.personaleweb.dkwww.personaleweb.dk & www.lederweb.dkwww.lederweb.dk www.arbejdstilsynet.dkwww.arbejdstilsynet.dk – APV vejledning og kursuskoncept


Download ppt "De nye regler på sygefraværsområdet – set i et virksomhedsperspektiv FOKUS 29.09.09. v/ Markedsleder Mette Skou Rasmussen CABI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google