Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IIOSS-projektets overordnede formål Torben Gregersen IHA/ASE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IIOSS-projektets overordnede formål Torben Gregersen IHA/ASE."— Præsentationens transcript:

1 IIOSS-projektets overordnede formål Torben Gregersen IHA/ASE

2 Oplægget d. 27. februar 2008 til et eller andet spændende projekt, der senere fik navnet IIOSS Kære alle Vedlagt er programmet for mødet der afholdes ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Mødet starter kl. 12.00 den 27. Februar 2008 i mødelokale 1. Deltagere er: · John Skafsgaard, Svineproducent · Kviesgård Svineproduktion v. Lars Ærensgaard · Knud Jeppesen, Svineproducent · Brandtoft I/S v. Rene Vestergård, Svineproducent · Stefan Wagner, Ingeniørhøjskolen i Århus · Torben Gregersen, Ingeniørhøjskolen i Århus · Kristina R. Jespersen, Aarhus School of Business · Sarah Blichfeldt, Alexandra Instituttet · Peter Enevoldsen, Landscentret, Web & IT · Niels Ove Nielsen, Landscentret, Svineproduktion · Mette F. Schmidt, Landscentret, Web & IT Venlig hilsen Lone Kold Schmidt Sekretær, koordinator Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Web & IT Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N.

3 Uddrag af IIOSS-ansøgningen til Forsknings og Innovationstyrelsen (forår 2008) Projektets titel er: Intelligent Identifikation og Overvågning af Slagtesvin og Søer. Intelligent indebærer i denne sammenhæng, at der gøres brug af de nyeste højteknologiske landvindinger indenfor blandt andet felterne ”pervasive and mobile computing” herunder trådløse og mobile teknologier til automatisering af identifikationsprocedurer, der i dag er en yderst tidskrævende opgave i alle moderne landbrug og navnlig i landbrug med dyr i løsdrift. Identifikation indebærer i denne sammenhæng, at et enkelt individ i en flok af dyr kan genkendes og udpeges i en række forskellige, dagligdagssituationer: Fodring, vejning, medicinering, inseminering, indfangning, transport m.v. Overvågning indebærer i denne sammenhæng monitorering af en række parametre hos dyret, herunder fx brunst, fødsel, aggressioner, cyklus, vægt, temperatur, hudsygdomme, andre lidelser, osv.

4 Mere uddrag af IIOSS-ansøgningen til Forsknings og Innovationstyrelsen (forår 2008) Dette projekt tager afsæt i ønsker og behov formuleret af danske svineproducenter i samarbejde med rådgivere fra landbrugssektoren, samt udviklingsvirksomheder indenfor staldinventar og staldbygninger. Lovgivning og branchens egen udvikling indebærer, at danske svineproducenter i stadig højere grad holder deres dyr i større grupper i løsdriftsform, således at de færdes i miljøer, der understøtter deres naturlige flokdyrsinstinkter. Derved minimeres stresssygdomme og dyrevelfærden i øvrigt højnes. Ved at placere dyr i større flokenheder i løsdrift introduceres en hel del problemstillinger. Blandt andet er det langt sværere at identificere og isolere enkelte dyr, fx i forbindelse med undersøgelser, medicinering, inseminering m.v. I en flok med 200-300 enkeltdyr kan det være særdeles tidskrævende at identificere og evt. udskille et enkelt individ. Sikre, effektive og billige identifikations- og positioneringsteknologier, der er målrettet de særlige forhold, der gør sig gældende i svinebrug, er derfor en helt nødvendig basis- innovation. Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 404 af 26. juni 1998, Lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 295 af 30. april 2003, Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003.Lov nr. 404 af 26. juni 1998Lov nr. 295 af 30. april 2003

5 I løbet af projektperioden er der genereret gode ideer i samarbejde med erhvervsliv, studerende og undervisere

6 Ideerne nedfældet på en foreløbig og en endelig form

7 Studerende og undervisere har involveret sig i udviklingsopgaverne

8 Prototyper er afprøvet i laboratorium …

9 … Dette filmklip viser at laboratorierne har været præget af intensivitet …

10 … og prototyper er afprøvet i realistiske miljøer!

11 Der er skrevet projektdokumentation, white papers og artikler

12 Problemer er drøftet og resultater er præsenteret internt i projektet undervejs i forløbet


Download ppt "IIOSS-projektets overordnede formål Torben Gregersen IHA/ASE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google