Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Handikapkonventionen  Nyt Velfærdsparadigme  Social inklusion i stedet for socialforsorg/overformynderi  Empowerment/Kapacitetsparadigme  Retten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Handikapkonventionen  Nyt Velfærdsparadigme  Social inklusion i stedet for socialforsorg/overformynderi  Empowerment/Kapacitetsparadigme  Retten."— Præsentationens transcript:

1  Handikapkonventionen  Nyt Velfærdsparadigme  Social inklusion i stedet for socialforsorg/overformynderi  Empowerment/Kapacitetsparadigme  Retten til et selvstændigt liv art.19  Frihed og personlig sikkerhed  Forskellige modeller i Europa og Danmark  Diskussion

2  Latest epidemiological research shows that psychiatric disorders and mental health problems have become the main cause for disabiity and one of the main causes for morbidity in present societies.  There are approximately 83 million Europeans affected.  Now it is the first cause to YLD 39,7 of all causes. Kilde: WHO

3 DISABILITY MEDICALISATION

4 In other words from a welfare based on social protection it will be necessary to get to a welfare based on social inclusion

5 This means that the evaluation of the capacity of persons with disabilities should not be limited to percentage parameters, but concentrate on of the real conditions and potentiality of people; the intervention should not be generically welfare, but intervene in removing barriers and obstacles and to support persons in the processes of autonomy and social inclusion; Kilde: Murinet

6 the policies must address and guarantee the support of persons with disabilities not only in the health and welfare area, but in the area of labour, education, transport, constructed areas, tourism, free time and so on.

7 Vi er på vej mod en rettighedstænkning- Derfor vil jeg kort opridse de forskellige faser som vi som Europæiske psykiatribrugere har oplevet de sidste 40-45 år i kort opsummering og på baggrund af de temaer vi har haft ved vores Generalforsamlinger.

8 1972- 1991 Fra asyl til gaden 1991-2001 Fra gaden til værestederne 2001-2010 Fra værestedet til Arbejdsmarkedet 2010 - ? Fra Arbejdsmarkedet til fulde medborgerrettigheder

9 The policies must address and guarantee the support of persons with disabilities not only in the health and welfare area, but in the area of labor, education, transport, constructed areas, tourism, free time and so on.

10 Klip fra The Madman Next Door- Trieste

11 HANDIKAP SYGDOM SOCIAL

12 Handikapkonventionen bygger på : ”Den Sociale handikapmodel” Hvad vil det sige? Men vigtigere hvilke konsekvenser bør det få indenfor arbejdet med mennesker med psykosociale handikap?

13 Den Sociale Handikapmodel udsiger at systemiske barrierer, negative holdninger og eksklusion af samfundet (bevidst eller ubevidst)er de ultimative faktorer i at definere hvem der er handikappet og hvem der ikke er det i et givet samfund. Modellen anerkender at mens nogen har fysiske, sansemæssige, intellektuelle eller psykologiske variationer, som muligvis indimellem kan forårsage individuelle funktionsnedsættelser eller skader, så behøver disse ikke at føre til et handikap medmindre samfundet fejler med hensyn til at tage hensyn og inkludere mennesker uanset deres forskelligheder. Kilde: Wikopedia

14  ÅRLIG RAPPORT FRA FN´S HØJKOMMISÆR FOR MENNESKERETTIGHEDER OG RAPPORT FRA KOMMISÆRENS OG GENERALSEKRETÆRENS KONTOR   Tematisk studie fra FN´s højkommissær for menneskerettigheders kontor  Omkring hævelsen af opmærksomheden og forståelsen for handikapkonventionen ….CRPD  Oversættelse af et par punkter der specielt er interessante for psykiatribrugere

15  47. …..Indenfor strafferetten, betyder anerkendelsen af at personer med handikap har retsevne /retlig handleevne, afskaffelse af et forsvar der er baseret på strafferetslig ansvarsfrihed på grund af eksistensen af et mentalt eller intellektuelt handikap.  I stedet skal handikap neutrale doktriner applikeres på de subjektive elementer i lovovertrædelsen, som tager situationen for den individuelle lovovertræder i betragtning.

16  48…….Før ikrafttrædelsen af konventionen, repræsenterede forelæggelsen af et handicap, en lovlig grund til frihedsberøvelse og tilbageholdelse efter international menneskerettigheds lov. Konventionen adskiller sig radikalt fra denne fremgangsmåde ved at forbyde frihedsberøvelse baseret på enhver form for handikap, inklusiv mental eller intellektuel, som værende diskriminerende.  I artikel 14, paragraf 1 (b) siger konventionen entydigt ”forefindelsen af et handikap skal ikke i noget tilfælde retfærdiggøre en frihedsberøvelse”.

17  49.  ….Lovgivning der tillader institutionalisering af mennesker med handikap på grund af deres handikap uden deres frie og informerede samtykke skal ophæves. Dette skal inkludere ophævelsen af vilkår der tillader institutionalisering af mennesker med handikap med sigte på pleje og behandling uden deres frie samtykke, såvel vilkår der godkender forebyggende tilbageholdelse af mennesker med handikap begrundet i sandsynligheden for at de udgør en fare for dem selv eller andre, i alle tilfælde hvor sådanne grunde til pleje, behandling og offentlig sikkerhed er forbundet til lovgivning omkring en åbenlys eller diagnosticeret psykisk sygdom.

18 Der arbejdes ligeledes på at store dele af det der før betragtedes som behandling i psykiatrien- bæltefixering ECT tvangsmedicinering etc i fremtiden får status som overtrædelse af Torturkonventionen.

19

20 Psykiater Hjemme hjælp Værestedsmedarbejder OPUS Støtte Kontakt Person Sagsbehandler Bostøtte Psykolog Handikap konsulent INGEN KOORDINATION Psykiatribrugeren

21 psykiatrisk sygeplejerske fysioterapeut psykiatriske speciallæge socialrådgiver sekretær. Socialpædagog klinisk psykolog, Ergoterapeut Psykiatribrugeren Hver medarbejder i teamet har kontakt til 10 brugere og der skal bruges meget tid på formidle tværfaglige kompetancer- den tid går fra dialog og samvær med brugeren.

22

23 BRUGERPersonligt ombud/Personlig assistent

24  Passer til konventionens artikel 12 stk.3  ”Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at give personer med handikap adgang til den støtte, de måtte have behov for til at udøve deres retlige handleevne.”  Fra ”substituted descisionmaking” – til- ”supported descisionmaking”

25  Ombudens arbetsuppgifter I regeringens proposition 1993/94:218, regeringsbeslut S98/7454/ST, S1999/4985/ST och S2009/10168/ST beskrivs ombudens arbetsuppgifter.  Arbetsuppgifterna är att:  tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning  tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs  bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter  se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån  egna önskemål, behov och lagliga rättigheter  verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete.

26  klienten bestämmer – ombudet ska stödja klienten med resurser för att nå egna mål  arbeta för personkontinuitet i möjligaste mån – samma ombud över tid  Etc….

27  Dan Fischers model - Empowerment Center  Andre steder i USA er det brugeren der ansætter sin assistent og et uafhængigt bureau tager sig af det administrative, løn etc…  Disse modeller svarer bedre overens med CRPD og rettighedsperspektivet.  Selv WPA snakker om ”patienten i centrum”

28  ”Den bedste inklusion foregår ved at man undgår eksklusion fra begyndelsen af ”

29 arbejdsgiver bruger Familiemedlem psykolog psykiater ven ”Need Adapted Approach”- flekdsibel tilpasnig i forhold til problem Koordinering sker fra start udfra problemets karakter og størrelse Brugeren er altid til stede Målet er at komme tilbage til arbejde eller daglige rutiner så hurtigt som muligt – undgå indlæggelse


Download ppt " Handikapkonventionen  Nyt Velfærdsparadigme  Social inklusion i stedet for socialforsorg/overformynderi  Empowerment/Kapacitetsparadigme  Retten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google