Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 L165 vedtaget 29. maj 2009 som lov 480 af 12. juni 2009 Bekendtgørelse 891 af 21. september 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 L165 vedtaget 29. maj 2009 som lov 480 af 12. juni 2009 Bekendtgørelse 891 af 21. september 2009."— Præsentationens transcript:

1 www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 L165 vedtaget 29. maj 2009 som lov 480 af 12. juni 2009 Bekendtgørelse 891 af 21. september 2009 Vejledning 76 af 23. september 2009 Blanket AR 280 (S2) En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.

2 www.ak-samvirke.dk 2 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 Samtaler med sygemeldte ledige Arbejdsgiver skal tale med sygemeldte inden 4 uger. (1.1.2010) Evt. ”mulighedserklæring” og oplysninger til kommune/jobcenter om forventet varighed og mulighed for delvis arbejde. Evt. fastholdelsesplan ved længerevarende sygdom. A-kasse skal tale med sygemeldte ledige inden 4 uger. (5.10.2009) –Hvis a-kassen har sendt dp200b –Formål: at fokusere på de lediges fortsatte tilknytning til arbejds- markedet og medvirke til at fastholde sygemeldte ledige på arbejdsmarkedet. –Indhold: hvordan og hvornår den syge ledige igen kan stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet –Personlig samtale, dog evt telefonisk –Medl har mødepligt – og kan miste sygedp ved udeblivelse uden ”rimelig” grund – kommunen træffer afgørelse –A-kassen skal melde tilbage til kommunen inden en uge (AR 280) –Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med a-kassernes samtaler

3 www.ak-samvirke.dk 3 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 Efter samtalen skal a-kassen indberette til kommune: –Om den sygemeldte har deltaget i samtalen –Om sygdommen på baggrund af den lediges tilkendegivelser forventes at vare mere end otte uger fra første sygedag –Hvis sygdommen forventes at vare mere end otte uger fra første sygedag, skal det oplyses, om den syge ledige forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige faglige område – hvis ikke, om muligt give eksempler på andre faglige områder, den syge vil kunne vende tilbage til. Jobcenter tager herefter stilling til opfølgning. Beskæftigelsesministeriet (AMS’ 3. kontor) udarbejder en guide til a-kasserne. AK-Samvirke har udarbejdet en guide. Se www.ak-samvirke.dk

4 www.ak-samvirke.dk 4 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 Det konkrete forløb fra 13. december 2010. En dp-berettiget ledig skal melde sygdom på jobnet.dk –eller ved tlf. henvendelse til JC, som derefter registrerer i jobnet.dk –eller ved tlf. henvendelse til a-kasse, som derefter registrerer i arbejdsmarkedsportalen, hvorfra der sker registrering i jobnet.dk –Medlemmer som er ansat med løntilskud melder sygdom til arbejdsgiver. Sygemelding i jobnet.dk udløser en UPH F32 til a-kassen A-kassen sender via NemRefusion en udfyldt DP200b til kommunen –medlemmet får også en blanket, indsender den, og alle oplysninger ender hos kommunens ydelseskontor Inden 4 uger efter sygemeldingen afholder a-kassen en sygefraværssamtale med medlemmet og indberetter resultatet af samtalen ved en S2 (tidl. Blanket AR280) i det almindelige kodeudvekslingssystem. Digitalt raskmeldings-system forventes i september 2011


Download ppt "Www.ak-samvirke.dk 1 © Copyright AK-Samvirke – juli 2009 L165 vedtaget 29. maj 2009 som lov 480 af 12. juni 2009 Bekendtgørelse 891 af 21. september 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google