Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen – Hvordan udnytter I mulighederne? 27.3.2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen – Hvordan udnytter I mulighederne? 27.3.2014."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen – Hvordan udnytter I mulighederne? 27.3.2014

2 Aftenens program Reformens indhold DUFs tilgang til reformen. Modeller for samarbejde Eksempler på samarbejde Jeres rettigheder Opsamling

3 Den nye folkeskole har tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

4 Væsentlige ændringer i Lov om Folkeskolen ”…Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke ele­vernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel…” ”…Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner…”

5 Hvad betyder det for jer? Jeres samarbejde skal bidrage til elevernes læring og trivsel. Alle er i udgangspunkt velkomne – også de politiske og religiøse.

6 DUFs budskaber Den ”Åbne skole” er en gevinst for medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationer får mulighed for at synliggøre sig selv overfor tusindvis af børn og unge. Det er god PR for foreningerne Det kan give flere medlemmer samt ny inspiration. Det giver mulighed for at udvikle nogle aktiviteter, som man ellers aldrig havde prøvet. DUF anbefaler, at man giver børn og unge en forsmag på foreningsaktiviteterne, men ikke rykker foreningslivet ind i skoletiden.

7 Modeller for samarbejde - Undervisningsmateriale - Et besøg - Et dagsarrangement - Et kort forløb (3-6 gange) -Et længere forløb -En weekend i samarbejde med forældregruppen -Undervisning til en særlig gruppe børn

8 Eksempler på samarbejde - undervisningsmateriale

9 Eksempler på samarbejde - et besøg

10 Eksempler på samarbejde - et dagsarrangement

11 Eksempler på samarbejde - Et kort forløb (3-6 gange) eller længere forløb (fx et par måneder)

12 Eksempler på samarbejde - En weekend i samarbejde med forældregruppen

13 Eksempler på samarbejde - Undervisning til en særlig gruppe børn

14 Nogle af de mange spørgsmål i sikkert spørger jer selvom: Hvordan kommer vi i gang? Hvem kontakter vi? Hvordan kvalitetssikres foreningens bidrag til den åbne skole jf. formålet? Hvordan får vi gjort foreningen klar? Kan alle være med? Hvem skal koordinere? Hvad får vi ud af det? Får vi løn?

15 Jeres rettigheder -I kan ikke tvinges til at samarbejde -I kan ikke trækkes i tilskud, fordi I ikke deltager i den åbne skole -Men I kan måske hente mere? -I kan godt tillade jer at stille krav!

16 Husk: Gensidig respekt – I kan noget andet end lærerne. Kvalitet i aktiviteterne - I er ikke pauseklovne. Læs de nye Fælles Mål(klar ca. 1. juni.) Tag udgangspunkt i den lokale virkelighed – der findes ikke en ”one size fits all”. Alle kommuner er i gang med et eller andet! Fælles foreningsdatabase, en ”playmaker”, speeddating mellem skoler og foreninger m.m. Start med at forhøre jer i forvaltningen, hvad der foregår i jeres kommune. Hav tålmodighed. Det tager tid at implementere reformen – At få besøg af jer er ikke det mest presserende. Gør det let for skolerne I kommer ind i en anden virkelighed – børnene ønsker ikke nødvendigvis at være en del af jeres aktivitet. Samarbejd med hinanden om tilbud eller tilbudskatalog

17 Hvordan kan DUF hjælpe jer fremover? Kontakt os endeligt, hvis I: Møder forhindringer fx med kommunen Skal have kvalitetssikret materiale Vil have et oplæg målrettet jeres organisation/lokalforening. Og husk: duf.dk/folkeskole

18 Tak for i dag

19 Spørgsmål til gruppearbejde Hvad har skolerne brug for? Hvad kan foreningerne tilbyde? Hvordan kvalitetssikres foreningens bidrag til den åbne skole jf. formålet? Hvordan organiserer vi det, og hvordan skal vi samarbejde fremover? Drøft modellen/modeller for repræsentanter i skolebestyrelsen.


Download ppt "Folkeskolereformen – Hvordan udnytter I mulighederne? 27.3.2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google