Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søren har gået på specialskole hele sin skoletid og blev derefter indskrevet på et beskyttet værksted Han har nu været beskæftiget på værkstedet i en årrække.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søren har gået på specialskole hele sin skoletid og blev derefter indskrevet på et beskyttet værksted Han har nu været beskæftiget på værkstedet i en årrække."— Præsentationens transcript:

1 Søren har gået på specialskole hele sin skoletid og blev derefter indskrevet på et beskyttet værksted Han har nu været beskæftiget på værkstedet i en årrække Han vil gerne prøve et almindeligt job Søren Wacherhausen 29 år

2 STAFF-projektet 2011 – 2013 ved Beskæftigelsesnetværkets møde: “Udvikling af beskæftigelsesfaglighed” 25. Februar 2014 v/Lisbet Bo, projektleder & specialkonsulent Specialfunktionen Job & Handicap

3 STAFF-projektet Indhold & forløb Hvordan er der arbejdet konkret med projektets målgruppe? Hvilke resultater er der nået? De største udfordringer i projektet? De største succes’er Hvad skal der til for at det kan lykkes? Hvordan kan aktørerne på beskæftigelsesområdet – for eks. de beskyttede værksteder – støtte op og indgå i disse bestræbelser?

4 STAFF-projektet Finanslov 2011 Målgruppe: Unge med udviklingshandicap - efter STU Beskæftigede på beskyttede værksteder Organisering 10 STAFF-virksomhedskonsulenter, ansat i de 5 største kommuner Projektledelse & koordinering i SJH Opgave & indsats Lokal, med udgangspunkt i lokal kontekst Regional - landsdækkende

5 Hvad gjorde vi ? Indsats i de 5 kommuner (har givet viden om, hvad der virker) De regionale STAFF-netværk som forum og spydspids for informations- og vidensspredning Oplæg, messestande & workshops Opsøgende indsats i forhold til jobcentre Spredning af STAFF-information via SJH’s aktiviteter Landsdækkende kampagneindsats efterår 2013 målrettet kommunalpolitikere & ledere Løbende samarbejde med “tvillingeprojektet” KLAP FØP & Fleksreformen har gjort STAFF superaktuel

6 Fokus og kontraktmæssige indsatsområder Virksomhedsopsøgende arbejde Fokus på de lovgivningsmæssige, kompenserende muligheder Opsøgende informationsindsats Vidensformidle og inspirere UU og STU- uddannelsessteder Samarbejde med erhvervsskoler Netværk – externt & internt i projektet

7 Resultater Ca 500 borgere i alt i ’STAFF-indsats En del personer har været i 2, 3 eller 4 praktikforløb Ca 200 borgere i job (føp – fleks & ganske få ordinært) Få unge videre i EGU-uddannelse ”Fjerneffekt” (antal ukendt) via netværk, regionalt samarbejde og informationsindsats

8 Camilla – i Minifleksjob efter STU

9 Det virker! Reelle praktikker med tæt opfølgning (tid & sted) – også under STU - Tæt samarbejde på tværs i kommunen: STU, Jobcenter og Socialforvaltning – (”sprog” – mål - økonomi) Brobygning: STU – til beskæftigelse Undgå kategorisering, hold fokus på kompetencer og potentiale og hav opmærksomhed på barrierer (evt. kompensering) Anvend værkstedernes viden & kompetencer – opkvalificer til nye opgaver, for eks “jobpædagog” / mentor Opfølgning / efterværn / jobklub – når jobbet er etableret - og vedvarende, tilgængelig støtte. Kort sagt: “En særlig håndholdt indsats” OG: Ledelsesmæssigt fokus, engagement og vedholdenhed

10 case

11 “STAFF-indsats” Hvad nu? Føp – fleksreform KLAP 3 “STAFF-viden” bæres ud via SJH I flere “STAFF-kommuner” fortsætter konsulenterne & indsatsen Flere STAFF-netværk fortsætter Der er gang i en bevægelse… Rådgivning: Inspiration & jobformidling: metodevejviseren.dk

12 Fra STU til job i Netto:


Download ppt "Søren har gået på specialskole hele sin skoletid og blev derefter indskrevet på et beskyttet værksted Han har nu været beskæftiget på værkstedet i en årrække."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google