Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udarbejde af den fremtidige flow

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udarbejde af den fremtidige flow"— Præsentationens transcript:

1 Udarbejde af den fremtidige flow
Flow – VSM og Swimlane Formål: Etablering af optimal flow i produktion og/eller den administrative opgaveløsningen 1 Hvad er flow og værdistrømme 3 7 step i kortlægning Gode spørgsmål til det fremtidige flow Hvad er takttiden? Kan processer fjernes Kan processer gøres i en anden rækkefølge eller flyttes Kan der elimineres spild Er arbejdspladsen indrettet hensigtsmæssigt Afstemme arbejdsmængden mellem medarbejderne Reducere manuelle håndteringer Hvor kan du etablere et kontinuerligt flow? Hvordan vil du udjævne arbejdsopgaverne Hvilke mængder skal du frigive? Hvilke procesforbedringer vil være nødvendige? 4 Udarbejde af den fremtidige flow En værdistrøm er alle de aktiviteter (både værdiskabende og ikke-værdiskabende), som er nødvendige for at bringe sagen igennem dens hovedflow. Arbejdet med værdistrømme betyder, at der arbejdes med helheder og ikke kun individuelle processer Målet er at skabe et flow hvor sagerne og opgaverne skal flyde gennem processerne med færrest mulige stop, ansvarsskift og tilbageløb Kunnde krav. Tegn de enkelte procestrin Find procesdata til hvert procestrin (cyclus tid, kvalitet, omstilling ect.) Lager. Materiale flow– Leverandør til produktion og produktion til kunde Indtegn informationsflowet Kortlæg gennemløbstiden og procestiden (TLT: Total Lead Time og TPT: Total Process Time) 2 Processen 5 Vigtige begreber og metoder Takttid – Udtryk for hvor lang tid du har til at producere kundes træk Kontinuerligt flow – et styk produktion Supermarked – Opfyldningssystem af lager. Man benytter typisk en ”mælkemand” Pacemaker – Den proces/maskine, der bestemmer takten for de øvrige processer. Udbalancering – Sikre at processerne balancere tidsmæssige Kanban – Et Signal Kort der fortæller at der er behov for genopfyld af lager Fase 2: En kortlægning af den nuværende situation. Sådan foregår det i dag! Det er udgangspunktet for den fremtidige situation. Billede af nu- værende sitaution Billede af fremtidig situation Fase 3: Opstil en vision for den fremtidige arbejdsgang og kortlæg det – baseret på Lean principper (ingen spild og optimalt flow). Fase 1: Sikring af rette fokusering for værdistrøms-analysen. Identificer en opgave/sag/ydelses type og start med den. Plan og implementering Fase 4: Fastlæg rækkefølgen af de aktiviteter, der skal finde sted, for at nå den fremtidige situation. Produktfamilier 6 Kortlægningsmetoder – Værdistrømsanalyse og Swimlane Værdistrømsanalyse (VSM): En analyse af forretningsgangen der beskriver alle aktiviteter fra start til slut i processen. Alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges. 7 Gevinster Kortere gennemløbstid for opgaveløsningen og dermed også kortere leveringstid til kunder Mindre behov for bunker med sager, der ligger og ”venter” Bedre kvalitet– fejl opdages hurtigere Øge effektiviteten Flow giver desuden en bedre kvalitet hos kunderne, en bedre leveringssikkerhed, plads-reduktion og synlighed Swimlane diagrammer viser processer i baner for at: Afbilde opgaver der forekommer sideløbende Illustrere hvem der gør hvad og hvornår Vise den indbyrdes afhængigheden mellem opgaver


Download ppt "Udarbejde af den fremtidige flow"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google