Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar mandag den 29. oktober 2007: Nanoteknologi – er der risici for sundhed og miljø? Hvordan skal det reguleres i Danmark og EU? Hvad siger forbrugerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar mandag den 29. oktober 2007: Nanoteknologi – er der risici for sundhed og miljø? Hvordan skal det reguleres i Danmark og EU? Hvad siger forbrugerne."— Præsentationens transcript:

1 Seminar mandag den 29. oktober 2007: Nanoteknologi – er der risici for sundhed og miljø? Hvordan skal det reguleres i Danmark og EU? Hvad siger forbrugerne til nanoteknologien? Hanne Svenningsen, miljøkonsulent Informationscenter for Miljø & Sundhed

2 Informationscenter for Miljø & Sundhed giver… Handlingsrettede råd om miljø, sundhed og forbrug Personlig rådgivning fra A-pærer til Ål www.miljoeogsundhed.dk: temaer, nyheder, fakta & råd, produkttest, produktlisterwww.miljoeogsundhed.dk Informationsmaterialer, brevkasseindlæg og kvalitative undersøgelser

3 Hvorfor er det vigtigt at vide…. Hvad forbrugerne mener om nanoteknologi? De kan bidrage med nyttige og kvalificerede overvejelser Brugbar viden når informationsindsatser skal målrettes Forudsætning for at skabe en social robust teknologiudvikling

4 Erfaringen viser at… Åbenhed og dialog især er vigtig: Når viden om risici er mangelfuld og tvetydig kombineret med mange risikoaktører Ellers kan det let gå galt (fx gensplejsning og mobiltelefoner)

5 Hvordan opnå viden om…. Holdninger og risikoopfattelser? Kvalitative undersøgelser: Fokusgrupper, cafemøder, referencegrupper, gruppeinterviews, borgerpaneler…  Giver bl.a. indblik i hvordan meninger opstår og udvikles i en social kontekst Kvantitative undersøgelser: Spørgeskemaer, telefoninterviews…  Giver viden om hvor udbredte positioner m.m. er

6 Undersøgelser viser, at… Viden er begrænset Når det drejer sig om: Hvad NT er og hvordan NT defineres Hvordan NT bliver reguleret Hvordan udvikling og forskning forløber Hvor ”teknologien” bliver brugt i dag Bl.a. Macoubrie 2005 og 2004, Royal Society 2004, Harts 2006, Teknologirådet 2004, Cameron et.al 2004, Meili et.al 2006, Democs 2007 (Involve)

7 Undersøgelser viser, at… NT har potentialer Stigende optimisme – for hver pessimist er der otte optimister (Eurobarometer 2006) Især hvis det drejer sig om samfunds- og miljømæssige fordele som fx medicinske innovationer og rene teknologier Amerikanerne er mere positive end europæerne, når det drejer sig om personlig nytte Bl.a. Macoubrie 2005 og 2004, Royal Society 2004, Harts 2006, Teknologirådet 2004, Cameron et.al 2004, Meili et.al 2006, Citizens Science 2006, Eurobarometer 2006

8 Undersøgelser viser, at… Usikkerhed og mangel på viden bekymrer Frie partikler, ”tæt på kroppen”, miljøeffekter og krigsføring (kosmetik, fødevarer, emballage, ammunition) Ukendte risici og langtidseffekter Mangel på viden om NT i produkter Mangel på viden om, hvordan NT reguleres og udvikles Bl.a. Siegrist et.al (2007), Macoubrie et.al 2005, Cook & Fireweather 2005, Teknologirådet 2004, Gavelin et.al 2007, Democs 2007

9 Undersøgelser viser, at… Forskellige faktorer påvirker opfattelsen af risiko Den generelle risikoopfattelse  tager stilling fra gang til gang Håndteringen af teknologien (fx underliggende værdier, politikker og etiske aspekter) Oplevede teknologifordele Følelser spiller en rolle, særligt når der er modstridende budskaber Tillid Bl.a. Gavelin et. Al 2007, Teknologirådet 2004, Involve 2007, Kahan & Slovic 2007

10 Undersøgelser viser, at…. Forbrugerne ønsker åbenhed, information og inddragelse I forhold til regulering, udvikling og forskning Derudover ønsker de: Klarhed om fordele ift. eventuelle risici Informationer om hvor NT er i dag  informationer på produktniveau, evt. mærkning Øget forskning i risici Bl.a. NanoJury og Nanodialogues i Involve 2007, Teknologirådet 2004

11 På vej med en undersøgelse af… Forbrugernes holdning til nanoteknologi Tre fokusgrupper med i alt 24 deltagere gennemført i august 2007 Formål: Skabe grundlag for meningsfuld informationsindsats Fremme kendskabet til bekymringer så evt. risikokonflikter kan blive håndteret succesfuldt Offentliggøres i forbindelse med Kemikaliedagen

12 Nogle interessante kilder…. UK (2004): Royal Society og Royal Academy of Engineering (2004): ”Public dialogue early in the development af NT, thus making NT a test case for new ideas about upstream engagement” UK (2005): Nanotechnology Engagement Group (NEG), Nanodialogues, Small Talk, Democs, NanoJury, Nanologue, Nanoforum m.fl. EU (2003): Nanodialogue, NanoCap DK (2006): Teknologirådets arbejdsgruppe


Download ppt "Seminar mandag den 29. oktober 2007: Nanoteknologi – er der risici for sundhed og miljø? Hvordan skal det reguleres i Danmark og EU? Hvad siger forbrugerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google