Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsplan for 7. semester 40S Specialisering Linjefag tidsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsplan for 7. semester 40S Specialisering Linjefag tidsplan"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsplan for 7. semester 40S Specialisering Linjefag tidsplan

2 UGE 34 – ONSDAG DEN 20. AUGUST 2014 KL. 8. 15 – 13
UGE 34 – ONSDAG DEN 20. AUGUST 2014 KL – Vejledning vedrørende UMD i specialiseringsopgaven. Lokale Plan for vejledning   UGE 35 – SØNDAG DEN 31. AUGUST 2014 SENEST KL jf. ny Eksamenshåndbog Den studerende afleverer rapporten til specialisering elektronisk. Opgaven sendes til I emnefeltet er det vigtigt at skrive præcis og kun den tekst der står ud for den eksamen i aflevere til, hvis I ikke gør det, kommer opgaven ind i en forkert mailboks! Emnefelt= Specialisering.   UGE 38 – TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2014 SVAR PÅ SPECIALISERING VIA EASYTOOLS    

3 1. Signalement Specialiseringen bidrager til uddannelsens målsætning ved at kvalificere til tilvejebringelse og anvendelse af viden, teori og metode inden for et specifikt arbejds-, funktions- eller fagområde. Læring i fagområdet fungerer eksemplarisk, således at opnåede kompetencer inden for det valgte specialiseringsområde kan anvendes i forhold til øvrige målgrupper med andre samfundsmæssige, institutionelle og personlige betingelser. Ved fordybelse i og konkretisering af et specifikt arbejdsområde bidrager specialiseringen til at professionsrette uddannelsens øvrige fag og faglige elementer.

4 2. Faglige kompetencemål
Målet er, at den færdiguddannede kan a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen, b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder, c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde

5 3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Børn og unge
a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. b) Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. c) Inklusion og eksklusion. d) Omsorg, magt og relationsdannelse. e) Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter. f) Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner. g) Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats. h) Forebyggende arbejde og interventionsformer. i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende. j) Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud. k) Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole

6 3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Mennesker med nedsat funktionsevne
a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. c) Funktionsnedsættelse og livsmuligheder. d) Inklusion og eksklusion. e) Omsorg, magt og relationsdannelse. f) Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle. g) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. h) Brugerinddragelse og rettigheder. i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger. j) Kompensationsmuligheder. k) Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer.

7 3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Mennesker med sociale problemer
a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser. b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. c) Inklusion og eksklusion. d) Omsorg, magt og relationsdannelse. e) Opsøgende arbejde og interventionsformer. f) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. g) Brugerinddragelse og rettigheder. h) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen. i) Misbrug og psykiske lidelser. j) Truede familier, sorg og krise.

8 Den skriftlige rapport
Rapporten må maksimalt fylde anslag (ca. 15 sider) inkl. mellemrum, ekskl. Indholdsfortegnelse, litteraturliste, kopier af artikler m.v. Pædagogik/praktik må maksimalt fylde anslag(ca. 12 sider) og liniefag må maksimalt fylde anslag (ca. 3 sider). Standardforside med angivelse af studerende, stamhold, studienr., tema samt anslag. Se også i de redaktionelle retningslinier som findes på uddannelsesinstitutionens hjemmeside under ”Studieordning”

9 Tidsplan for eksamen i liniefag 7. semester årgang 40s umd
UGE 36- orientering om liniefagseksamen ved liniefagsunderviseren   UGE 38 - torsdag den 18. september 2014 senest kl De(n) studerende afleverer opgaven til liniefagsprøven elektronisk. Emnefelt: UMD Opgaven sendes til:   UGE 40 – mandag den 29. september – fredag den 3. oktober Eksamen i liniefagsprøven.


Download ppt "Undervisningsplan for 7. semester 40S Specialisering Linjefag tidsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google