Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for mødet Filosofien bag den nye 7-trins-skala Pause

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for mødet Filosofien bag den nye 7-trins-skala Pause"— Præsentationens transcript:

1 Program for mødet Filosofien bag den nye 7-trins-skala Pause
Vejledende karakterbeskrivelser Informationsmøder for lærerne

2 Baggrund Karakterkommissionen nedsættes af regeringen i december 2003
Kommissionen afgiver betænkning i december 2004 Regeringen afholder konference om karakterskalaen i december 2005 7-trinsskalaen indføres august 2006/2007

3 Ikrafttrædelse Hovedregel: august/september 2007
Specielt for de gymnasiale uddannelser: august 06

4 Kommissionens 5 krav til en ny karakterskala
Kommissionens 5 krav til en ny karakterskala 1 International anvendelighed 2 Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse 3 Samme skala i hele uddannelses-systemet 4 Klar trindifferentiering 5 Mulighed for gennemsnitsberegning

5 13-skalaen 13 For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
13-skalaen 13 For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. Udmærket 11 For den udmærkede og selvstændige præstation. 10 For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 9 For den gode præstation, der ligger lidt over middel. Middel 8 For den middelgode præstation. 7 For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 6 For den netop acceptable præstation. Acceptabel 5 For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. Usikker 03 For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. 00 For den helt uantagelige præstation.

6 7-trins-skalaen ECTS-skalaen 12
7-trins-skalaen ECTS-skalaen 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A 10 For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C 4 For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D 02 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 For den helt uacceptable præstation. F

7 Negative karakterer Ug 8 Ug- 7 2/3 Mg+ 7 1/3 Mg 7 Mg- 6 1/3 G+ 5 2/3
Tg+ 3 1/3 Tg 1 Tg- – 1 2/3 Mdl+ – 4 1/3 Mdl –7 Mdl- – 12 1/3 Slet+ – 17 2/3 Slet – 23

8 Scherfíg – om Ørsteds skala
… et vidunder af snilde og sindrighed, som må fryde enhver undervisningsinspektør. En tankebygning af tal og talmystik. Et spil, hvor karakteren minus 23 betyder udelukkelse og ruin…

9 Hvor hårdt slår –3? 7-trinsskalaen: –3 opvejes af 7
Ørsteds skala: Slet (–23) opvejes af 8 Ug’er

10 Det internationale ECTS-skalaen A, B, C, D, E, Fx, F A: 10% B: 25%
Ingen fastsat dumpeprocent

11 Tallene og procentfordelingen
2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10%

12 Beskrivelser 12: Fremragende 10: Fortrinlig 7: God 4: Jævn
02: Tilstrækkelig 00: Utilstrækkelig -3: Ringe

13 12: Fremragende 10% - på lang sigt og på landsplan
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

14 Principper Karakteren udtrykker graden af målopfyldel-se
Absolut vurdering Udgangspunktet er fuld målopfyldelse – omfanget og arten af mangler kan så placere præstationen lavere end 12

15 Forudsætninger Præcise målbeskrivelser
Præcise bedømmelseskriterier i forhold til målene

16 Relativ/absolut Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag: Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelserne for fagene, herunder mangelbegrebet Prøverne – skriftlige opgaver, mundtlige eksamensspørgsmål

17 Implementering Bred orientering om principperne/filosofien bag den nye karakterskala Fagspecifik præcisering af de forskellige former for mangler – eksempler Orientering/efteruddannelse af censorer og lærere Karaktersite på uvm.dk

18 Informationsmøder for lærerne
En række landsdækkende møder Målrettet lærere i 7. –10. Klasse Afholdes før og efter sommerferien 2007 Åbne møder – forventning ca. 1 lærer pr. klasse

19 Skolens leder har ansvaret – UVM stiller tilbud til rådighed
Eksempel på udnyttelse af UVM’s tilbud Lærerne orienterer sig i det skriftlige materiale på uvm.dk/nyskala Nogle af skolens lærere deltager i UVM’s informationsmøder Afholdelse af lokale møder om karaktergivning i de enkelte fag med baggrund i karakterbeskrivelserne, det øvrige skriftlige materiale, erfaringer fra de landsdækkende informationsmøder og eventuelt konkrete skriftlige besvarelser


Download ppt "Program for mødet Filosofien bag den nye 7-trins-skala Pause"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google