Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund SNS skal gennemføre en gradvis omlægning af foryngelse og tilkultivering i forbindelse med overgang til naturnær drift Der vil i en længere periode.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund SNS skal gennemføre en gradvis omlægning af foryngelse og tilkultivering i forbindelse med overgang til naturnær drift Der vil i en længere periode."— Præsentationens transcript:

1 Baggrund SNS skal gennemføre en gradvis omlægning af foryngelse og tilkultivering i forbindelse med overgang til naturnær drift Der vil i en længere periode stadigvæk være brug for plantning eller såning Ved disse anlæg skal der ske en effektivisering og prioritering i anvendelsen af ressourcer i forhold til driftsformål Samlet skal omlægningen medføre væsentlig lavere kulturomkostninger Indsatsen skal ske i nær dialog med Kulturkommissionen

2 Hvad skal Kulturudvalget ? rådgive SNS i spørgsmål vedr. planteprod. og kulturétablering med henblik på billiggørelse af kulturomkostninger indgå aktivt i debatten og processen med at omstille SNS til naturnær drift skal prioritere og koordinere SNS indsats i forbindelse med Kulturkommissionens arbejde skal prioritere og koordinere anlæggelse af forsøg og demoanlæg på SNS arealer, herunder samarbejdet med Skov og Landskab, KVL skal aktivt deltage i info, ekskursioner m.v.

3 Konkrete opgaver udarbejde en rapport med modeller og anbe- falinger for rationaliseringer og investeringsniveau i relation til boniteter og driftsformål der skal udarbejdes retningslinier for foryngelse ved naturnær drift på baggrund af gennemførte forsøg, analyser og demoanlæg udarbejde et katalog over rationali- seringsmuligheder og kulturmodeller, der med- fører en billiggørelse på min. 40 % i forhold til 2001-niveau for styrelsens samlede kulturomkostninger

4 Kulturtekniske mål/visioner Jorbearbejdning under ung og tæt skærm (fra stikspor) til en pris < 1 kr. pr. plantested Afprøve forskellige størrelser,typer og træarter af dækrodsplanter under skærm, forkultur og afdrift Tilvejebringe en produktionslogistik i bredeste forstand (plantebestilling), der gør det muligt at producere og sælge planter til < 1 kr./stk. Udvikle plantemetoder, der koster < 1 kr.pr. plante Afprøve såning i skov, herunder især eg og bøg, under skærm og forkultur Udvikle et hurtigt, effektivt og billigt manuelt såaggregat til bog og agern Udarbejde og afprøve bilige kulturmodeller til forskellige driftsformål

5 Skovdyrkerens udfordringer Ændring af sædvane vil være en forudsætning for at kunne opnå besparelser. Den ”perfekte kultur” er ikke ønskelig og ofte for dyr at etablere Større tålmodighed ved etablering af en ny kultur eller bevoksningstilstand. Må ikke opfattes som ligegyldighed overfor at nå driftsformålet Stor skovdyrkningsmæssig indsigt og forståelse for at bygge på de naturgivne forudsætninger Skarp prioritering af ressourceindsats i forhold til driftsformål


Download ppt "Baggrund SNS skal gennemføre en gradvis omlægning af foryngelse og tilkultivering i forbindelse med overgang til naturnær drift Der vil i en længere periode."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google