Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 1 Skolebiblioteket som læringscenter Rikke Schultz 6.5.2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 1 Skolebiblioteket som læringscenter Rikke Schultz 6.5.2009."— Præsentationens transcript:

1 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 1 Skolebiblioteket som læringscenter Rikke Schultz 6.5.2009

2 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 2 Dobbeltblik på skolebiblioteket som læringscenter Understøtte skolens undervisning Understøtte børns uformelle læring i fritidslivet

3 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 3 Biblioteket som værested Biblioteket som et sted man kan gå på opdagelse: I børnelitteraturen I faglige universer I ”fantastiske” universer

4 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 4 Biblioteket som lærested: Hvor lærere og elever Kan søge oplysning Kan få hjælp til forberedelse/ lektielæsning Hjælp til informationssøgning

5 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 5 Biblioteket som gørested Spille computerspil – andre former for spil Anvende sociale netsider Lave digitale produktioner til undervisning og fritid Plads til kultur for, af og med børn

6 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 6 Biblioteket som skolens udviklingscenter Biblioteket er en aktiv partner I udarbejdelse af skolens udviklingsplaner I årsplansarbejdet I fagudvalg

7 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 7 Uddannelse og nye kompetencer  Indsigt i de indholdsmæssige temaer og emner, brugerne finder relevante  Indsigt i de forskellige sammenhænge, i hvilke børnenes læring skal anvendes uden for biblioteket (hjemme, skole, kammerater, venner via nettet)  Kompetence til at kvalitetsvurdere alle slags materialer med lige stor sikkerhed  Kompetence til at kunne møde og kommunikere med forskellige målgrupper og differentiere kommunikationen alt efter brugere, indhold, og brugssammenhæng  Kompetence til selv og sammen med kolleger at kunne reflektere over sin praksis, så denne refleksion kan føre til eventuelle ændringer i praksis.  (Fremtidens biblioteksbetjeneing af børn)

8 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 8 Materialer og indhold  At bibliotekerne udvider definitionen af materialer til også at omfatte materialer, der kan danne ramme om leg, og processer, der kan danne afsæt for læring, og ikke udelukkende materielle eller virtuelle produkter  At bibliotekerne fokuserer mere på anvendelse end på anskaffelse og adgang  At biblioteket bedømmer og prioriterer sine indholdsmæssige ressourcer i forhold til brugernes øvrige muligheder for oplevelse, oplysning og uddannelse  At bibliotekerne sikrer diversitet også i nye medier, så børn kan opsøge og udnytte en kulturel mangfoldighed.

9 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 9 Relevans i forhold til brugerne  At biblioteket har en klar vision for sin virksomhed og et klart mål for, hvordan man vil omsætte den til praksis i forhold til brugerne og det øvrige samfund  At biblioteket har en differentieret kommunikationsstrategi i forhold til forskellige målgrupper  At personalet kender de forskellige brugergrupper og problemstillingerne i deres hverdag. (Fremtidens biblioteksbetjeneing af børn)

10 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 10 Eksterne relationer  At bibliotekets handleplaner indeholder strategier for ekstern kommunikation og funktioner  At biblioteket skaber og fastholder en klar profil hos børnene og ikke kun hos forældre og institutioner som en rummelig og relevant kulturarena  At biblioteket styrker sine netværk både lokalt og nationalt, og både i forhold til andre offentlige institutioner og private aktører  At biblioteket skaber rum til børnekulturel og børnekulturpolitisk dialog i sit netværk. (Fremtidens biblioteksbetjeneing af børn)

11 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 11 Knudepunkt Skolebiblioteket som en Hub I netværksteorien bruges udtrykket til beskrivelse af en person eller et netværkspunkt, der er mere forbundet med resten af netværket (får flere henvendelser) end andre personer eller punkter Ref.: Bay m. fl. (2008), Generation netværk

12 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 12 Skolebiblioteket som centraliseret netværk

13 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 13 Skolebiblioteket som hub

14 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 14 10 bud for effektiv kommunikation 1.Vær en hub 2.Skab loyalitet ud over al fornuft 3.Tal til lederne 4.Lad talenterne arbejde 5.Giv brugerne et valg – ikke total frihed 6.Lav selv dit indhold – sammen med publikum 7.Vær intim 8.Giv mulighed for at dele 9.Vær mobil 10.Husk at bekvemmeligheden styrer Ref.: Bay m. fl. (2008), Generation netværk

15 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 15 Nyt slogan Fra læselyst til lærelyst


Download ppt "UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk 22-11-2014 side 1 Skolebiblioteket som læringscenter Rikke Schultz 6.5.2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google