Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klimaplan 2025 Favrskov Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

2 Klimaplan 2025 Favrskov Kommune
Klimaplanen 2025 Overordnede mål Temaer i plan: 1. Energiplanlægning 2. Energibesparelser 3. Landbruget som energileverandør 4. Trafik og transport Projektkatalog 2012 – 2013 Baggrund for Klimaplanen Internationale og nationale mål Kortlægning af energiforbruget Interessentmøde Borgermøde

3 Rammer for Klimaarbejdet Internationale og nationale mål
EU’s Klima- og Energipakke (marts 2007) 20 % reduktion af CO2 20 % VE (DK 30 %) 10 % biobrændstof Klimakommissionen (sep. 2010) Energistrategi 2050 (feb. 2011) Vores Energi (nov. 2011) Region Midtjylland 2025 (jan. 2012) 50 % VE

4 Vores Energi Regeringen, november 2011
Drivhusgasudledningen reduceres med 35 % i 2020 50 % af elforbruget dækkes af vind i 2020 Kul udfases fra kraftvarmeværker i 2030 Oliefyr udfases i 2030 El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2035 Hele energiforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2050

5 Kortlægning af energiforbrug Favrskov Kommune
Ton CO2 Ton pr. indbygger i kommunen Ton pr. indbygger i Danmark Energiforbrug 6,7 ton 9,1 ton Procent i kommunen Procent i Danmark Vedvarende energi 32,3 % 17,6 %

6 CO2-udledning/borger 2009 Kommuner i Region Midt

7 Vedvarende energi 2009 Kommuner i Region Midt

8 Brændselsforbrug 2009 Favrskov Kommune

9 Klimaplan 2025 Overordnede mål for Favrskov Kommune
2025: At reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med 25% i forhold til 2009 2025: At 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder 2025: At reducere CO2-udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i forhold til 2009

10 Klimaplan 2025 Projektkatalog 2012 – 2013, 11 indsatsområder

11 Energiplanlægning 3. Energi i lokalsamfund
Mål: Analysere energiforbruget Vurdere i forhold til fælles varmeforsyning Model for energieffektivisering Beskrivelse: EnergiForumFavrskov Virkning: Udfasning af oliefyr 8.000 t CO2 sparet

12 Energibesparelser 4. Kommunal bygningsdrift
Mål: Energibank ESCO Energipolitik for kommunale bygninger Beskrivelse: Belysning, isolering, pumper, ventilation Solcelleanlæg Renoveringsopgaver Energistyringssystem Virkning: t CO2 sparet

13 Energibesparelser 5. Energiforum
Mål: Forum for borgere og virksomheder med inspiration til realisering af energibesparelser Synliggørelse af aktiviteter, teknologier og resultater, herunder lovgivning og tilskud Beskrivelse: EnergiForumFavrskov Virkning: Energibesparelse t CO2 sparet

14 Landbruget som energileverandør 7. Biomasseplan
Mål: Potentialeanalyse for biomasser i Favrskov Kommune Anvendelsesanalyse (eksisterende og nye anlæg) Handlingsplan for fremtidige indsatsområder Beskrivelse: Projektsamarbejde Enercoast Virkning: ikke opgjort

15 Energiaftale Regeringen, marts 2012
Investering: 3,5 mia. kr. Hovedpunkter: Mere vindkraft , mere biogas og mere biomasse Energibesparelser i eksisterende byggeri Fokus på transport Initiativer: Analyser og strategier Tilskudsordninger


Download ppt "Klimaplan 2025 Favrskov Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google