Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvad er det som kommunalpolitikerne i Køge har sparet på SFO’erne. Halvdelen af SFO lederens lønudgift, er blevet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvad er det som kommunalpolitikerne i Køge har sparet på SFO’erne. Halvdelen af SFO lederens lønudgift, er blevet."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvad er det som kommunalpolitikerne i Køge har sparet på SFO’erne. Halvdelen af SFO lederens lønudgift, er blevet sparet på pædagog timerne. Fjernelse af særlig tildeling til tosprogede. (Asgård SFO fik 16,9 timer om ugen i 2009.) Indførelse af to ekstra lukke uger, i både SFO 1 og 2, med kompenserende åbning.

2 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Dette giver anledning til følgende spørgsmål vedr. SFO lederen. Når halvdelen af SFO lederens lønudgift, nu er pædagog timer, skal lederen så kun være leder i halvdelen af tiden? I selve forslaget står der direkte vedr. konsekvenser ved indførelse af forslaget: Dette medfører bl.a. en reduktion af: -Opfølgning på og implementering af SFO’ens mål- og indholdsplaner. -Deltagelse i teamsamarbejde med skolens øvrige ledere mhp. udvikling af samarbejdet mellem skole og SFO. -Udvikling af og deltagelse i arrangementer vedr. brobygning. -Administration i forhold til personalenormering og budget. -Daglig administration og regnskab. (En del af timerne blev taget fra SFO’erne.) I praksis nås besparelsen ved at reducere i personale tiden med 18,5 tim.

3 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Vedr. lukke ugerne : Der har ikke været mulighed for høringssvar fra skolebestyrelser eller andre interessenter, da besparelsen er blevet ”opfundet” under politikernes forhandlings forløb. Dette har frataget politikerne indsigten i deres beslutninger. Når der indføres yderligere to lukke uger, kan de ligge i forbindelse med Påske, Julen eller skolernes sommerferien. - Påsken rummer kun 4 dage. - December rummer kun 4 dage. (24 og 31/12 er lukke dage i forvejen.) Tages der dage i forbindelse / tilstødende med ovenstående, så rammer man dage med fuld belægning. Tages en eller begge uger i skolernes sommerferien, må det formodes at de ligger i hver sin ende, af de nyværende lukke uger i sommerferien. Ubesvarede følge spørgsmål: - Hvilke tanker har man gjort sig i forhold til stillingsstrukturen på SFO’erne. - Hvis SFO’en har lukket i hele juli, hvilke tanker har man så gjort sig i forhold til udmeldelser / betaling / rygsæksprincip? -Skal den fælles åbning være samme sted i alle fire uger? -Vil man åbne op for muligheden for, at SFO 2 børn kan tilmelde og deltage i den fælles åbning?

4 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Men det vi ved er, at SFO’en bliver ramt på ansættelsesgraden af pædagogerne. Ifølge vores overenskomst, opdeles vores arbejdstid således: Ved en 37 timers ansættelse skal man have 1.924 timer på en års norm. Disse timer fordeler sig på følgende måde: Tilsynsopgaver med børn:1.417 timer Øvrige opgaver: 218 timer Ferie og helligdage: 289 timer Der hvor tingene bliver svære, i forhold til SFO arbejde, er at kunne nå de 1.417 timer med børn. Der er ikke åbningstid nok i SFO’en, til at man kan nå at få disse timer.

5 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvorledes ser det så ud i forhold til forskellige ansættelsesgrader: Nedenstående er eksempler på forskellige ansættelsesgrader. Ansættelses grad: 37 36 35 34 33 32 31 30 Tilsynsopg. med børn: 1.417 1.379 1.341 1.302 1.264 1.226 1.187 1.149 Øvrige opgaver: 218 212 206 200 194 188 183 177 Ferie og helligdage: 289 281 273 266 258 250 242 234

6 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. SFO 1’s gennemsnitlige åbningstid: MorgenMiddagAften 40 skole uger 400 700 200 12 ikke skole uger 120 480 60 4 lukke uger -40 -160 -20 5 faste lukke dage -10 -40 -5 2 erstatnings dage 4 16 2 _______________________________ Summeret års budget: 474 996 237 _______________________________ Gennemsnitlige åbning 9,12 19,15 4,56 ============================== (32,83)

7 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. SFO 1’s mulighed for at indtjene tilsynstimer: Antal ugerUgentligtÅrligt 40 skole uger 40 17,5 700 12 ikke skole uger 6 30 180 Morgen åbningen 46 2 92 Aften åbning 46 1 46 1.April 12 9 108 1. Overnatning 17 1143 Arrangementer 10 Lukke ugerne 1 35 35

8 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Overordnet set bliver der nogle bindinger, i forhold til at dele timer: 6 personer har timer i bh. kl., hvorfor de ikke skal have 1.april timer. 12 personer har to dage om ugen med 1.april børn. (Her forudsættes det at de er på arbejde fra 8:00 til 16:00.) 3 personer kan yderligere få to ekstra dage med 1.april børn. 4 lukke uger – 6 personer kan hver få 35 timer – Alle minimum en uge. (I praksis vil man kunne være flere efter kl. 16:00 og færre kl. 6:00.)

9 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. SFO 2’s gennemsnitlige åbningstid: SFO 1SFO 2 Morgen Middag Aften 40 skole uger 400 700 200 840 12 ikke skole uger 120 480 60 252 4 lukke uger -40 -160 -20 -84 5 faste lukke dage -10 -40 -5 -21 2 erstatnings dage 4 16 2 5 variable lukke dage -21 Anden åbning 260 Summeret års budget: 474 996 237 1.226 _______________________________ Gennemsnitlige åbning 9,12 19,15 4,56 23,58 ==============================

10 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. SFO 2’s mulighed for at indtjene tilsynstimer: Antal ugerUgentligtÅrligt 40 skole uger 40 22 880 12 ikke skole uger 5 30 150 Arrangementer 100 1.130 Lukke ugerne 1 35 35

11 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvorledes vil dette så kunne mærkes, i forhold til SFO’ens arbejde: Ved sidste struktur ændring, efter besparelsen på 2010 budgettet, besluttede vi: Lukning af telefoner. (Fra 17:00 til 15:30.) Selv ind og ud krydsning. Beskeder skriver forældrene selv på uge listerne. Ikke sende børn hjem før efter kl. 16:00. Skære ned på vores arrangementer, så som juleafslutning for både forældre og børn, på en søndag. Skære i arbejdet omkring tredje klasserne. Budget 2011 betyder at vi igen må omstrukturere. Dette betyder at følgende skal under sparekniven: Den faglige måde at arbejde på, via planlægning som bygger på evalueringer. Den pædagogiske idræt. Den sproglige stimulering. Teaterarrangementet i februar. Kunstprojektet. Naturprojektet. Lagkageturneringen.

12 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Den reelle normering som man vil møde den i hverdagen bliver: SFO 1 – 18 ansatte som maksimalt kan være på arbejde til 300 børn. Dette giver en normeringsgrad på 16,67 barn pr. voksen. SFO 2 - 5 ansatte som maksimalt kan være på arbejde til 200 børn.

13 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. SFO 2 Specialgruppen 5 ansatte 4 ansatte 188 børn / 200 børn 6 børn SFO 1 – afdeling ASFO 1 – afdeling B 9 ansatte 9 ansatte143 børn / 150 børn

14 Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Besparelsen betyder at SFO‘en må forandre følgende: Brobygningen med børnehaverne, kommer alene til at omhandle nogle primære pædagoger i forhold til første 1.april børnene. De skal besøge bh. på skift, og være dem som videre bringer, informationer omkring det enkelte barn. (SFO‘en vil derfor ikke kunne være den samlende faktor, med det overordnede overblik, i forhold til klassedannelserne.) Det faste skemamæssige, vil blive uddelegeret til de enkelte afdelinger. (Dette vil betyde at udnyttelsesgraden af det, „at være en stor institution“, vil falde i forhold til det, at lave et overordnet skema.) Det at der bliver endnu færre pædagoger, til endnu flere børn, vil betyde at der bliver endnu mindre tid, til de svageste børn. Allerede i dag kniber det med at kunne lave særlige foranstaltninger for de svageste.


Download ppt "Skolebestyrelsesmøde den 28-09-2010. Hvad er det som kommunalpolitikerne i Køge har sparet på SFO’erne. Halvdelen af SFO lederens lønudgift, er blevet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google