Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetssikring af misbrugsbehandling i botilbud. Oplæg ved Ingelis Langgaard (KABS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetssikring af misbrugsbehandling i botilbud. Oplæg ved Ingelis Langgaard (KABS)"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetssikring af misbrugsbehandling i botilbud. Oplæg ved Ingelis Langgaard (KABS)

2 Organisationsdiagram:

3 Baggrund og formål med kvalitetssikring: Etablering af KABS Øget kendskab og samarbejde med behandlingsstederne Kvalitetssikring og udvikling af behandlingstilbuddende Rationalisering af brugte behandlingssteder Udarbejde standarder for måling af bruger tilfredshed. Udarbejde standarder for måling af behandlertilfredshed. Sikre flest mulige af brugerne bliver planmæssigt udskrevet

4 Eksempel på spørgsmål i et brugertilfredshedsskema: Hvor tilfreds er du medMeget tilfreds Delvis tilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds 29.Dine muligheder for at udtrykke dine behov 4321 30.Dine muligheder for at arbejde med dine egne mål for behandlingen 4321 31.Din medbestemmelse omkring din behandlingsplan på institutionen 4321 32.Hvordan behandlingsplanen har været gennemgået og ændret under opholdet 4321 33.Institutionens vilje til at bruge dine stærke sider og evner 4321 34.Dine muligheder for privatliv4321 35.Institutionens vilje til at inddrage din familie/pårørende/venner 4321

5 Arbejdspunkter for kvalitetssikring: Kortlægning af behandlingssteder Indhentning af materiale, herunder godkendelser Besøg på behandlingsstederne Udarbejdelse af besøgsrapporter Udarbejde redskaber til systematisk monitorering af klienternes tilfredshed med opholdet Udarbejde redskaber til systematisk monitorering af behandlernes tilfredshed med samarbejdet med botilbuddet Samarbejde med andre aktører på området

6 Minimumskrav til behandlingsstederne: Godkendelse af stedlige kommune Deltagelse i Danris Veldefineret målgruppe Institutionens ydelser er veldefinerede Personalets faglige baggrund. Tværfagligt sammensat personale Personalets anciennitet Acceptabel døgndækning

7 Minimumskrav til behandlingsstederne (forsat): Acceptable sundhedsfaglige forhold Adækvate lægefaglige ydelser Acceptable fysiske forhold Tilstrækkelige dokumentationsrutiner Overholdelse af tidsfrister Acceptabel gennemførselsprocent Geografisk nærhed Pris

8 Fortløbende kvalitetssikring : Opfølgningsbesøg (gennemgang af brugerne) Fortløbende kontrol af at tilbuddene holder den kvalitet i arbejdet, som er nedfældet i aftaler og kontrakter. Fortløbende vurdering af om ydelserne matcher de brugergrupper, der har behov for botilbud. Indsamle og koordinere viden om nye tilbud Indsamle og koordinere viden om hvad der rør sig på området. Fortløbende samarbejde med andre aktører på området ( eksempelvis CFR, KL, mfl.)

9 Indstilling til visitation til døgnbehandling. En social anamnese Sociale forhold/opvækst Uddannelse/arbejde Økonomi Netværk Psykiske forhold Misbrug Relevante erklæringer Forberedt til stoffri behandling Behandlingsresume Brugerens ønske Kommunens holdning Behandlings konferencens indstilling Lægens vurdering herunder medicin status Efterbehandling Egen betaling Begrundelse for valg af behandlingssted..

10 Indstilling At Peder Pedersen tilbydes afgiftningsforløb og døgnbehandling. Dette efter SEL § 107,stk 2. At Peder Pedersen tilbydes afgiftning på Solglimt af 4 – 6 ugers varighed. Pris kr. 35.000 pr mdr. At Peder Pedersen tilbydes behandling på Solglimt for en periode af 6 mdr. Pris 35.000 pr. mdr heraf udgør kost kr. 1950 og logi 1950 Opfølgning varetages af KABS ved Rusnavigatørerne. At Solglimt inden for de første 4 uger af bevillingen i samarbejde med brugeren udarbejder konkret behandlingsplan som sendes til KABS At Månestrålen efter 3 mdr fremsender status og indkalder til samarbejdsmøde.

11 Ved behov for yderligere information kontakt: Ingelis Langgård: ingelis.Langgaard@Glostrup.dk ingelis.Langgaard@Glostrup.dk www.kabs.dk


Download ppt "Kvalitetssikring af misbrugsbehandling i botilbud. Oplæg ved Ingelis Langgaard (KABS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google