Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksempel fra Danmark – refleksioner og perspektiver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksempel fra Danmark – refleksioner og perspektiver"— Præsentationens transcript:

1 Eksempel fra Danmark – refleksioner og perspektiver
Case Management Eksempel fra Danmark – refleksioner og perspektiver Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

2 Kontekst Case management er de sidste 4-5 år udsprunget af samspilsbestræbelser i Danmark Samspil mellem den behandlende og sociale psykiatri blev fokus i 1995 og fremover Behov opstod fordi der var alvorlige vanskeligheder i kontinuerlig service og tilbud til den psykiatriske bruger/patient Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

3 Kontekst (fortsat) Centrale myndigheder udstak rammerne for forbedringer Amter og kommuner greb disse muligheder Mange nye psykiatriplaner som understøttede dette samspil fra 1995 og fremefter Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

4 Lokalt www.puuf.dk Ny psykiatriplan i Storstrøms Amt 2000
Planen betoner og vægter integrationen af behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien Socialpsykiatri kan være både amtsligt, kommunalt og privat Behandlingspsykiatri kun amtsligt og hos privatpraktiserende psykiatere Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

5 Lokalt Fokus er på borgerne i eget hjem
Indlæggelse kun muligt når tilbud og service ikke slår til i borgerens eget hjem dvs. når behov for skærmning og behandling fordrer et kontinuerligt og tilstedeværende teamtilbud Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

6 Case management-uddannelsen
Fokus er på borgeren i sit eget hjem Eget hjem er den bopæl man er tilmeldt som bosiddende Uddannelsen skal understøtte samspillet mellem de forskellige sektorer dvs. gnidningsfrit og med rolleklarhed Indskriver sig i tværfeltet mellem klassisk distriktspsykiatri og socialpsykiatri Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

7 Uddannelsens fokus betyder at borgeren anskues udfra sin egen kontekst og liv er ikke-institutionelt anfægter det systembestemmende og understøtter det private valg anerkender den psykiatriske borgers ret til privatlivets ukrænkelighed Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

8 Rollen som case manager
er en faguddannet med særlig vidensopbygning og træning til C.M. er bevidst om de forstyrrelser funktionen medfører i borgerens privatliv – og kan håndtere dette er handlerorienteret i forhold til samarbejdsparter i det sociale og behandlingsmæssige system Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

9 Uddannelsens formål www.puuf.dk
kvalificerer til at arbejde med case management-funktioner – alene eller i gruppesammenhæng kvalificerer i teori og praktik udfra den samfundsmæssige, social- og sundhedsfaglige og videnskabelige udvikling kvalificerer til at imødekomme krav og forventninger som stilles til psykiatrisk og psyko-social indsats, personlige kompetencer og tværfagligt samarbejde opnår forandrings- og handlekompetence i samarbejdet med patient/bruger, pårørende, samarbejdsparter i offentlig som private regi Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

10 Målgruppe www.puuf.dk social- eller sundhedsfaglig sundhedsuddannelse
har et ansættelsesforhold arbejder med sindslidende i lokalsamfund- primært borgerens eget hjem har grundlæggende viden og praktisk erfaring med psykiatrisk pleje, omsorg og behandling retter sig til amtslige, kommunale og private ansatte Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

11 Opbygning Varighed 15 måneder
8 moduler – hver med sit tema, men som er sammenhængende Hvert modul 4 dage plus 1 studiedag Mellem hvert modul: litteraturlæsning og hjemmeopgaver foruden sit almindelige job Afslutter med projekt og projektfremlæggelse Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

12 Modul 1: Samfund, organisation og case management
Introduktion Målsætning og værdigrundlag for psykiatrien Betydning af samfundsmæssige rammebetingelser Social struktur, sygdom, sundhed Levevilkår, livsstil og livskvalitet Principper for case management Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

13 Modul 2: Metodik, etik og tværfagligt samarbejde
Værdier, normer og holdninger Etiske og juridiske dilemmaer Psykosociale teorier og arbejdsmetoder Distrikts- og socialpsykiatriske metoder Samarbejdsformer og –strategier Rollekonflikter Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

14 Modul 3: Psykisk sygdom, sundhed og integration
Psykiatrisk epidemiologi Etnicitet, køn og alder Sygdomsopfattelser og behandlingsperspektiver Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel Stress-sårbarhedsmodellen Integration og marginalisering Forebyggelse og sundhedsfremme Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

15 Modul 4: Kontakt, kommunikation og relation
Relationsdannelse og –vedligeholdelse Kommunikationsteorier og –øvelser Kroppen som ressource og medie Verbal og nonverbal kommunikation og samtaleteknik Problemløsning og grænsesætning Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

16 Modul 5: Individ, familie og netværk
Identitet, udvikling og habitus System- og netværksteorier Familiens og netværkets udvikling, rolle og status Seksualitet og psykisk sygdom Psykisk sygdom og familiekriser Psykisk syge som forældre Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

17 Modul 6: Dokumentation, prioritering og lovgivning
Retssikkerhed og lovgivning Handle- og behandlingsplaner Evalueringsmodeller og samarbejdsaftaler Dokumentation, kvalitetssikring og service Prioritering, arbejdstilrettelæggelse og samarbejdsstrategier Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

18 Modul 7: Forebyggelse af kroniske forløb og rehabilitering
Recovery-begrebet Empowerment Salutogene teorier og livshistorier Psykoedukation – bruger og pårørende-undervisning Social færdighedstræning Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

19 Modul 8: Selvvalgt problemstilling og introduktion til projekt
Særlige gruppers problemstilling ( der sker et valg) Introduktion til projektsarbejdsformen Vejledning i valg af problemstilling i projektopgaven Derudover: Vejledningstimer til projektudarbejdelse Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

20 Afslutning Projektfremlæggelse Evaluering
Afslutning med leder, kollegaer, og pårørende Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

21 Videre frem Kontekst under forandring
Amter nu regioner – har behandlingspsykiatrien Kommuner –fusioneret – har socialpsykiatrien Private steder underlagt kommuners tilsyn Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

22 Sundhedsaftaler skal være kit mellem region og kommuner
Region og kommune underlagt stram styring fra centrale myndigheder Staten bevæger sig nu fra velfærdsstat til konkurrencestat Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

23 Case management under pres?
Systemopbygning lukker sig om sig selv – mærkes på spørgsmål til sprog spørgsmål til fokus tvivl om det tværsektorielle Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

24 Case management har en styrke fordi:
Det systemfiksede vil blive udfordret af brugersynsvinklen Dyrt ikke at koordinere og kende hinanden Er en fleksibel model som kan tilpasses Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland

25 Uddannelsen er tværfaglig
kvalificerer den enkelte til at arbejde bredt med case management –alene eller i gruppesammenhæng vægter en ansvarlig og respektfuld behandlingsindsats i borgerens eget hjem og nærmiljø vægter borgerens egne værdier, ønsker og behov Uddannelseschef Birgitte Andersen, Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Region Sjælland


Download ppt "Eksempel fra Danmark – refleksioner og perspektiver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google