Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Overvågning af Habitat- og ansvarsarter DMU DK Bjarne Søgaard - DMU NOVANA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Overvågning af Habitat- og ansvarsarter DMU DK Bjarne Søgaard - DMU NOVANA."— Præsentationens transcript:

1 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Overvågning af Habitat- og ansvarsarter DMU DK Bjarne Søgaard - DMU NOVANA 2004

2 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Habitatdirektivet,Bevaringsstatus,Bevaringsmålsætninge r,Overvågning

3 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata  De truede og sårbare, men også de mere almindelige  De sjældne og dem, der kun lever indenfor små områder Hvilke dyr og planter bevares ?

4 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Dyre- og plantearter på bilag II Kildevældsvindelsnegl Skæv vindelsnegl Sumpvindelsnegl Flodperlemusling Tykskallet malermusling Grøn kølleguldsmed Stor kærguldsmed Pigsmerling Hedepletvinge Bred vandkalv Lys skivevandkalv *Eremit Havlampret Bæklampret Odder Flodlampret Majsild Stavsild Laks *Snæbel Dyndsmerling Stor vandsalamander Klokkefrø Bredøret flagermus Damflagermus Bechsteins flagermus Marsvin Habitatdirektivets bilag II omfatter dyre.- og plantearter, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder Gråsæl Spættet sæl Slank klomos Grøn buxbaumia Rogers furehætte Langbørstet meesia Blank seglmos Enkelt månerude Gul stenbræk Vandranke Liden najade Fruesko Mygblomst Mosskorpion

5 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Dyre- og plantearter på bilag IV Brandts flagermus Vandflagermus Skægflagermus Frynseflagermus Brunflagermus Troldflagermus Langøret flagermus Sydflagermus Skimmelflagermus Dværgflagermus Habitatdirektivets bilag IV omfatter dyre- og plantearter af fælles- skabsbetydning, der kræver streng beskyttelse Hasselmus Birkemus Springfrø Spidssnudet frø Løgfrø Strandtudse Grønbroget Tudse Løvfrø Markfirben Sortplettet blåfugl Grøn mosaikguldsmed

6 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata ”Gunstig bevaringsstatus”,data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og,artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket,  der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande

7 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Statusrapport

8 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Bevaringsstatus 2000,GUNSTIG: 14 arter,UGUNSTIG:22 arter,USIKKER:13 arter,UKENDT:17 arter,Forsvundet:13 arter Foreløbig vurdering af 79 habitatarter Datagrundlag vurderet som tilstrækkeligt for 30 arter og som utilstrækkeligt for 49 arter

9 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Ansvarsarter Baltisk svingel Blegblå anemone Blå iris Dansk rundbælg Engensian Enkelt månerude Fingerlærkespore Fin bunke Fjerknopurt Flodklaseskærm Klitstar Klitøjentrøst Kratsnerre Lav hindebæger Lyngvikke Melet kodriver Nikkende kobjælde Nordisk øjentrøst Opret kobjælde Pilledrager Purpurgøgeurt Strandrødtop Strandskjaller Tangurt Vandranke Vendsysselgøgeurt Vårkobjælde Øresundshønsetarm Karplanter og natsommerfugle der i den nationale “Gulliste” har status som ansvarsarter: Cucullia praecana Conisania leineri Epirrhoe pupillata Heliothis maritima Mythimna litoralis Photedes brevilinea Photedes elymi Photedes extrema Photedes morisii Pragmatifila nexa

10 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Artsprogrammet,Pattedyr: 16 arter,Padder og krybdyr:10 arter,Fisk: 9 arter,Insekter:18 arter,Snegle og muslinger: 4 arter,Planter og mosser:36 arter,Fugle:73 arter,I ALT 166 arter Overvågning af følgende grupper:

11 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Bevaringsmålsætninger,danne grundlag for en vurdering af artens bevaringsstatus,biologisk relevante og kunne føre til den ønskede grad af bevarelse,simple og umiddelbart forståelige baseret på fagligt forsvarlige forenklinger,operationelle og lægge op til reproducerbare overvågningsmetoder

12 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Bevaringsmålsætninger,Lokalt niveau,bestande,levestedets størrelse,levestedets beskaffenhed,Nationalt niveau,bestande,udbredelsesområde,samlet størrelse af levesteder

13 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Mygblomst - Nationalt niveau

14 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Mygblomst - Lokalt niveau 1

15 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Mygblomst - Lokalt niveau 2

16 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Overvågning ”Ingen overvågning uden målsætning, …..”,Intensiv overvågning - bestandsstørrelse  Ekstensiv overvågning - udbredelse,Effektovervågning - naturforvaltning  Tekniske anvisninger

17 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Tekniske anvisninger Art/artsgruppe Metode Periode Frekvens Tidsforbrug

18 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Mygblomst - Pilot 2001

19 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Mygblomst - Pilot 2001

20 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Stor vandsalamander - Pilot 2001

21 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Stor vandsalamander - Pilot 2001 75% forekomst v. 10 slag 90% forekomst v. 15 slag 96% forekomst v. 22 slag

22 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Odder 1984 - 2000

23 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Fagdatacenter

24 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Fruesko

25 DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Dyre- og plantearter på bilag II Kildevældsvindelsnegl 0/1 Skæv vindelsnegl 1/8 Sunpvindelsnegl 1/12 Flodperlemusling1/1 Tykskallet malermusling 2/2 Grøn kølleguldsmed 3/3 Stor kærguldsmed 3/6 Pigsmerling 5/6 Hedepletvinge 6/8 Bred vandkalv 2/2 Lys skivevandkalv 2/3 *Eremit 10/11 Havlampret 8/12 Bæklampret 9/37 Odder 34/57 Flodlampret 7/13 Majsild2/1 Stavsild5/7 Laks 1/4 *Snæbel 5/5 Dyndsmerling 2/2 Stor vandsalamander 34/55 Klokkefrø 6/6 Bredøret flagermus 1/(0) Damflagermus 8/10 Bechsteins flagermus 1/(0) Marsvin17/1 Habitatdirektivets bilag II omfatter dyre.- og plantearter, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder (1998/2002) Gråsæl 5/8 Spættet sæl 12/21 Slank klomos Grøn buxbaumia 2/2 Rogers furehætte1/(0) Langbørstet meesia Blank seglmos 4/5 Enkelt månerude 1/1 Gul stenbræk 5/7 Vandranke 4/6 Liden najade 1/1 Fruesko1/1 Mygblomst 9/11 Mosskorpion


Download ppt "DMU DK NOVANA 2004 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Overvågning af Habitat- og ansvarsarter DMU DK Bjarne Søgaard - DMU NOVANA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google