Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjerte-kar sygdomme Rygning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjerte-kar sygdomme Rygning."— Præsentationens transcript:

1 Hjerte-kar sygdomme Rygning

2 Rygning Er årsag til: 30% af alle hjertekarsygdomme
90% af alle lungekræfttilfælde 30% af alle kræfttilfælde % af alle KOL-tilfælde

3 Facts om rygning Hver 4. dansker over 15 år ryger
Tobaksrygning er den faktor, der har størst indflydelse på dit hjertes velbefindende

4 Sammenhæng mellem hvor meget du ryger og din risiko for sygdom:
Har du haft en blodprop i hjertet vil et rygestop halvere din risiko for at få en ny blodprop Kommentar: Storrygere – der ryger mere end 15 cigaretter dagligt – har op til 4 x større risiko for at få åreforsnævring i hjertet Der er ingen nedre grænse for rygningens skadelige effekt på hjertet 4

5 Hvad sker der med hjertet, når du ryger ?
De fleste hjerte-karsygdomme opstår pga. åreforsnævring Rygere har dobbelt så stor risiko for at udvikle blodpropper og hjertesvigt som ikke-rygere Kommentar: Årsagen er bl.a., at ved rygning er der større risiko for, at blodpladerne klumper sig sammen og danner blodpropper rygning har en uheldig virkning på blodets evne til at opløse blodpropper - rygning nedsætter blodets evne til at transportere ilt - rygning øger risikoen for forstyrrelser af hjerterytmen Derudover har rygere dårligere effekt af karudvidende midler samt dårligere effekt og prognose efter CABG og andre karudvidende indgreb. 5

6 Passiv rygning Passiv rygning kan give op mod 30 % øget
risiko for hjerte - og kredsløbssygdomme Har du hjertekarsygdom, skal du være særlig opmærksom på at undgå passiv rygning

7 Rygestop

8 Rygestop giver hurtig effekt på hjerte og kredsløb
Efter 20 min: Blodtryk og puls bliver normale Efter 8 timer: Konditionen er forbedret Efter 24 timer: Risikoen for blodprop er allerede nedsat Efter 48 timer: Lugte - og smagssans begynder at blive normale Efter 4 uger: Hoste og åndenød forsvinder Efter 1 år: Risikoen for at få hjertekarsygdomme er halveret

9 Nikotins virkning på kredsløb og hjerte
Øger puls, blodtryk og slagvolumen Sammentrækker blodkar i huden Øger afgivelsen af hormoner der belaster hjertet Sænker appetitten

10 Rygning og vægt Vægtforøgelse er 2-3 kg ved rygestop
Kvinder tager lidt mere på end mænd Det er særligt storrygere, der tager på 3/4, af dem der holder op med at ryge, tager på Man tager på, fordi man spiser mere og stofskiftet ændres Vægten stabiliserer sig efter ca. et halvt år

11 Nikotins påvirkning af nerverne
Kommentar: Nikotin er det stof, der gør rygerne afhængige. Det skyldes nikotinens lighed med et signalstof i hjernen, acetylcholin, som er et af de stoffer, der overfører nerveimpulser. Hjernen kan ikke kende forskel på nikotin og acetylcholin. Når en nerve modtager acetylcholin eller nikotin, sender den derfor stimulerende impulser ud i kroppen. Acetylcholinet nedbrydes hurtigt igen, men nikotinen sætter sig fast på nervens ”modtagere”, receptorerne, og blokerer dem i længere tid. Det betyder, at hjernen ikke får alle de nødvendige impulser. For at kompensere for det, udvikler hjernen flere receptorer, så der er nok til, at både acetylcholin og nikotin kan bindes. Holder man op med at ryge, mangler hjernen den daglige dosis nikotin, hvilket mærkes ved, at abstinenserne melder sig. Selvom abstinenserne forsvinder efter et par uger, forsvinder de ekstra dannede receptorer aldrig. Hvis de en dag modtager nikotin igen, vågner de fra deres ”dvale” og forventer igen den daglige dosis. Det er grunden til, at ex-rygere sjældent kan blive fest-rygere. Illustration: Michala C. Bendixen 11

12 Fordele ved rygestop Risikoen for at få hjertesygdom er den samme efter 5 år som for én, der aldrig har røget Lungefunktionen bedres Mængden af opspyt aftager Smagssansen bedres Risiko for lungekræft falder over år til et niveau med én der aldrig har røget

13 Forandringscirklen

14 Rygestop Særligt for unge: Kommentar: Links mhp. rygestop, derudover diverse skriftligt materiale 14


Download ppt "Hjerte-kar sygdomme Rygning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google