Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En eftermiddag om børns leg og pigefnidder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En eftermiddag om børns leg og pigefnidder"— Præsentationens transcript:

1 En eftermiddag om børns leg og pigefnidder

2 Legens betydning i det senmoderne
De politiske vinde – En sammenhængende skoledag/ heldagsskole: ”Flere spændende og inspirerende tilbud og aktiviteter i skolehverdagen”, ”mere motion og bevægelse ind i børnenes hverdag”, ”mere leg og læring” Den politiske italesættelse definerer den forståelse, hvormed den politiske scene forstår legens betydning og vægtning i et senmoderne samfundsperspektiv ”Legen er barnets – undervisningen er skolens” – Jan Kampmann, 2012

3 Antagelser om børn leg Forstår legen ud fra et læringsperspektiv
Hvad lærer børn af at lege? Leg og læring! Leg = uproduktivt aktivitet Hvad er kvaliteten i leg? Lystbetonet/ forlystelses- og oplevelsesorienteret aktivitet Hvem har tilsyn med legen? Hvor meget skal leg fylde i en travl hverdag – en kvantitativ udfordring!

4 ”Vi har alle prøvet at være hund”
Legens vigtigste funktion er, at kunne genopleve og forsøge at skabe en forståelse for den virkelighed er en del af barnet – at skabe mening med livet og opøve livsførelse Legens anden og vigtige funktion er, at det er her man kan forhandle sociale positioner, og dermed rykker op i positionshierarkiet Legens tredje funktion, at udruste barnets empatiske og sociale udvikling og forberede barnet på sameksistens Kreativiteten udvikles kun i legen, både når det omhandler konfliktløsning og alternative strategier Jørgensen, Per Schultz (Prof. i socialpsykologi v. Århus Universitet, tidl. Formand for Børnerådet) Kampmann, Jan (Prof. i barndoms sociologi v. RUC)

5 Thomas Asbæks daglige likvidering og Holocaust i legehuset - historier fra et børnehaveliv
”Målstyrethed er legen inderligt imod. Derfor skal vi give børnene lov at udfolde sig i fred. Når vi bedømmer, kommenterer eller roser dem, vendes opmærksomheden mod præstationen, og legen reduceres til en ydre adfærd.” - Per Schultz Jørgensen, 2010 ”Skolens dagligdag er livsførelse – et samvær hér og nu, som fører til dannelse” - Jan Kampmann, 2012 ”Læring og undervisning er hver sin aktivitet. Børn er de første til lure voksnes intentioner. Tydeliggør for børnene hvornår det er leg og hvornår der er undervisning” - Jan Kampmann, 2012

6 Gode råd: Anderkende legen som dannelsesskabende
Se konflikter som en nødvendig del af legens præmisser – det er livets præmis for menneskers forskellighed Vær varsomme med at bedømme kvaliteten i børns leg Skole, SFO og hjemmet har ansvaret for at give plads til leg SFO bør i det daglige rumme både tilbud af aktiviteter og legerum

7 "Leg styrker barnets sociale udvikling, identitet, dannelse, sprog, kreativitet og handleevne” - Jan Kampmann, 2012

8 Pigefnidder Indskolingspigens konflikter kontra udskolingspigens
Indskolingspigens leg med roller Situationelle forhandlinger – tid til forhandling Social positionering – trekantsfnidder/ Formspring Empatiudvikling Følelsessprogkultur – en forskel mellem kønnene Tilgivelse – ét spørgsmål om rollemodellernes evne til selv at håndtere konflikter At blive gode venner igen – hvordan gør man lige dét?

9 En hypotese: ”Der er lavet analyser af måder, der bliver talt til børn på. Det viser sig, at der er en tendens til, at når man irettesætter drenge, så er det i korte formaninger i hård stemmeføring: ”Stop det, jeg vil ikke have det!”, mens der er en tendens til, når man irettesætter piger, at det er på en mere forklarende måde, hvor man ofte fremmer dårlig samvittighed og skyldfølelse hos pigen: ”Du kan nok forstå, at de andre børn bliver kede af det!”

10 Gode råd: Kan du stole på dit barn?
Tal pænt om andres børn og pædagogisk personale Stol på at SFO´en kan takle/ hjælpe børnene i dagligdagens udfordringer Den voksne skal lære sig kunsten at have blik for om børnene virkelig har brug for hjælp Indgår den voksne i et forhandlingssammenbrud, skal man være god til at trække sig hurtigt ud – altså ingen Florence Nightingale – det underminere barnets selvstændigheds potentialer i verden af sameksistens Italesætte hvorledes konflikter sluttes – ”op på hesten igen” - tilgivelse

11 Nyttige links: ”Sådan lærer du dit barn at være en god ven”
”Lær at forstå din pige” ”Drømmeuniverser: Fra babydukke til Barbie”


Download ppt "En eftermiddag om børns leg og pigefnidder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google