Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling fra borgermøde 8.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling fra borgermøde 8."— Præsentationens transcript:

1 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling fra borgermøde 8. april 2013 Handelslivet i de tre Købstæder: Bycenteret i Vordingborg for og imod Parkering er vigtigt for byerne Vigtigt med internetdækning Torvehandel på Slotstorvet

2 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Byudvikling: Arkitekturpolitik er vigtigt (er med i kommuneplanen) Bebyggelse på Antonihøjen, mulighederne i Præstø? Dagligvarebutik øst for Præstø- behov for sammenhæng mellem befolkningsprognose og ny bebyggelse – uden ny bebyggelse ingen befolkningsvækst (Ørslev ?)

3 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Kultur, idræt og fritidslivet: Vigtigt at udnytte vores store kystliniepotentiale. Sikre at samle idrætsfaciliteter så vi får en volumen ” vi kan være stolte af ”. Husk overnatningsmuligheder. Tale vores styrker op, og sammen arbejde for hinandens ideer !! Opsamling

4 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Miljø og klima: Hvordan imødegås klimaændringerne? tilpasning af mulighederne i forhold til de problemer vi kan vente. Vandstandsstigninger – behov for dige i Masnedsund Placering af biogasanlæg Kloakering i det åbne land Placering og brug af solceller Opsamling

5 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Natur Fiskeri i kommunens søer og vandløb – muligheder? Adgang til badestrand, fjernelse af tang Hensyn til lodsejerne i lavtliggende områder langs vandløb Cykelsti på den gamle banelinje Næstved – Præstø – Møn? Grejbanker til friluftsliv er gode fx Den Gule Stald Bevar de grønne områder i byerne Udbred kendskabet til kommunen – nyhedsbreve + hjemmeside Havørred Sjælland er et godt projekt Opsamling

6 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Trafik: Bycenter i Vordingborg og trafikafvikling Telebus /busløsninger Behov for cykelstier, prioritering i forhold til ny skolestruktur/ nye skoledistrikter Utilstrækkelige busforbindelser mellem by og land => fraflytning

7 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Erhverv og turisme: Udvikle afkørsel 41, udnytte Stensved kaserne til erhverv? Bedre overnatningsmuligheder for turister – behov for campingplads Bedre dialog med erhvervslivet

8 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Børn og unge Inklusionsopgaven kræver kompetenceløft og bedre brug af ressourcerne Holddeling på skolerne på tværs af klasser, årgange osv, inklusionsopgaven tænkes ind i holddelingen. Liniemodellerne i udskolingen vil øge motivationen hos eleverne, men vanskeligt med de store afstande. Kunne liniemodellerne farves mere efter de lokale forhold i forenings- og erhvervsliv? Vigtigt med dagtilbud tæt på i områder, hvor man ønsker tilflytning af børnefamilier

9 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Børn og unge fortsat: Overgangen til ungdomsuddannelse kræver flere uddannelsestilbud tæt på og at UU-vejlederne motiverer de unge til at turde rejse efter den rigtige uddannelse. Nye undervisningsformer skal aktivt ind i skolerne, endnu er det mere ord end praksis. Frivillige vil gerne ind på skolerne, kræver forventningsafstemning, og klar invitation. F.eks. kunne svømmeklubben varetage svømmeundervisningen? Skoler, SFOer og daginstitutioner skal blive bedre til at fortælle om aktiviteter, hvad børnene skal lære osv. Så er det nemmere for forældrene at bakke op og motivere.

10 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling Service: Tilfredshed med udviklingen over de seneste år Det nære sundhedsvæsen: Interesse for øget fokus på nye specialiserede opgaver og kommunikationskanaler kommunen og regionen imellem Frivillige: Interesse for hvordan frivillige skal udvikle samarbejdet med kommunen – også fremadrettet Ungdomslandsby – interesse for kommunens indsats og arbejde med unge med handicap Interesse for borgerrettede tilbud herunder naturaktiviteter og venneforeninger

11 Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Roser: let at finde rundt i kommuneplanen, god opbygning Ris: Efterlysning – hvad er nyt og hvad er videreført fra den gamle kommuneplan? Opsamling


Download ppt "Punktopstilling Marker den ønskede tekst og vælg Forøg indrykning: For at fjerne punktmarkering vælg Formindsk indrykning: Opsamling fra borgermøde 8."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google