Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitaliseringsstyrelsen, 9. februar 2012 Møde i følgegruppe for telemedicinsk handlingsplan og telesårinitiativ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitaliseringsstyrelsen, 9. februar 2012 Møde i følgegruppe for telemedicinsk handlingsplan og telesårinitiativ."— Præsentationens transcript:

1 Digitaliseringsstyrelsen, 9. februar 2012 Møde i følgegruppe for telemedicinsk handlingsplan og telesårinitiativ

2 Dagsorden, 9. februar 2012 1.Velkommen til nye medlemmer 2.Godkendelse af referat fra 17. januar 2012 3.Region Nordjylland præsenterer telecareprojektet 4.Drøftelse af revideret kommissorium 5.Drøftelse af organisering af arbejdet med digitaliseringsreform (mundtlig orientering) 6.Forelæggelse af skabelon for handlingsplan til drøftelse 7.Status på telesår (mundtligt orientering) 8.Status på psykiatriinitiativer (mundtligt orientering) 9.Frem mod næste møde 10.Eventuelt

3 1. Velkommen til nye medlemmer Ind- og udskiftninger og flyvende starter Ud: Aleksander Bjerrum nyt arbejdsområde i Strategi og Analyse i Digitaliseringsstyrelsen Ind: Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for Velfærdsteknologi i Digitaliseringsstyrelsen Ind: Helene Top Bay, specialkonsulent, Kontor for Velfærdsteknologi i Digitaliseringsstyrelsen

4 4. Drøftelse af kommissorium Gruppens mandat udvidet til også at skulle forholde sig til analyser udarbejdet i medfør af digitaliseringsreform Kun sundhed og tværsektoriel sundhed (socialområdet som er andet fokusområde håndteres i andet regi) Samme interessent- og personkreds stort set Produkterne i medfør af digitaliseringsreform er frem mod sommer primært analyser (inkl. tværgående analyser af barrierer, finansiering, indkøb, infrastruktur m.v.) De eksisterende produkter og initiativer (alle initiativer i handlingsplan) kommunikeres som ”første skud” i digitaliseringsreform Analyser skal koordineres/stemmes af med andre initiativer Fx telemedicinsstrategi i tidligere NSI Det udestår at lave en decideret beskrivelse af enkeltanalyser – de er på vej

5 5. Drøftelse af organisering Hensyn: Todelt arbejde – ØIM tager sig af rammebetingelser og Digitaliseringsstyrelsen/FM tager sig af konkrete initiativer og potentialer Koordinering mellem DIGST og ØIM Forankring i styregruppen for digitaliseringsstrategien under STS Der nedsættes adhoc beslutningsgrupper efter behov ligesom parterne inddrages til adhoc-kommentering

6 HER organisationsdiagram over DIG-reform

7 6. Drøftelse af indhold og form for TMH Vigtigt at holde sig målet for øje – hvad er bestillingen Konkret og handlingsrettet Modne områder udbredes eller at modne områder med solide evalueringer Fokus på evaluering med henblik på beslutning om national udbredelse En mulighed at skille det mere handlingsrettede og ”gratis” ud af NSI’s telemedicinstrategi og indarbejde i handlingsplanen

8 7. Status på telesår Medcom har fundet finansiering til inddragelse af konsulentfirma Møde i uge 7 med Implement – har erfaring med metoden fra bc- udarbejdelse for national billedbank Digitaliseringsstyrelsen, NSI og Medcom kører processen Resultat og fremdrift forelægges i følgegruppen Så hurtigt som muligt iværksættes proces som beskrevet i metodepapir fra sidste møde

9 8. Status på psykiatri-initiativer Internetpsykiatri (psyko-edukation og kognitiv behandling af ikke- psykotiske tilstande via internettet) Psykiatridirektørkredsen har holdt møde tirsdag den 7. februar DSI inddraget til at udarbejde rapport om internationale erfaringer frem mod ultimo marts Timing en udfordring i forhold til at beskrive et konkret initiativ inden ultimo april, men der kan findes en løsning Telepsykiatri (understøtte samarbejde mellem aktører i psykiatrien via VK) Studietur til Region Sjælland under udarbejdelse – Medcom, Digst og DR deltager. Andre er velkomne Undersøge mulighederne for et implementeringsinitiativ her

10 9. Frem mod næste møde Næste møde primo marts 2012 – DIGST laver Doodle Kommissorier for enkeltanalyser forelægges Fremdrift på enkeltiniativer Endelig tiltrædelse af kommissorium med jeres bemærkninger indarbejdet Forhåbentlig en mere færdig skriftlig udgave af Telecare til jeres kommentering


Download ppt "Digitaliseringsstyrelsen, 9. februar 2012 Møde i følgegruppe for telemedicinsk handlingsplan og telesårinitiativ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google