Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU og Jobcentret Campussamarbejde Signe Molde, Søndag Live

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU og Jobcentret Campussamarbejde Signe Molde, Søndag Live"— Præsentationens transcript:

1 UU og Jobcentret Campussamarbejde Signe Molde, Søndag Live
https://www.youtube.com/watch?v=iOf5Mo8W2WA

2 Organisationsplan Beskæftigelse & Sundhed
Jørgen Erlandsen Udviklings-staben Jobcenter Charlotte Sørensen Sundhedsfremmecenter Malene Herbsleb Administrationscenter Henriette Andersen UU-center Lone Buch Kompetencecenter Lise Hessel Damsgaard Ny Adm. enhed Adm. Adm. Arbejdsmarkeds - udvikling Arbejdsmarkeds - service Arbejdsmarkeds-fastholdelse Rusmiddelcenter Sundhedscenter Genoptræning Konsulenter/Frivilligt socialt arbejde Ydelse Sekretariat Grundskole Unge Virksomhedskonsulenter Værksteder Kursusafdeling

3 Hvad samarbejder UU med Jobcentret om?
På ledelsesniveau Chefmøde hver mandag UU og Jobcentret på Campus Skanderborg og Vita Park i Odder UU vejleder unge på døren - og overleverer med uddannelsesplan til sagsbehandler, hvis de unge søger uddannelseshjælp Udenom i Skanderborg (fra jan. til og med aug.) Udenom i Odder (fra jan. til og med aug.) 18-25år 160 henvendelser, 88 udenom 55 pct. 25-30år 28 henvendelser, 6 udenom 21 pct. 18-25år 69 henvendelser, 29 udenom 42 pct. 25-30år 10 henvendelser og 1 udenom 10 pct.

4 Modtagelse (UU) UU tager imod alle unge, der henvender sig på Campus.
Der vises ind til ledigt samtalelokale. Imens slår UU vedkommende op. Der tages stilling til, om jobcentret også skal slå vedkommende op. Første del af samtalen (UU) UU afholder samtalen, og vejleder om uddannelsesmuligheder, jobsøgning, økonomi og andre ikke-kommunale tilbud (se aktivitetsskema ved modtagelse), evt. produktionsskolen. Uddannelsesplan udarbejdes til alle, der søger uddannelseshjælp. UU sender planen elektronisk til jobcentermedarbejder i AS/AU. For unge med kompetencegivende uddannelse, der vælger at søge kontanthjælp: UU videregiver oplysninger til jobcentermedarbejder fra AS, fx i uddannelsesplanen. Evt. anden del af samtalen (jobcenter) Inddrag jobcentret, hvis uddannelses-/kontanthjælp søges. Forventningsafstem med de unge (hvad går du ind til, når du søger hjælp?) Vejled og informer om aktiviter til nærmere afklaring eller opkvalificering (se aktivitetsskema for tilbud til unge, der modtager uddannelseshjælp). Book ny samtale Visitér til tilbud (evt. først i ny samtale). Aktivitetsparate visiteres til forløb i kompetencecentret Samtaler (jobcenter) Uddannelsesparate: AU følger op tre gange inden for de første tre måneder og derefter hver anden måned. Åbenlyst uddannelsesparate: AS afholder jobsamtale senest en uge efter første henvendelse, derefter efter behov. Samtalerne finder så vidt muligt sted på Campus eller dér, hvor de unge er i forløb (fx virksomhed, ungeforløb). Opfølgning (UNDER AFKLARING) UU kan inviteres til opfølgningssamtaler på Campus eller dér, hvor den unge er i forløb (uddannelses- og åbenlyst uddannelsesparate). Uddannelsesparate: UU inddrages i uddannelsesplanlægningen på ungeforløb, når de unge skal vælge uddannelse, og evt. ved overgangen til uddannelse, fx ift. støtteforanstaltninger på uddannelserne eller tilknytning af Gazellen. Åbenlyst uddannelsesparate: UU kan inddrages, hvis der er tvivl om uddannelsesvalg. Frafald/frafaldstruede: UU inddrager jobcenter (AS/AU), når uddannelsesinstitution gør opmærksom på (risiko for) frafald, så der kan lægges en plan for fastholdelse eller omvalg.

5 Virksomhedsskole i Skanderborg
Et nyt samarbejde mellem UU og Jobcentret Skolen er skrevet ind i udbuddet Visitering gennem UU Op til 10 unge ad gangen - ca. 30 unge pr. år Undervisning i dansk og matematik på byggepladsen Brobygning, praktik og andre relevante aktiviteter Målet er, at de unge starter på uddannelse efter Virksomhedsskolen

6 Hvad har det første års erfaring givet os?
Fremtiden på Campus


Download ppt "UU og Jobcentret Campussamarbejde Signe Molde, Søndag Live"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google