Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Redegørelser for litteratur i matematikfaget – en delundersøgelse i rapporten “Læreruddannelsens faglige kvalitet” Oplæg ved Ellen Silleborg for SeMat,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Redegørelser for litteratur i matematikfaget – en delundersøgelse i rapporten “Læreruddannelsens faglige kvalitet” Oplæg ved Ellen Silleborg for SeMat,"— Præsentationens transcript:

1 Redegørelser for litteratur i matematikfaget – en delundersøgelse i rapporten “Læreruddannelsens faglige kvalitet” Oplæg ved Ellen Silleborg for SeMat, Ribe 5. marts 2012

2 Disposition 1. Historik 2. Design 3. Resultater 4. Diskussion

3 Historik Følgegruppen for læreruddannelsen nedsættes 2007 - arbejder under Undervisningsministeriet (nu FIVU) Følgegruppen ønsker bl.a. at igangsætte en undersøgelse om læreruddannelsens faglige kvalitet EVA vinder opgaven oktober 2010 og gennemfører arbejdet fra oktober 2010 til juli 2011

4 Indhold Undersøgelsen skal indeholde fire overordnede temaer: 1. Er linjefagene styrket? 2. Fungerer uddannelsens treklang? 3. Er den blevet mere professionsrettet? 4. Hvorledes er dens videnbasering?

5 Design  data-tung undersøgelse: Besøg og interview på fire læreruddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige undervisere på læreruddannelsen Spørgeskemaundersøgelse blandt praktiklærere Indberetning af data der minder om ressourceregnskabet Litteraturoplysninger/-redegørelser for faget matematik og almen didaktik

6 Design – fortsat; om litteraturredegørelserne I tilbuddet til UVM: Lig Jens Rasmussens m.fl. ”Komparative studium...” UVM væger fagene AD og matematik Vinter 2011 - Vi introducerer Læreruddannelsens Leder-Netværk til et design (skema) => dialog med SeMat Skema sendes ud til udfyldning forår 2011

7 Design - fortsat SeMat er med til at definere kategorierne Kategorierne afgøres ikke længere af eksperter, men af underviserne selv Hver titel betragtes som selvstændig case Kategorier - i alt 8: Videnskabsfaget matematik, Skolefaget matematik, FFU-baseret matematikdidaktik, Erfaringsbaseret matematik-didaktik, FFU- baseret pæd.-, psyk.- og almen didaktik, Erfaringsbaseret pæd.-, psyk.- og almen didaktik, Juridisk eller officielt dokument, Offentlig debat eller interessentindlæg.

8 Resultater I alt 54 besvarelser for faget matematik svarende til 1588 titler - Der er store variationer i antallet, fx fra 38 titler et sted til 244 titler et andet (dækker fælles, ind. og ud.). Den mest hyppige anvendte titel er en FFU-baseret matematikdidaktisk bog på dansk, publiceret efter 2006 Indberetningerne vidner om stor bredde i undervisningen.

9 Resultater - fortsat Ud af 53 respondenter, anvender de 46 ”Matematik for lærerstuderende – DELTA” (Skott m.fl.) Gennemsnitligt 26 % af alle titler er litteratur der ikke direkte er om matematik (pædagogisk) De hyppigst anvendte titler kategoriserer I forskelligt... Jens Rasmussen m.fl. kategoriserer de hyppigste titler som professionsviden.

10 Resultater -fortsat Gn. andelHøjeste andel Videnskabsfaget mat.22 %36 % Skolefaget mat.31 %76 % FFU mat-didaktik44 %82 % Erfaringsbaseret mat.27 %61 % FFU P. P. og AD17 %67 % Erfaringsbaseret P.P.AD9 %27 % Juridisk el. officielt dok.6 %14 % Debat el. lign.3 %18 % Samlet set161 %286 %

11 Diskussion - Relateret til undersøgelsens indhold: Graden af anvendelse af IT... Graden af anvendelse af internationale titler... Variationen mellem de enkelte udbudssteder... - Fremtidsovervejelser: Overvejelser om modulisering Overvejelser om internationalisering Overvejelser om læringsmål Overvejelser om ECTS knyttet til pensumstørrelse


Download ppt "Redegørelser for litteratur i matematikfaget – en delundersøgelse i rapporten “Læreruddannelsens faglige kvalitet” Oplæg ved Ellen Silleborg for SeMat,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google