Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anæstesisygepleje ved donoroperationen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anæstesisygepleje ved donoroperationen"— Præsentationens transcript:

1 Anæstesisygepleje ved donoroperationen
1

2 Hyppigste årsager til hjernedød
Hjerneblødninger Kranietraume Anoxisk ødem: f.eks. kredsløbsstop, cerebralt infarkt Infektion: meningitis, absces Hjernetumorer 2

3 Transport fra intensivafdelingen til OP
Kontakt intensiv før afhentning af donor og hør om pårørende har specielle ønsker, f.eks. tøj som afdøde skal have på efter operationen Bibehold al monitorering under transporten til OP Medbring defibrillator i tilfælde af hjertestop

4 Klargøring af OP-stue Størst mulig stue
Tidspunkt for operationsstart og antal af operationshold aftales med koordinator Transplantationsholdene har eget udstyr med bl.a. instrumenter og perfusionsvæske

5 På Dansk Center for Organdonations hjemmeside
Hjælp til donorterapi På Dansk Center for Organdonations hjemmeside under punktet: ”Find din instruks” Her kan du downloade Rekommandationen - Behandling af voksne organdonorer Regionale vejledninger/instrukser til OP og anæstesi

6 Klargøring af OP-stue Klargøring af relevant medicin jf. Rekommandationen Anæstesiapparat Tube der skal være tilgængelig i forhold til afdækningen Capnograf 2 tryk SAT på venstre OE EKG 2 blodvarmere Infusionspumper

7 Klargøring af OP stue (forts.)
Defibrillator Temperaturføler Ventrikelsonde KAD med timediurese Fenwalposer BAS test (forlig) Skal der suges, betragtes det som steril procedure

8 Donoroperationen 8

9 Ved lungedonation vil der altid være
Personale behov: Der kan deltage op til 4 eksterne OP-hold Ved lungedonation vil der altid være anæstesilæge med fra Rigshospitalet Personalebehov fra donorhospitalet : Anæstesisygeplejerske til at overvåge og behandle donor Anæstesilæge, omfanget afhænger af hvor stabil donor er 1-2 Operationssygeplejersker til at hjælpe med at finde udstyr frem m.m.

10 De eksterne operationshold kommer forskudt
Donoroperationen De eksterne operationshold kommer forskudt Det første hold briefer det personale, der skal deltage i operationen Aftal lejring af donor 10 10

11 Se filmen om donoroperationen på Dansk Center for Organdonations hjemmeside (13 min) Klik for at se film Lærerværelset 11

12 Donorterapi Ud fra Recommandationen
om behandling af voksne organdonorer En national rekommandation udarbejdet af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) Så længe transplantationskoordinatoren arbejder i kulissen sker der stadig en masse omkring donor 12

13 Donorterapi Donorterapien påbegyndes på intensivafsnittet ud fra
Rekommandationen Fortsættes efter samme principper på OP vi er ikke alene. Der findes opdaterede beskrivelser på hjemmesiden angående aftalerne omkring udkald. 13

14 Findes som pdf-filer på DASAIM’s og Center for Organdonations hjemmeside.
National rekommendation for donorterapi, udarbejdet af neuroanæstesiudvalget, med 2 ad hoc deltagere.

15 Monitorering Alle donorer udstyres med: Skopovervågning 3-løbet CVK
Min. 2 gode venflons Arteriekanyle CVP KAD Central temperatur måling Perifer oxygen saturationsmåler

16 Hvad handler det om ? Optimere funktionen af organerne efter
Rekommandationen – brug Actioncardet 16

17 Hvorfor kan det være svært ?
Ustabil, dynamisk klinik Uvant patofysiologi Ringe rutine 17

18 Organbevarende behandling med fokus på
Kredsløb Iltning Væske-elektrolytstatus Undgå først og fremmest hypoxi og hypotension 18

19 Ønskede værdier BT > 90 mmHg og < 160 mmHg CVP 6-10 mmHg
MAP > 65 mmHg Tp > 35°C (mål °C) EVF ≥ 0,30 TD > 1-2 ml/kg/t Se-Na < 150 mmol/l Se-K 4-5 mmol/l Blodsukker 5-8 mmol/l PEEP ≥ 5 cm H20

20 For at nå de ønskede værdier anvend Rekommandationen
– brug Actioncardet

21 Ved hjertestop Hjertestopbehandling bør som udgangspunkt
initieres, uanset om det indtræder på intensivafdelingen eller på OP jf. Rekommandationen

22 Spinalreflekser under donoroperationen

23 Spinalreflekser hos hjernedøde - hvad er det ?
Reflekser udløst fra rygmarven uden hjerne- eller hjernestamme indflydelse (storhjerne, lillehjerne og hjernestamme er død) Spinalreflekser modsiger ikke diagnosen hjernedød 23

24 Spinalreflekser kan f.eks. udløses af:
Passiv fleksion af nakken eller passiv bevægelse af hovedet (f.eks. ved forflytning til op-leje) Sensoriske stimuli (f.eks. ved incision af huden)

25 Eksempler på spinalreflekser
Strækning af fodleddet Abdominal refleks Fleksion af armene Bevægelse af ben Lazarus Små muskelsammentrækninger i områder af ansigtet Voldsomt svedudbrud Blushing Saposnik.G.et al. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can. J. Neurol. Sci. 36: Han.S,G et al. Reflex Movements in Patients with Brain Death: A Prospective Study in A Tertiary Medical Center forts.

26 Forekommer hos 13 – 75 % af hjernedøde (få studier - lav evidens)
Hyppighed Spinalreflekser forekommer hyppigst inden for de første 24 timer efter incarceration Forekommer hos 13 – 75 % af hjernedøde (få studier - lav evidens) Saposnik.G.et al. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can. J. Neurol. Sci. 36: Han.S,G et al. Reflex Movements in Patients with Brain Death: A Prospective Study in A Tertiary Medical Center.J. Korean Med. Sci. 21(3): Döşemeci. M. et al. Frequency of Spinal Reflex Movements in Brain-Dead Patients. Transplant Proc. 36,

27 Hvorfor er der behov for at dæmpe spinalreflekser ?
Spinalreflekser kan dæmpes ved at give relaksantia på intensivafdelingen, når hjernedødsdiagnosen er stillet, og /eller på OP Hvorfor er der behov for at dæmpe spinalreflekser ? Af operationstekniske årsager, idet spinalreflekser kan genere under organudtagningen Da tilstedeværelsen af spinalreflekser kan frustrere de pårørende og personalet

28 Afslutning af donoroperationen
Organerne bliver gennemskyllet med en meget kold perfusionsvæske in situ, det gør at donor nu bliver meget bleg og kold

29 Så snart et organ er taget ud, forberedes det til
transport, og det aktuelle operationshold forlader sygehuset Det vil ske mens operationen endnu ikke er afsluttet Det vil være nyrekirurgen, der afslutter operationen og tager afsked med det lokale team

30 Hjertet skal være sat ind i recipienten inden 4 timer
Lungerne, som måske tages ud af samme thorax kirurg, skal være sat ind inden 6-8 timer, med mindre de skal ”optimeres” inden indsættelse Leveren skal være sat ind inden timer Nyrerne helst inden 24 timer Før afskeden 30 30 30

31 Normalt ses det ikke, at organer er blevet fjernet
Operationssåret lukkes på vanlig vis Afdøde gøres i stand efter aftale med donorafdelingen Det aftales med intensivafdelingen, hvor den afdøde køres hen efter organudtagningen, således at pårørende får mulighed for at tage afsked med den afdøde

32 Efter donationsforløbet
Ca. 6 uger efter modtager op-afdelingen et brev med information om, hvordan transplantationerne er gået ØST SLIDE – SYD SLIDE - Transplantationskoordinatorens slide. Viser kortet. 32 32

33 Hvad gør donoroperationen anderledes? Opererer på en der er død
Rigtig mange mennesker på op-stuen Fremmede operationshold fra forskellige transplantationscentre Pludselig er alle væk Operationen er til gavn for andre patienter

34 Præsentationen er udarbejdet af. Dansk Center for Organdonation dec
Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske, Dansk Center for Organdonation. Mette Skriver anæstesisygeplejerske, Glostrup Anæstesiafdeling.


Download ppt "Anæstesisygepleje ved donoroperationen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google