Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuel vejledning Handelsgymnasiet i Ballerup. Udfordring: Ved større skriftlige arbejder er det et problem, at kun et mindretal af vores elever søger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuel vejledning Handelsgymnasiet i Ballerup. Udfordring: Ved større skriftlige arbejder er det et problem, at kun et mindretal af vores elever søger."— Præsentationens transcript:

1 Virtuel vejledning Handelsgymnasiet i Ballerup

2 Udfordring: Ved større skriftlige arbejder er det et problem, at kun et mindretal af vores elever søger aktiv vejledning Det er et klart mønster, at det er elever fra gymnasiefremmede hjem, der ikke søger aktiv vejledning Antagelse: For gymnasiefremmede elever opleves vejledningssituation af forskellige årsager som utryg

3 Spørgsmål: Kan virtuel dialog basseret vejledning og vidensdeling få flere elever til at søge vejledning? Kan utryghed reduceres ved at eleven under frie rammer kan søge virtuel dialog basseret vejledning? Kan virtuel vidensdeling være en støtte for de gymnasiefremmede elever?

4 Organisering af den virtuelle vejledning: kombineret med mundtlig vejledning som eneste mulighed i fastlagt skema uden tidsmæssige rammer individuel Gruppe (vidensdeling) I alle forløb: fik eleverne en mundtligt, en skriftligt og en videobasseret introduktion til projektkrav og projektforløb

5 Teknologi: Sociale medier eller et mere formelt medie? – Facebook elevernes verden – Lectio skolens verden Vi valgte Lectio primært pga. den faglige signaleffekt Antal deltagere: Ca. 80 elever deltog i forløbet i forbindelse med DHO, DIO og SRP fordelt på 7 klasser i 2g og 3g

6 Resultatet: Ud af 80 elever søgte 21 elever virtuel vejledning, heraf valgte 1 elev gruppevejledning Ud af de 21 elever var andelen af gymnasiefremmede elever ikke ændret I den tilrettelagte form var virtuel dialogbasseret vejledning ikke et tilbud, der fik elever til at søge mere vejledning

7 Elevudsagn: Ved vejledning føler jeg mig vejet og målt virtuel vejledning ændre ikke på dette Jeg er bange for at få en dårlig karakter, hvis jeg viser, at jeg ikke kan finde ud af det Vejledning er en privat sag og jeg ønsker ikke, at dele mit arbejde ud til andre Jeg fik tilstrækkelig vejledning, da jeg tale med mine vejledere og læse oplægget til projektet

8 Erfaringer: Ved større skriftlige arbejder er der meget på spil for eleverne, virtuel vejledning og virtuel vidensdeling får ikke flere til at søge vejledning Elever køber ikke virtuel vidensdeling som tilbud, hvis ikke allerede det er en indarbejdet arbejdsform Virtuel vejledning skal planlægges nøje i forhold til det samlede projektforløb Digitale værktøjer skal udvælges og vurderes i forhold til pædagogiske/didaktiske mål Indbyrdes mellem eleverne finder der en masse hjælp og erfaringsudveksling sted Virtuel vejledning giver god fleksibilitet for både lærer og elev Virtuel vejledning giver mulighed for gennemtænkte spørgsmål og svar


Download ppt "Virtuel vejledning Handelsgymnasiet i Ballerup. Udfordring: Ved større skriftlige arbejder er det et problem, at kun et mindretal af vores elever søger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google