Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status på specialundervisningen SIKON Odense 28. april 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status på specialundervisningen SIKON Odense 28. april 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og."— Præsentationens transcript:

1 Status på specialundervisningen SIKON Odense 28. april 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og Kvalitetsgruppen

2 Vigtige ændringer i nyere tid 1937 Kommunerne kunne oprette særundervisning 1958 Kommunerne skulle tilbyde særundervisning 1980 Særforsorgens udlægning 1990 Enhedsbekendtgørelsen 1994 Salamanca erklæringen 2000 Takstændringen 2007 Strukturreformen 2009 PPR’s rolle

3 Det store spørgsmål Hvordan skal den specialpædagogiske indsats organiseres? –Så tæt ved det almene system, som muligt? –I et så specialiseret system, som muligt? Hvad ved vi om, hvad der virker bedst med hensyn til det faglige, det sociale – og livskvalitet? Det er professionalismen, der er afgørende, ikke organisationsformen.

4 Vi stræber mod: Lige muligheder for alle Nærhedsprincippet Mindste indgrebsprincippet En så inkluderende indsats som muligt – de store danske ideologer, Bank Mikkelsen, Hansen og Hansen - og en økonomisk optimal løsning Indtil december 2006 var der 14 forskellige strategier Nu er der 98 forskellige strategier.

5 Hvordan står det til med inklusionen andre steder? - andel elever i segregerede foranstaltninger Belgien (F) 4,0% Belgien (FL)4,9% Tjekkiet5,0% Danmark*1,5% Estland3,4% Finland3,7% Tyskland4,6% Island0,9% Italien <0,5% Letland3,6% Litauen1,1% Holland1,8% Norge0,5% Polen2,0% Sverige1,3% UK1,1%

6 Andel af elever i segregerede tilbud – specialklasser i DK 1970: 2,39% 1972: 2,70% 1977: 2,14% 1982: 1,55% 1987: 1,57% 1992: 1,40% 1997: 1,69% 2000: 1,99% 2002: 2,04% 2005:2,30%

7 Forklaringer på stigende andel af elever med AKT problemer Stigende kemisk forurening – også via medicin, vacciner mv. Stigende antal børn med skader på grund af mødres misbrug Stigende antal børn født helt ned til 24. svangerskabsuge Stigende antal børn belastet af fætter-kusineægteskaber Større udskillelse i den fleksible skole Mediers og IT’s indflydelse på børn ”Curlingbørn” Adopterede børn fra øst- og sydøstlande Manglende forældrekompetence.

8 Oversidning i forskellige lande – 15-årige i 2000 Frankrig44% Belgien (FR)43% Tyskland36% Holland32% Spanien27% Belgien (FL)27% Italien18% Tjekkiet 5%

9 Hvad er tendensen? Kommunernes økonomi er presset Fokus på specialundervisningens udgifter Decentralisering af ansvar til de enkelte skoler ”Borgfredsaftalen” ophører 2010 – og hvad sker der mon så? De første hjemtagelser fandt sted kort efter 2000.

10 Nysammenlagt Kommune 2009 260895-1217454.500 100995-4720323.350 091098-8560210.750 070194-1985895.000 180299-3588277.700 210100-4541196.450 280693-1285375.500 180294-7546245.800

11 Virkeligheden for lærerne 260895-1217454.500Asperger 100995-4720323.350ADHD 091098-8560210.750Tale 070194-1985895.000Socioemotionel 180299-3588277.700Udviklingshæm. 210100-4541196.450Dysleksi 280693-1285375.500Autisme 180294-7546245.800Hørehæmmet

12 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”Fra kommunens side har man simpelthen brugt specialklasserækkerne som en affaldsspand, bl.a. som en aftrædelsesordning for lærere. Når man ikke kunne mere, så kunne man komme her. Det kæmper vi med endnu” (lærer i specialklasserække) Her bruger man ikke specialundervisnings- timerne som skemakit eller til vikardækning. Sådan har det ikke altid været” (koordinerende specialundervisningslærer)

13 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”Lærere ser sjældent sig selv, undervisningen eller elevens relationer som en del af elevens vanskelighed” (ny skoleleder) ”Den mest effektive indsats er, når en elev tages ud og tilbydes noget særligt i støttecenteret” (faglærer) ”Eleven bliver måske ikke klogere af at komme ud, men får i hvert fald ro” (faglærer) ”PPR er nogle der holder til oppe på rådhuset” (ny skoleleder)

14 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”Det er skolens formelle holdning, at der skal arbejdes med en anerkendende kultur, men lærergruppen har ikke en fælles forståelse af dette” (ressourcelærer) ”Når vi får nye lærere, skal vi begynde med at sende dem på kursus – de aner ikke noget om specialpædagogik” (skoleleder) ”Vi har arbejdet med handleplaner for specialundervisningselever siden 2005 – eleverne? – de inddrages ikke” (støttecenterlærer)

15 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”Vi tror ikke ret meget på, at børn der i årevis bliver taget ud af klassen for at blive trænet med, får ret meget andet ud af det end tab af selvværd” (ressourcelærer) ”Specialgrupperne har deres eget lokale, der støder op til den almindelige klasse, de hedder begge 7a, det betyder meget for deres identitet” (faglærer) ”Elevplanerne er blevet er arbejdsredskab frem for bare et stykke papir. Det er rart at have fokuspunkter, så man ved, hvordan man skal målrette indsatsen” (ressourcelærer)

16 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”I forhold til tidligere, hvor det jo tit var en radiatorlærer, der kom ind, betyder teamets udarbejdelse af elevplanerne, at der er en helt anden kvalitet i arbejdet” (skoleleder) ”Vi har stor glæde af sparring fra pædagogerne fra børnepsykiatrisk og fra specialskolen i forbindelse med de børn, vi har inkluderet. Vi kan ringe og få råd, eller de kan komme ud. Der er ikke en mur af formalia. Bare vi kunne bruge PPR på samme måde” (faglærer)

17 Sorte huller og lysende stjerner (fra Velfærdsprogrammet) ”Jeg kan godt sige dig, at det har været et gode for den her klasse at de har haft Sine, for de har lært at forholde sig til andre og tage de der specielle hensyn – de har oplevet at verden er mangfoldig ” (klasselærer) ”Der var en dreng som kom til klassen med det prædikat, at han var umulig, en dårlig kammerat og til tider ondskabsfuld overfor andre børn. Denne dreng opdagede hurtigt, at der blev taget særlige hensyn til Sine og han fulgte efter ved også at vise sig som en god kammerat overfor Sine. Han blev en af vores rigtig gode ressourcer i klassen, rent socialt, og det har han jo aldrig været før – men det er han nu ” (klasselæreren)

18 Det, der kræves for at opnå succesfuld inklusion Det er muligt at opnå en høj grad af inklusion, men det kræver: Positive holdninger til forskelligheder Fleksibel organisering af skoler/klasser/grupper Teamsamarbejde Elevsamarbejde – ’peer tutoring’ Viden om undervisningsdifferentiering og specialpædagogik Fornuftig ressourceallokering Mulighed for støtte og supervision Der vil imidlertid altid være en lille andel elever, for hvem et specialiseret tilbud vil være pædagogisk og socialt optimalt

19 De nødvendige segregerede tilbud Omfatter 2 – 4% af en elevårgang Har en specialisering i forhold til diagnostiske kategorier Har et tværfagligt personale med specialiseret efteruddannelse og lyst til at arbejde med børn med særlige behov Har et nationalt og internationalt professionelt netværk Har en høj grad af synlighed i lokalområdet Har tilstrækkelige fysiske faciliteter Har en udadrettet konsultativ og uddannelsesmæssig funktion over for almindelige skoler


Download ppt "Status på specialundervisningen SIKON Odense 28. april 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google