Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Systematisk litteratursøgning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Systematisk litteratursøgning"— Præsentationens transcript:

1 Systematisk litteratursøgning
Supplerende PP til bibliotekars oplæg Udarbejdet af Lea Deichmann Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen, UC Syddanmark Esbjerg, efterår 2011

2 Udvikling af en klinisk retningslinje

3 Hvad står der i skabelonen?
Strategi for systematisk litteratursøgning. Der søges i Pub. Med. eller CINAHL og The Cochrane Library. Detaljeret søgestrategi skal fremvises som bilag.

4 Graduering af evidensniveau (Sekretariatet for Referenceprogrammer, 2004)
Publikationstype Niveau Styrke Metaanalyse, systematisk oversigt, Randomiseret kontrolleret studie Ia Ib A Kontrolleret, ikke-randomiseret studie Kohorteundersøgelse Diagnostisk test (direkte diagnostisk metode) IIa IIb B Case-kontrol undersøgelse Diagnostisk test (indirekte nosografisk metode) Beslutningsanalyse Deskriptiv undersøgelse III C Mindre serier, oversigtsartikel Ekspertvurdering, ledende artikel IV D

5 Eksklusionskriterier
Søgeprotokol (skal vedlægges som bilag) Søgeord:Leg edema, swelling, limb swelling, leg swelling, venous stasis, total hip replacement, hip fracture, compression therapy, foot pump, compression garments,, compression stockings, bandages, leg elevation, leg exercise, leg movement, dorsoplantar flexion, circumference, plethysmograhy, venous outflow, ultrasonography, water displacement volumetry, optoelectric volumetry. Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser (Søgeperiode: Ubegrænset) Patientpopulation: Patienter, som har gennemgået hoftealloplastik eller kirurgi efter hoftefraktur inden for 12 uger. Litteraturtyper: Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT Kohortestudier Case Control studier Deskriptive studier Kliniske nøgleområder: Ødematøse underekstremiteter Mekaniske interventioner Hoftekirurgi Postoperativ rehabilitering Artikler, hvor ødematøse underekstremiteter ikke er et effektmål, ekskluderes. Artikler, hvor studiepopulationen ikke gennemgår hoftekirurgi, ekskluderes. Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk ekskluderes Databaser: The Cochrane Library PubMed (MEDLINE) Cinahl Embase Tripdatabasen Internetsider: Sygeplejersken Google Sundhedsstyrelsen SIGN, NICE; JBI DHR (dansk hoftealloplastik register) Elektroniske tidsskriftarkiver: Journal of Bone and Joint Surgery Journal of Orthopaedic Nursing Ugeskrift for Læger Orthopaedic Nursing Håndsøgning: Referencelister Anvendelse af søgebasernes funktion ”relaterede artikler” ud fra relevante artikler

6 Eksklusionskriterier
Søgeprotokol Søgeord:Practice guidelines as a topic AND outcomes research OR outcome and process assessment OR nursing outcome OR quality of care research OR outcomes OR clinical effectiveness OR nursing evaluation research AND nursing Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser ( ) Studiepopulationen: Sygeplejersker og patienter i praksis, hvor evidensbaserede kliniske retningslinjer implementeres. Litteraturtyper: Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT Kliniske nøgleområder: Kliniske retningslinjer Evaluering Outcome Effekt Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk ekskluderes. Artikler omhandlende studier, hvor sygeplejepraksis ikke indgår. Databaser: The Cochrane Library PubMed (MEDLINE) Cinahl Embase Internetsider: Sygeplejersken Håndsøgning: Referencelister Anvendelse af søgebasernes funktion ”relaterede artikler” ud fra relevante artikler

7 Bilag til metodeafsnit - Søgehistorie
Nr Søgeord Antal hits #1 Hematologic Neoplasms (MESH) 271 #2 Leukemia (MESH) 2692 #3 Rehabilitation (MESH) 9440 #4 Bone Marrow Transplantation (MESH) 1236 #5 #1 AND #3 2 #6 #2 AND #3 7 #7 #3 AND #4 5

8 542 referencer fra litteratursøgning
PubMed 302, Cohrane Library 21, Cinahl 17, Embase 84, Web of Science 27, Scopus 85, SveMed+ 1, Bibliotek.dk 1 og ClinicalTrials.gov 4, 353 referencer ekskluderet ud fra abstrakt eller titel ved manglende abstrakt. På dette stadie blev referencer, hvor det ikke var muligt at vurdere relevans ud fra titel ved manglende abstrakt, inkluderet 69 referencer ekskluderet efter gennemlæsning på baggrund af in- og eksklusionskriterier, fokusede spørgsmål og kritisk læsning 112 dubletter frasorteret 8 referencer indkluderet 440 potentielle referencer 77 referencer til gennemlæsning

9 Internationale hjemmesider/databaser
SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) Joanna Briggs Institute Tripdatabasen Sundhedsstyrelsen

10 Nordiske databaser Danske databaser: Den Danske Forskningsdatabase, Ph.D Databasen, Artikelbasen, Bibliotek.dk. Svenske databaser: Libris, Svemed+ (svensk sundhedsvidenskabelig database som også dækker store dele af norsk og dansk litteratur). Norske databaser: Bibsys (det norske bibliotekssystem), Norart (henviser til artikler i norske tidskrifter og årsbøger).

11 Specifikke sundhedsfaglige databaser:
EMBASE PEDro PsycINFO ERIC

12 Husk håndsøgningen: Enhver søgning i de elektroniske databaser bør suppleres med en manuel søgning / håndsøgning. Gennemsøg referencelisterne i relevante artikler anvendelse af søgebasernes ”relaterede artikler” ud fra relevante artikler, referencelister og tidsskrifter.


Download ppt "Systematisk litteratursøgning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google