Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune"— Præsentationens transcript:

1 v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune
Når myndighed udøves med et service-gen v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune

2 Erhvervsstrukturen i Ikast-Brande Kommune
Ca. 97 pct. af virksomhederne er små og mindre virksomheder (op til 49 ansatte) Til gengæld er 57 pct. af de ansatte i kommunens virksomheder ansat i virksomheder med mere end 100 ansatte (fx Siemens, Bestseller, BTX-group og KK-Electronic) Tidligere var området kendetegnet ved mange virksomheder inden for tekstilbranchen – stadig mange virksomheder men nu er vidensdelen alene tilbage. Bestseller har fx 1700 ansatte i Brande, men ingen produktion her. Nu er de grønne erhverv også fremtrædende - mange underleverandører til vindmølle-industrien, men også inden for husstands-vindmøller, jordvarme, solvarme mm.

3 Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik
Byrådet har besluttet, at erhvervspolitikken primært skal fokusere på den øvre venstre kvadrant, dvs. på de faktorer, som har direkte indflydelse på iværksætternes og virksomhedernes vilkår, nemlig vækstvilkårene. Byrådet vil i forbindelse med udarbejdelse og udmøntning af andre politikområder arbejde for, at erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune sikres de bedst mulige vækstvilkår, når det fx gælder de offentlige servicetilbud som børnepasning, skolegang og kultur samt muligheden for attraktive bosætningsmuligheder og naturoplevelser. 2011

4 De erhvervsmæssige udfordringer i Ikast-Brande Kommune
Lavt uddannelsesniveau fortsat brug for produktionsvirksomheder Vidensvirksomheder efterspørger højtuddannet arbejdskraft – de højtuddannede er svære at trække vest på Udenlandsk arbejdskraft er nødvendig – kræver nogle andre rammebetingelser Vores omdømme udadtil: ”Dem ude på heden” Vores egen selvopfattelse: ”Vi kan, vi vil og vi gør det” 2011

5 Ikast-Brande Kommunes ”Vision 2016”
Visionen på erhvervsområdet: IBK har en offensiv erhvervspolitik Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er velfungerende Vi er kendt som erhvervs- og iværksætterkommune Vi har en række markante virksomheder med volumen til morgendagens samfund I samspil med erhvervsliv og uddannelses- og forsknings-institutioner skaber IBK rammer for innovation – også i internationalt perspektiv. 2011

6 Målsætninger på erhvervsområdet i ”Vision 2016” (udpluk)
Ikast-Brande Kommune indgår i et aktivt samspil med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og regionale aktører stiller gratis erhvervsserviceydelser til rådighed for virksomhederne. tilbyder et bredt udbud af erhvervsgrunde indgår i en løbende dialog med kommunens erhvervsliv. Vi ønsker at være en åben kommune, som erhvervslivet har nemt ved at komme i kontakt med ønsker at behandle enhver henvendelse om køb af erhvervsjord hurtigt og professionelt. Derfor har kommunen en klar procedure for sådanne henvendelser tilpasser eksisterende og nye erhvervsområder til modulvogntog i det omfang det er muligt 2011

7 Resultaterne fra DI’s undersøgelse
Ikast-Brande Kategori 2010 2011 Det lokale erhvervsklima 1 Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden 2 Kommunale rammevilkår (statistiske parametre) 16 Infrastruktur og transport 21 Arbejdskraft 27 3 Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer 31 4 Fysisk planlægning 5 Brug af private leverandører 7 Kommunens image 10 Kommunens velfærdsservice 28 9 Information og dialog

8 Den politiske organisering
3 udvalg har relationer til erhvervslivet Erhvervskontaktudvalget (formand = viceborgmester) Arbejdsmarkedsudvalget Økonomi- og Planudvalget (formand = borgmester)

9 Hvad gør vi? – den politiske organisering (fortsat)
Erhvervskontaktudvalget: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver for områderne erhverv, turisme og eliteidræt. fx 1) Kontakt til kommunens erhvervsvirksomheder, 2) Innovation, vækst og udvikling, 3) Erhvervsservice, 4) Iværksætteri og 5) Turisme Arbejdsmarkedsudvalget: Samarbejde med erhvervslivet og dets parter bl.a. via LBR om den lokale arbejdsmarkedsindsats Samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne vedrørende udviklingen af relevante arbejdsmarkedskvalifikationer Økonomi- og Planudvalget: Generelle erhvervspolitiske spørgsmål, herunder relation til Det regionale Vækstforum Ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver

10 Aktuelle tiltag Overordnet politisk niveau:
Udfordring af Planloven pga. henvendelse fra Bestseller Regeringens energiudspil – forsøg på påvirkning af landspolitikerne Traceer til vindmølletransporter Lobbyisme i forhold til en kommende Hærvejsmotorvej - sammen med nogle af kommunens virksomheder Operationelt niveau: En stor virksomhed ønsker at flytte til kommunen - Mascot Fiskefoderfabrik beliggende i Brande By = fiskelugt – Biomar Småkagefabrik midt i Nørre Snede – miljøkrav – Kelsen

11 Generelle rammebetingelser
Hvad gør vi ellers? Vi støtter etablering og videreførelse af videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner i Herning Århus Universitet – Herning: (6 kommuner indgår årligt en resultatkontrakt med universitetet til en værdi af 2 mio. kr.) Vi forsøger at koble studerende fra de videregående uddannelser i lokalområdet til lokale virksomheder –bl.a. via resultatkontrakter med ovenstående og via andre initiativer, som fx kontaktmæglerordningen. Bevilger årligt 30,85 kr. pr. indbygger til erhvervsservice (opgaven udliciteret til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande)

12 Den kommunale task-force
Planafdelingen Miljøafdelingen Byggesagsafdeling Arbejdsmarkedsaf-delingen Spildevandsselskab Erhvervsområdet Koordination Borgmester m.fl. i kulissen En intern kommunal task force med deltagelse af repræsentanter fra de relevante afdelinger er nedsat – uanset hvilken indgang virksomheden har valgt kommer henvendelsen det rette sted hen. Vi har en intern regel som siger, at senest 4 hverdage efter at vi har modtaget en henvendelse om køb af erhvervsjord, så har vi besvaret henvendelsen og sendt relevant materiale til den pågældende virksomhed. Danish Crown – et godt eksempel på, hvordan vi på meget kort tid fik samlet de relevante parter i kommunen og fik skrevet en ansøgning. Her var samtlige af de nævnte afdelinger i figuren involveret. Lobbyisme mod fx - Christiansborg, - Vejdirektoratet og - Miljøcentre Alt koordineres og samtidsbehandles

13 Vi løfter i flok International School Ikast-Brande (ISIB)
Generelle rammebetingelser Vi løfter i flok International School Ikast-Brande (ISIB) Erhvervslivet efterspurgte en international skole Kommunen fik gennemført en behovsundersøgelse Kommunen og erhvervslivet har støttet skolens etablering økonomisk (i alt 3,5 mio. kr.) (87 skolelever fra august 2011) International børnehave (27 børn i 2011) IB på Ikast-Brande Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium ansøger om at måtte udbyde IB – stor opbakning fra erhvervslivet Borgmesteren og gymnasiet – lobbyarbejde i Regeringen IB på Ikast-Brande Gymnasium bliver godkendt – åbnede august 2011 2011

14 Vi løfter i flok Sportstar College
Generelle rammebetingelser Vi løfter i flok Sportstar College Erhvervsliv og kommune har støttet oprettelsen af Sportstar College (for eliteidrætsudøvere) 44 virksomheder har støttet med kr. hver

15 Hvordan behandler vi erhvervslivet?
Vi gør en dyd ud af at være en åben kommune – både politikere og embedsmænd er lette at komme i kontakt med Den direkte dialog med virksomhederne er alt afgørende og gør sagsbehandlingen hurtigere Vi udfører myndighedsopgaven med et service-gen (ser løsninger frem for begrænsninger) 2011

16 Opskriften på succes? Et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen En kultur i kommunen der går på at se muligheder frem for begrænsninger Erhvervslivet tager aktivt del i udviklingen


Download ppt "v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google