Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

07.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Funktioner Oversigt, principper og teknikker Kapitel 7.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "07.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Funktioner Oversigt, principper og teknikker Kapitel 7."— Præsentationens transcript:

1 07.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Funktioner Oversigt, principper og teknikker Kapitel 7

2 07.2 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Resultat af Funktioner Primært resultat: komplet liste af funktioner Sekundært resultat: specifikation af de komplekse funktioner Forespørg på mulige reservationer: givet tidspunkt eller dato eller ansat-navn søg gennem objekter i tidsperiode-ledig og udvælg de somtilhører ansat-navn, hvis kendt har dato, hvis kendt dækker tidspunkt, hvis kendt resultat objekter af tidsperiode-ledig, som opfylder kriteriet

3 07.3 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Funktionstyper Funktion: En facilitet, der gør en model anvendelig for aktører. En ressource for aktørerne. Nyttiggør modelkomponenten i udførelsen af arbejdsopgaver. Funktionstype: En klassifikation af funktioner, der tager udgangspunkt i samspillet mellem IT-systemets komponenter og omgivelser.

4 07.4 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Hændelse, brugsmønster og funktion Knytter sig til dynamik Indbyrdes relaterede Men inden for forskellige domæner Eksempel: ordresystem Hændelse Ordre afgivet – en kunde afgiver på et bestemt tidspunkt en ordre. Brugsmønster Modtag ordre – en bruger i anvendelsesområdet opretter en ordre for en kunde ved hjælp af systemet. Funktion Opret ordre – der oprettes et objekt af klassen ordre i edb-systemets model..

5 07.5 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Aktiviteter i Funktioner

6 07.6 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Fastlæg funktioner: opdatering Opdatering er knyttet til hændelser i problemområdet Spørg for hver hændelse –Hvordan observeres hændelsen, og hvordan registreres hændelsen? I hvilke brugsmønstre foregår dette? –Hvordan kan disse brugsmønstre understøttes med opdateringsfunktioner? –Hvilke objekter, attributter og objektstrukturer berøres af hændelsen, og hvilke krav stiller det til opdateringsfunktionerne?

7 07.7 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Fastlæg funktioner: aflæsning Aflæsning afspejler informationsbehov i anvendelsesområdet Set fra aktørerne –Set ud fra aktørernes arbejde, hvad skal aktørerne da vide om modellens tilstand? Hvilke aflæsninger giver dette anledning til? Set fra modellen –Set ud fra modellen, hvilke objekter og strukturer har aktørerne da en interesse i at kunne skaffe sig information om? Hvilke aflæsninger giver dette anledning til?

8 07.8 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Fastlæg funktioner: beregning Beregninger bruges til at generere yderligere information Tag udgangspunkt i aktører og brugsmønstre –Hvilke beregninger har aktørerne behov for at få udført, uden at disse nødvendigvis er baseret på modellen? –Hvis beregningerne skal være baseret på et grundlag, kommer dette så fra aktørerne, fra modellen eller fra begge steder? –Hvilke beregninger udgør afrundede helheder i brugsmønstrene?

9 07.9 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Fastlæg funktioner: signalering Signaleringer er knyttet til kritiske tilstande i modellen Kig nærmere på modellen af problemområdet –Hvilke kritiske tilstande er der for modellen? –Hvilken betydning har disse kritiske tilstande? Hvad er konsekvensen af, at de indtræffer? –Hvordan kan en signaleringsfunktion registrere, at modellen er kommet i en af de kritiske tilstande? –Hvilke signaleringer giver hver af de kritiske tilstande anledning til? Hvor pålideligt og stærkt skal signalet være?

10 07.10 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Vurder system Komplethed: brug listen i samarbejde med brugerne Eksperimenter og prototyper Check v.h.a. spørgsmålene knyttet til hver funktionstype Sammenhold med systemdefinitionen, brugsmønstrene og modellen

11 07.11 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Oversigt At fastlægge krav til informationsbehandling i anvendelsesområdet. Funktion: En facilitet, der gør en model anvendelig for aktører. Identificer alle funktioner. Specificer kun komplekse funktioner. Kontroller konsistens med brugsmønstre og model. En komplet funktionsliste og specifikationer af komplekse funktioner. Formål Begreber Principper Resultat

12 07.12 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Opgave 5: Funktioner Formål At afgrænse og definere alle væsentlige funktioner. Arbejdsform 1.Udled funktioner ud fra de udarbejdede brugsmønstre. 2.Brug funktionstyperne til at fastlægge yderligere funktioner. 3.Sammenhold funktionslisten med: Systemdefinitionen Modellen Resultat En komplet funktionsliste samt specifikation af et par komplekse funktioner.


Download ppt "07.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2001 © Funktioner Oversigt, principper og teknikker Kapitel 7."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google