Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stregkoder og Standarder. TUR – Transporterhvervets uddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stregkoder og Standarder. TUR – Transporterhvervets uddannelser"— Præsentationens transcript:

1 Stregkoder og Standarder. TUR – Transporterhvervets uddannelser
15. august 2013 Erik Søgaard

2 Agenda Standarder og Stregkoder
Hvorfor er standarder væsentlige? Hvilken rolle spiller GS1s standarder i forsyningskæden? GS1 Systemet – brug af stregkoder/anvendelse af stregkoder i virkeligheden . Hvad kan stregkoderne i dag? Styr på stamdata – betydningen af standarder og stamdata ifht. automatiske lagre. Sammenhængen fra stamdata over til anvendelse af stregkoder (Korrekt data – forudsætningen for styringen af vareflow. ) Elektronisk datakommunikation Afrunding

3 Hvorfor skal man benytte standarder
Hvorfor skal man benytte standarder? Jeg vil forsøge at illustrere det med et eksempel fra en anden tid og en anden verden, men et scenarie, jeg synes med tydelighed viser relevansen af standarder. I 1904 udbrændte en stor del af Baltimore i staten Maryland i USA. Det var en forfærdelig altomfattende brand, som hærgede byen i to dage. Det, der gik galt var under slukningsarbejdet, hvor man ikke kunne gøre brug af brandhanerne, fordi der var brugt forskellige studse. Så man kunne ikke slutte brandslangerne til og redde byen. En forfærdelig historie, men jeg synes den sætter i perspektiv, hvorfor standarder i yderste konsekvens kan være med til at redde liv.

4 Hvordan det forholder sig I 2013, forlyde der ikke noget om!
“One hundred years after the Baltimore Fire, only 18 of the 48 most populous American cities were reported to have installed national standard fire hydrants.”[ Hvordan det forholder sig I 2013, forlyde der ikke noget om!

5 Hvorfor er standarder væsentlige?
Europa: Str.: 37,5 UK: Str.:4,5 Kina: Str.: 38 Japan: Str.: 23 Australien: Str.: 5,5 USA: Str.: 7 Key Message At have forskellige informationer om den samme sko på forskellige markeder skaber fordyrende led og forbrugeren ender med at betale fordi man ikke er enige om globalt at anvende den samme standard for bla. størrelsesmærkning på sko..

6 What to use where? Skidt at sidde til mødet og få det røde symbol for at løbe tør for strøm, når ens strøm stik ikke er kompatibelt  Jeg skal jo bare have opladet min telefon? Eller forhindre at min pc løber tør for strøm til mødet….

7 Hvem er GS1? The global language of business
Not for profit organisation Økonomisk funderet på medlemsafgifter Grundlagt i 1977 I Danmark 16 medarbejdere Repræsentant for mere end 6000 danske virksomheder (2011) Knap 2 mio. virksomheder verden over er medlem af en GS1 organisation Repræsenteret i mere end 150 lande

8 Hvem er GS1? GS1 Samarbejder med kollegaer og handelspartnere for at skabe effektive, sikre og bæredygtige værdikæder baseret på globale standarder.

9 GS1 Systemet af Standarder muliggør gennemsigtighed i forsyningskæden
Identifikation GS1 Identifikationsnøgler Datafangst GS1 Stregkoder Gs1 EPC/RFID Datadeling GS1 eCom GS1 GDSN GS1 EPCIS

10 Identifikation af produkter Opbygning og tildeling af GTIN
GS1 Identifikationsnøgler Identifikation af produkter Opbygning og tildeling af GTIN

11 GS1 Systemet GLN GIAI SSCC GRAI GPC GSRN GTIN EAN-13 ITF-14 EAN-8
Varenummer GLN Lokationsnummer ITF-14 EAN-8 GIAI Asset nummer SSCC Logistisk enheds nummer GS1-128 GRAI Returnable Asset nummer GPC Produkt- klassifikation GS1 DataBar GS1 DataMatrix Key Message Hvilke dele består GS1 Systemet af Kort om de enelete dele og sammenhængen i systemet RFID/EPC GSRN Service Relations nummer

12 der kan give adgang til information i en datafil
Hvad er et GS1 GTIN? Et GTIN er en nøgle, der kan give adgang til information i en datafil Key Message Nøgle til information

13 Forsyningskæden Fysisk vareflow Informationsflow GS1 Key message
Varens gang i et simpelt logistisk system incl. Sideløbende information.

14 Systematiser tildelingen af GTIN i et program
Tildeling af GTIN Identifikation Identifikation af varer - Hver produktvariant skal have et unikt GTIN MORGEN - GRYN Systematiser tildelingen af GTIN i et program GTIN nr Key message Pakkehierarki Identifikation med nummer GTIN nr = 12 stk. GTIN nr GTIN nr = 6 stk. GTIN nr

15 Opbygning af og mærkning med stregkoder
Datafangst GS1 Stregkoder Gs1 EPC/RFID Opbygning af og mærkning med stregkoder

16 Valg af stregkodesymbol!
EAN-13 ITF-14 EAN-8 Key message Identifikationen skal udtrykkes i noget læsbart så informationerne kan anvendes. Hvordan vælger man en stregkode: fx ønsket om informationsniveau, miljø den skal scannes i osv. Eksempel på hvad en stregkode kan i dag? Fx scanning med smartphones og hvilke data der ligger til grund - viser igen sammenhængen i systemet og henviser tilbage til hvilken betydning det har at have styr på sine data når man som forbruger scanner sin vare i butikken og for at varen er i butikken at den er scannet korrekt ind på det automatiske lager. RFID/EPC

17 Valg af stregkodesymbol
51 GTIN-13 Key Message Den mest kendte stregkode Kort om opbygning Hvordan får man den til at sige bip? GS1 præfiks Virk. Ref. nr Produkt Ref.nr Kontrol- ciffer

18 Mærkning med GS1-128 Mærkning af Handelsenhed med GS1-128
GS1 labelen indeholder følgende oplysninger: GTIN nr. for karton/kolli Mindst holdbar til - MHT Batch Key Message Anvendelse af 128 på en handelsenhed Fx Supergros

19 Liste over Application Identifiers
AI Indhold i datafelt Dansk tekst Engelsk tekst Format 00 Serial Shipping Container Code SSCC n2 + n18 01 GTIN GTIN™ n2 + n14 02 GTIN indeholdt i anden enhed CONTENT 10 Batch/lotnummer BATCH/LOT n2 + an..20 11 Produktionsdato (YYMMDD) Produktionsdato PROD DATE n2 + n6 12 Forfaldsdato DUE DATE 13 Pakkedato (YYMMDD) Pakkedato PACK DATE 15 Mindst holdbar til (YYMMDD) MHT BEST BEFORE or SELL BY 17 Maksimum holdbar til (YYMMDD) Maksimum holdbar til USE BY OR EXPIRY 20 Produktvariant VARIANT n2 + n2 21 Primært serienummer Primært serienummer SERIAL 22 Sekundær data indenfor sundhedssektoren (HIBCC) HIBCC QTY/DATE/BATCH n2 + an..29 240 Leverandørens supplerende produktidentifikation Suppl. ID ADDITIONAL ID n3 + an..30

20 Mærkning med stregkodesymboler
Frit tekstfelt fx til firmalogo og produktbeskrivelse AI (15) betyder at de efterflg. 6 cifre angiver detailenhedens MHT. Læsbar information om alle data i stregkodesymbolet AI (10) betyder at de efterfølgende cifre angiver batchnr. (max 20 cifre) AI(02) betyder at de efterflg. cifre angiver GTIN på pallens indhold (kolli) (Altid 14 cifre) Key Message Generelt om et godt pallelabel Hvilken betydning har dette label for smidigheden på lagret, automatiske lagre osv. Sammenhæng til fx tilgang/afgang på lagret, elektroniske systemer Tænker: Det er faglærer AI(37) betyder at de efterfølgende cifre angiver antallet af enheder som pallen indeholder (max 8 cifre) AI(00) betyder at de efterfølgende cifre angiver SSCC – pallens unikke løbenr.

21 Serial Shipping Container Code - SSCC
SSCC – Unik identifikation af logistiske enheder. (00) Fortløbende nr. Key Message Opbygning Virksomhedsstyret præfiks Kontrolciffer AI for SSCC GS1 virksomhedspræfiks

22 SSCC - Serial Shipping Container Code
SSCC er en standard, der anvendes til at identificere logistiske enheder Logistiske enheder kan være paller, containere, kartoner, kasser, tønder mfl... SSCC kan anvendes af alle aktører I forsyningskæden som en nøgle til information som kommunikeres elektronisk Key Message Hvad er SSCC – hvad skal den bruges til? Måske lidt om EDI – elktronisk kommunikation

23 SSCC er nøgle-identifikationen til sporing gennem forsyningskæden
Leverandør Transportør Distributør Transportør Kunde Modtager SSCC. Anvender SSCC til intern kontrol og til udgående forsendelse Påsætter original SSCC Anvender SSCC til Intern kontrol og sporing Anvender SSCC til intern kontrol Modtager original SSCC Key Message Afrunding af hvordan SSCC anvendes

24 Korrekt Data Forudsætning for styringen af vareflow! KUNDE PRODUKT
DATABASE Højde Længde Bredde Vægt Antal i kolli Antal på palle GTIN Højde Længde Bredde Vægt Antal i kolli Antal på palle GTIN LEVERANDØR PRODUKT DATABASE Key Message Væsentligheden i ens stamdata Automatiske lagre VI har en data pool til at hjælpe med den slags…

25 Sådan fungerer det Én vareindmeldelse til alle retailere
Hurtigere og med færre fejl Nice and simple. Meld ind et sted, og del derfra.

26 Forbedret datakvalitet giver fordele i hverdagen og på bundlinjen
Lavere omkostninger til fejlrettelser Pålidelige oplysninger til basis for fakturering Optimal hyldedisponering Effektiv udnyttelse af pladsen i distributionscenteret Optimal udnyttelse af lastbilernes kapacitet Mindre frustration – mere motivation Fordelene ved øget datakvalitet kender I nok godt. Hurtigere, og derved omkostnings besparende, processer. Pålidelig data Mulighed for effektiv udnyttelse Større arbejdsglæde HUSK 1169

27 DADAS – Styring af stamdata
DADAS – Dansk datapool GDSN – Global Data Synchronization Network Key Message Kort om data poolen

28 Global reach, local presence - GDSN
GDSN (Global Data Synchronisation Network) En standard til at dele stamdata. Når et medlem har udfyldt sin data I DADAS, kan medlemmet vælge at videregive dette til potientielle kunder andre steder i verden hvor, der finds en GDSN datapool. Fx kan en polsk leverandør, som er medlem af en polsk GDSN datapool, få frigivet sin data til en dansk retail kæde, via DADAS, såfrem at denne er medlem af DADAS. 111 Member Organisations 1,500,000 member companies 150 countries served

29 GS1 App – B2B2C ‘Trusted source of Data’
Vi arbejder i øjeblikket sammen med myndighederne for udvikle en app som kan imødekomme lovkravene, samt hjælpe industrien. Fx, muligheden for at blot scanne varens stregkode via en app, og der igennem få alle de dataer som der kræves. Det ville jo være smart, hvis man kunne fortælle app’en at man er allergisk over for nødder, og når et produkt med spor af nødder så blev scannet, ville der komme en advarsel. Mulighederne er mange, men det kræver troværdighed og sikkerhed.

30 Wrap up GTIN er en standard (nummer) der bruges til identifikation
GTIN er en nøgle til information i en database GTIN tildeles fortløbende og systematisk og udtrykkes i et EAN stregkodesymbol SSCC er forsendelsesenhedens nummerplade og nøgle til information og sporing Man kan mærke på forskellige måder afhængig af fx scanningsmiljø og stregkodetype. EDI er en standard til at kommunikere elektronisk DADAS er den danske datapool, hvor stamdata kan lagres

31 Hvor gør GS1 en forskel? Scanning til fx automatiske lagre Sporing
Scanning af varer i butikkerne med fx mobiltelefoner Minimere ”ikke-værdiforøgende processer i forsyningskæden” Reduktion af lagre, -svind og ”udsolgt-situationer” Patientsikkerhed

32 GEPIR Afrunding Services/hjælperedskaber Gratis E-learning
GS1 LEARN Gratis E-learning Servicecentret Dokumentation Kontrolcifferudregning Ordbog GS1 & Verden GEPIR GS1s ”De gule sider”

33 Afrunding

34

35 The global language of business

36 Kontakt Bettina Hilding Training Manager D +45 39 16 00 10
Denmark Kontakt Bettina Hilding Training Manager D F E Vesterbrogade 149 DK København V GS1 ServiceCenter T F E W

37 Værdikæden


Download ppt "Stregkoder og Standarder. TUR – Transporterhvervets uddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google