Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilknytningsteori, Neuropsykologi og Babybæring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilknytningsteori, Neuropsykologi og Babybæring"— Præsentationens transcript:

1 Tilknytningsteori, Neuropsykologi og Babybæring
Forskningsleder Henrik Norholt, Ph.D. Ergobaby

2 Spædbarns mentale helse
Øget samfundsinteresse i at arbejde forebyggende med spædbørns mentale helse DK: Sundhedsplejerskerne (helsesøstrene) vil arbejde med mødrenes tilknytning allerede under graviditeten… Hvis I jordmødre vil deltage i et af fremtidens vigtigste professionelle udviklingsområder, så skal I arbejde målrettet på at styrke jeres faglige psykologiske kompetencer …

3 Ét eksempel… Evidensbaseret tilknytningsskabende (psykologisk) forebyggelsesarbejde… Rettet mod forældre og spædbarn En aktivitet, som jordmødre potentielt kan være ansvarlige for…

4 Tilknytningsteori Hvor vigtig er egentligt morens følelsesmæssige tilknytning og omsorgskvalitet overfor spedbarnet for barnets livslange psykologiske udvikling? Findes der specifikke former for moderomsorg/adfærd, som leder til specifikke tilknytningsmønstre i barnet? JA!

5 De fire overordnede tilknytningsmønstre
Tryg tilknytning Utryg-afvisende tilknytning Utryg-ambivalent tilknytning Disorganiseret tilknytning

6 Tryg tilknytning Konsistent tilgængelig
Støtter, når behov for trøst og omsorg Glædesfyldt legesamvær Barnet får tillid til sociale relationer og har en grundlæggende positiv forventning til sine omgivelser

7 Utryg-afvisende tilknytning
Konsistent u-tilgængelig Likar ikke fysisk kontakt Støtter ikke barnet, når det har behov for trøst Lader barnet græde, så “det ikke bliver forkælet” Legeadfærd med barnet er hektisk, “intrusive”, og ikke særligt glædesfyldt På tålt ophold…. Barnet lærer, at der er ingen glæde eller støtte i sociale relationer Et dybtfrossent/aggressivt følelsesliv

8 Utryg-ambivalent tilknytning
In-konsistent tilgængelig Veksler mellem at være tilgængelig /imødekommende og afvisende Barnet reagerer ved at klæbe sig til moderen, for at få tilfredsstillet sine følelsesmæssige behov, men frustreres ofte Overaktiveret følelsesliv, med sociale konflikter, dårlig grænsesætning, psykisk indfiltring i andre og lav tilfredshed og tiltro til sociale relationer

9 Utryg-disorganiseret tilknytning
In-konsistent u-tilgængelig Ofte uforløste traumer Misbrugere…. Pludselig og spontan truende eller skræmt adfærd Barnet kan ikke forudsige forældrenes adfærd Fører til generelt højt ureguleret stressniveau Tilknytningsadfærd blanding af undvigelse, vrede, desorientering og dissociering Risiko for senere psykopatologi

10 Tilknytning hos voksne
Adult Attachment Interview Via kvaliteten af den voksnes beskrivelse af deres egen barndoms omsorgserfaringer genfinder vi de samme fire tilknytningsmønstre….. I 75 % af tilfældene overføres den voksnes sikre eller usikre tilknytningsmønster til deres børn…

11 Forekomsten af tilknytningsmønstrene i normalpopulationer
Ca % trygt tilknyttede Ca. 10–15 % disorganiseret tilknyttede Ca % utryg-afvisende og utryg-ambivalent Utryg-afvisende og utryg-ambivalent varierer Minimum % af jeres fødende kvinder vil ikke være i stand til at skabe tryg tilknytning i det barn, som I har hjulpet til verden….

12 Forekomsten af tilknytningsmønstrene Danmark via AAI
43 % Tryg tilknytning 38 % Utryg-afvisende tilknytning 7 % Utryg-ambivalent tilknytning 12 % Disorganiseret tilknytning

13 Intervention Undervisning i sensitiv barneomsorg Video-feedback Terapi
Kognitivt orienteret…. Effektivt til at styrke forældrenes sensitivitet Mindre effektivt til at styrke barnets tilknytningskvalitet, målt ved måneder via “fremmedsituationen”

14 Det hormonelle grundlag for forældreadfærd
Oxytocin: Stress-reducerende Styrker social tryghed og åbenhed Styrker tolerance for fysisk nærhed Styrker social hukommelse Øger smertetærsklen Styrker næringsstofsoptagelsen

15 Oxytocin og moderadfærd i dyr
Sammenhæng mellem kvaliteten af moderadfærd (“licking & grooming”) og oxytocin i rotter High-licking & grooming mødre har væsentligt flere oxytocin-receptorer i hjernen end Low-licking & grooming mødre… Det samme gælder deres afkom… Og deres afkom…

16 Epigenetik…. Low licking & grooming unger, udsat for High-licking & grooming moderadfærd ved cross-fostering gennem én generation.... Får High-licking & grooming hjerner, hvad angår oxytocin-receptorer! “Omsorgshjernesystemerne” er meget plastiske – formes af omsorgserfaringer Giver jo håb…

17 Oxytocin og moderadfærd i mennesker
Sammenhæng mellem oxytocin og kvaliteten af forældrenes samspil med barnet i en fri-leg situation ved 6 måneders-alderen Fra interaktion til relation… Til tilknytningsmønster

18 Interventioner…. Kan man kanskje påvirke forældreadfærden og barnets socio-emotionelle udvikling positivt ved at påvirke oxytocin-niveauet? Hvordan kan man påvirke oxytocin-niveauet? Fysisk kontakt! Hud-mod-hud kontakt - gammelt jordmortrick for igangsætningen af amning (hvor også oxytocin er involveret)

19 Longitudinalt forsøg med hud-mod-hud (HMH) kontakt
Lav-risiko fuldbårne spædbørn Forsøgsgruppen: 5 timer HMH per dag første uge 3 timer HMH per dag i uge 2-4

20 Outcomes for mødrene 50 % reduktion af postpartum depression i forhold til kontrolgruppen HMH-mødrene fastholdt amningen ved 3 måneder Kontrolgruppen: reduktion af ammende mødre ca. 30 % ved 3 måneder

21 Outcomes for børnene Ved 1 uge: Væsentligt længere “quiet alert state” perioder end kontrolgruppen…. Ved 3 måneder: I forbindelse med “The Still Face Test” udviste HMH børnene socio-emotionelle færdigheder, som man normalt først forventer ved 7 måneders-alderen Kontrolgruppen opførte sig blot aldersvarende HMH-børnenes test-adfærd korreleret til tryg tilknytning ved 12 måneder HMH-børnene: Væsentligt styrkede socio-emotionelle færdigheder

22 Randomiseret kontrolleret forsøg med babybæring blandt højrisikomødre
Forsøgsgruppen: Fik udleveret babybæresele efter fødsel Kontrolgruppen: Fik udleveret autostol efter fødsel Ved 13 måneder måltes tilknytningskvalitet

23 Randomiseret kontrolleret forsøg med babybæring blandt højrisikomødre
Kontrolgruppen: 38 % trygt tilknyttede 62 % utrygt tilknyttede Babybæreselegruppen: 83 % trygt tilknyttede 17 % utrygt tilknyttede Signifikant forskel…

24 Projekt på ledende dansk hospital
Information om hormonelle og psykologiske virkninger ved udstrakt fysisk kontakt i barselsperioden skal indgå i svangerskabsforberedelsen for at forberede forældrene mentalt på denne form for omsorg Introduktion til bæreredskaber vil indgå i hud-mod-hud proceduren for sunde førstegangsfødende på barselsgangen for gradvist at skabe en tilvænning og babybæringskultur for hele barselsperioden

25 Anbefalinger… Daglig hud-mod-hud kontakt i minimum den første måned
Daglig babybæring det første år, særligt de første 6 måneder

26 Interesseret i at deltage i udviklingsprojekt…
Kom og se mig her på konferencen….

27

28

29 Revolution… En revolution på gang inden for udviklingspsykologien
Nye indsigter i samspillet mellem hjerne, hormoner og forældreadfærd Kommer til at forandre vores forståelse af betydningen af den indsats, som jordmødre potentielt kan yde under svangerskabet, fødslen og dagene efter fødslen

30 Jordmoderens fokus… Nu: Moderens og barnets fysiske sundhed og overlevelse og igangsætning af amning Fremtiden: Etablere grundlaget for forældrenes psykologisk set sunde og kærlighedsfyldte omsorg for barnet Tilknytningsfødselshjælper…

31 Jordmødres indsigt i udviklingspsykologi
Liten indlejret teoretisk indsigt, selv blandt ny-uddannede jordmødre Liten formelle og praktiske værktøjer blandt jordmødre til at varetage opgaven som psykologisk fødselshjælper Liten tid afsat – prioriteres ikke….

32 Tendenser… Behov for tværfaglig udveksling og forskning mellem spædbarnspsykologer og jordmødre Kommer på konferencer for såvel spædbarnspsykologer som jordmødre Videnskaben om “infant mental health” bliver mere og mere avanceret og raffineret De deraf afledte interventioner og procedurer bliver mere og mere simple….. Men de er teoretisk og empirisk baseret!

33 Overgang….. Sds

34 “Fremmedsituationen”
Psykologisk laboratorietest ved måneders-alderen Fremmed rum, fremmed legetøj, fremmed person, adskillelser og gensyn med moren Exploration --> fremmede legetøj Tilknytningsadfærd --> fremmed rum, fremmed person, adskillelser og gensyn med moren

35 Moderadfærden… Tryg tilknytning Utryg-afvisende tilknytning
Utryg-ambivalent tilknytning Disorganiseret tilknytning

36 Kontinuiteten… Ved relativt stabile og gode kår: Stor stabilitet i såvel usikre som sikre tilknytningsmønstre Ved relativt socialt belastede kår: Mindre stabilitet – flere bliver usikkert tilknyttet i løbet af barndommen p.gr.a. negative barndomserfaringer (skilsmisse, vold, disharmoni i familien)

37 Mange psykologisk og fysiologisk orienterede forskningsmuligheder i denne tilgang
Strategisk: Jordmoderprofessionens første skridt med at arbejde evidensbaseret med psykologiske/tilknytningsskabende aktiviteter

38 DK: Sundhedsplejerskerne (helsesøstrene) vil arbejde med mødrenes tilknytning allerede under graviditeten… Jordmoderprofessionen skal opgradere sine psykologiske kompetencer, hvis det skal deltage i fremtidens vigtigste udviklingsområde…

39 Konklusioner Ingen risici forbundet med fysisk kontakt i sunde fuldbårne børn Studier i oxytocin og kontakt sandsynliggør forskellige positive effekter i forældre og barn


Download ppt "Tilknytningsteori, Neuropsykologi og Babybæring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google