Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET PÆDAGOGER OG FAGRESSOURCER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET PÆDAGOGER OG FAGRESSOURCER."— Præsentationens transcript:

1 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET PÆDAGOGER OG FAGRESSOURCER

2 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Formål & Spørgsmål ›Når den producerede viden frem? ›Kan den bruges i praksis? ›Er der noget der bruges mere end andet? ›Hvilken rolle spiller arbejdspladsen?

3 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Spørgeskemaundersøgelse ›15 behandlingsenheder (50-75%) ›2 temadage (50%) ›5 faglige selskaber (11-33%) ›R Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland ›38 kommuner (87%) ›Privat praksis (2%)

4 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Anciennitet

5 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET ›Ikke kun personaledræn ›Tilfredshed ›Engagement ›Vidensopbygning ›Trivsel ›Indvirker på ressourcer og arbejdsbyrde (brugere, administrative opg. mv.)

6 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvad læser/hører vi? ›Fagartikler (>50% måneden) ›Hjemmesider (>30% måneden) ›Forskningsartikler (>10% måneden) ›Fagbøger og andet (>10% måneden) ›Kurser – meget brugt ›Konferencer – mindre brugt

7 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET …kan det nuanceres? - ja Videnskabelige tidsskrifter

8 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Fagtidsskrifter

9 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Hjemmesider

10 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Ugeskrift for læger (7), Dagens medicin (1), Addiction (1) STOF (5), Ugeskrift for læger (4), Månedsskrift for praktisk lægegerning (3), Dagens medicin (3), Practicus (1), Misbrugsmagasinet (1) Sundhedsstyrelsen (5), Medicin (2), Seruminstituttet (2), STOF (2), Europad (1), Interaktionsdatabasen (1), WHO (1), Sundhed (1), Hiv-and-hepatitis (1), Retsinformation (1), Dr. (1), Servicestyrelsen (1).

11 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Vi søger det vi bruger ›Kurser og fagartikler ›Ofte anvendelsesorienterede ›Fokuserer på at formidle faglig viden, der kan omsættes til praksis ›Aktiv formidling kan bruges aktivt

12 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET …med nogen forskel ›brug af ikke-dansksprogede fagressourcer ›konferencer ›forskningsartikler

13 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvad bidrager? ›Kurser, fagartikler, konferencer og hjemmesider ›Højnelse af faglighed ›Ændrede holdninger til praksis ›Ændrede holdninger til specifikke brugergrupper ›Værdifuldt fagligt redskab i selve arbejdet ›Konferencer (læger > pædagoger) ›Ændret holdning til praksis ›Brugt viden i arbejdet med brugerne ›Forskningsartikler (læger og psykologer)

14 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvad peger variationen på? ›Forskellige fagområder - forskellig viden ›Uddannelsesmæssige skolinger og traditioner for hvilken viden man opsøger (passiv/aktiv vidensdeling) hvor meget viden man opsøger orientering mod at anvende evidensbaseret viden i arbejdet

15 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Kan også skyldes forskelle i… ›…behov for opdatering ›…prioriteringer ›…mulighed for sparring ›…økonomi

16 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET …og på tid ›Ingen forskel mellem faggrupper ›Forbundet med arbejdsplads (større/kognitiv) ›At have ”tid nok” ›Selv bestemme hvornår den skal indhentes ›oplevelse af akuthed ›relationsarbejde ›- hvornår slutter arbejdet?

17 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Vi søger det vi bruger …og vi bruger det vi søger ›Bredde i service og behandling ›Forskellige læringsprocesser ›Fragmenteret viden og indsats ›Koordinering af behandlingsindsats

18 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Betydning i selve arbejdet ”…det er min opfattelse, at der i kommunerne generelt er en stor mangel på erkendelse af, at uddannelse af medarbejderne - ikke mindst inden for det sundhedsfaglige - er vigtigt. Jeg er selv privilegeret, fordi jeg er højtuddannet, men kan også periodevist føle mig ensom, fordi så få af de jeg samarbejder med, har en evidensbaseret tilgang til arbejdet”

19 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Brug af viden i tværfagligt samarbejde ›Eksplicit viden ›baseret på tydeligt formulerede teorier og empiriske observationer (evidens) ›Implicit viden ›erfaring inden for et specifikt arbejdsområde ›Begge dele kan være guld værd ›nødvendig på forskellige tidspunkter ›men hvilken viden danner grundlag for beslutninger ift. intervention?

20 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Fagspecifikke kurser

21 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Tværfaglige kurser

22 APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET Vidensdeling - nogle overvejelser ›Krav til italesættelse og dialog ›Prioritering af fælles fagressourcer/ STOF & Drug and Alcohol Findings ›Formidling af forskning og teori på (tværfaglige) på anvendelsesorienterede kurser og i fagtidsskrifter ›Dialog med praktikere omkring udformning af projekter, og give tilbagemelding på projektresultater


Download ppt "APRIL 2010 AARHUS UNIVERSITET PÆDAGOGER OG FAGRESSOURCER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google