Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Der kan frit vælges farver fra farvepaletterne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Der kan frit vælges farver fra farvepaletterne."— Præsentationens transcript:

1 Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Der kan frit vælges farver fra farvepaletterne til titlen. Undertitlen står i grå. Bemærk at farverne virker mere neddæmpede når de projiceres op, end de gør på pc-skærmen. Billedet, der skal være sort + en farve skal dække hele det grå billedfelt. Hvordan oplever man kommunens handicappolitik? Steen Bengtsson, Malmø Højskole 07.04.2009

2 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL2 Kommunale områder af interesse for mennesker med handicap Trafik, veje, p-pladser, byggetilladelser Børnehave, skole, fritidstilbud Støtte i hjemmet, ledsagerordning Jobcenter, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud Hjemmehjælp, personlig pleje, botilbud

3 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL3 Handicappolitik – traditionelt mere statslig end kommunal Det Centrale Handicapråd (DCH) ‏ Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) Minister med ansvar for handicappolitik Mainstreamingpolitikken i 90'erne Beskæftigelsespolitikken CLH som dynamo for kommunal handicappolitik

4 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL4 Kommunens rolle hidtil En rolle som administrator af loven En svag og utilstrækkelig repræsentation i DCH Undtagelser: De lokale ildsjæle Handicapråd Handicapudgifter

5 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL5 Kommunale handicapråd og handicappolitik Før 1999: Der var ca. 15 kommuner med handicapråd – ofte kun for en begrænset periode 1999: Center for Ligebehandling af Handicappede startede kampagne for handicapråd og handicappolitik 2005: 45 kommuner (af 271) har handicapråd 2007: Alle (98) kommuner skal have handicapråd

6 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL6 Udgifter til handicap 1995-2006: fordobling

7 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL7 Undersøgelse af handicappede 2006 Vi har ringet til mere end 11.000 mennesker 16-64 år Vi har fået godt 9.000 svar Af dem svarer over 2.000 ja til spørgsmålet: Har du et handicap eller en længerevarende sygdom Det vil sige 25 % ”har handicap” 15 % har en grad af funktionsnedsættelse på mindst én af syv dimensioner, vi spørger til

8 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL8 Sådan måler vi funktionsnedsættelse Intellekt Psykisk handicap Adfærd Hørelse Sansehandicap Syn Hænder Arme Mobilitetshandicap Ben

9 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL9 For eksempel ben: find grænsen mellem ja og nej 23 Kan du gå 19 Kan du gå mere end få skridt uden at standse eller få stærkt ubehag 19 Kan du gå op og ned af ét trin på en trappe 15 Er du faldet mindre end 12 gange det sidste år? 14 Sker det du kan gå uden støtte og alligevel holde balancen? 13 Kan du gå op og ned ad en trappe med 12 trin, hvis der er gelænder, og du kan hvile undervejs? 11 Kan du gå 50 m uden at standse op eller føle stærkt ubehag? 9 Kan du bøje dig ned og røre knæene og så rette dig op igen? 8 Kan du bøje dig ned og samle noget op fra gulvet og så rette dig op igen? 6 Har du kun sjældent brug for et støttepunkt for at holde balancen? 6 Kan du gå 200 m uden at standse op eller føle stærkt ubehag? 6 Kan du med gelænder gå 12 trappetrin uden at standse op? 6 Er du faldet mindre end 3 gange det sidste år? 4 Kan du bøje dig ned og røre noget på gulvet og så rette dig op igen? 3 Kan du gå mere end et trin ad gangen, når du går op af en trappe? 1 Kan du gå 350 m uden at standse eller føle stærkt ubehag? 0

10 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL10 De fleste handicap er erhvervede - kun 11 % er medfødte, 30 % erhvervet før 30 år

11 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Man har haft et handicap i 10 år (median)

12 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL12 Hvordan handicap erhverves Handicap opstået ved: Ulykke 18 % 58 % Nedslidning 33 % Psykisk belastning 7 % Arvelig sygdom 10 % 17 % Ikke arvelig sygdom 7 %

13 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL13 Handicap hænger sammen med alder og køn

14 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL14 Hvordan mennesker med handicap oplever kommunens sagsbehandling Spørgsmål: Utilfredse i 1995 Utilfredse i 2006 Kommunen havde ikke den nødvendige ekspertise 36 % 42 % De forskellige indsatser var ikke tilstrækkelig godt koordineret 57 % 47 % Sagsbehandlingen var alt i alt ikke tilfredsstillende 44 % 42 %

15 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL15 Hvad er multilevel analyse? Almindelig regression: y i =  +  * x i + e i Den enkleste multilevel model (variabel intercept): y ij =  j +  * x ij + e ij (niveau 1, person i)  j =  0j +  1j * z j + u j (niveau 2, kommune j)

16 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Manglede kommunen den n ø dvendige ekspertise? Individvariable:Koefficient p-v æ rdi Udf ø rer frivilligt arbejde -0.790.05 Hvordan handicappet er opst å et: sygdom + Kommunevariable: Budget i alt0.000.05 Andel kontanthj æ lpsmodtagere -0.180.10 Administrationsudgifter per indbygger-3.050.21

17 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Var de forskellige instanser godt koordineret ? Individvariable:Koefficient p-v æ rdi Uddannelse: mellemlang+ Mor er i live0.760.01 Kommunevariable: Kommune har handicapr å d i 2005 0.670.03 Befolkningst æ thed 0.000.06 Udgifter til foranstaltninger til voksne med handicap0.000.15

18 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Synes du sagsbehandlingen alt i alt var tilfredsstillende? Individvariable:Koefficient p Hvor handicappet er erhvervet: ved ikke- Hvordan handicappet er opst å et: sygdom+ Udgifter p å handicap 0.780.00 Branche: fremstilling og service+ Branche: bygge og handel- Kommunevariable: Administrationsudgifter per indbygger-0.240.06 Udgifter til voksne med handicap0.000.04

19 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Er du tilstrækkelig sammen med mennesker du kan tale med? Individvariable:Koefficient p Adf æ rds og intellektuelt handicappede - Hvordan handicappet er opst å et: psykisk belastet- K ø n: mand -0.710.02 Civilstand: enkemand/kvinde og skilt- Civilstand og k ø n: skilt mand + Kommunevariable: Kommune har handicappolitik i 20050.000.34 Andel uden erhvervsuddannelse0.470.02 Udgifter til voksne med handicap0.070.00

20 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Hvor meget forklarer vi? Kommune varians Kontrol for Individer Kontrol for komm.var Er der nødvendige ekspertise 11,06 % 9,94 % 6,55 % Godt koordineret 20,28 % 16,69 % 9,32 % Sagsbehandling tilfredsstillende 3,57 % 3,31 % 2,06 % Mennesker du kan tale med 3,04 % 3,84 % 0,00 %

21 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL21 Multilevel analyse af handicap 2006 - niveau 1: individvariable Mennesker med handicap opstået af sygdomme oplever større ekspertise og er alt i alt mere tilfredse Folk i frivilligt arbejde oplever mindre ekspertise Mennesker med behandleruddannelser oplever større koordinering – det samme gør de der har en mor De der selv betaler er mere tilfredse

22 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL22 Multilevel analyse af handicap 2006 - niveau 2: kommunevariable I kommuner med handicapråd er der bedre koordinering I kommuner med større budget er man mere tilfredse – dog kan det måske stille større krav til koordinering Få på kontanthjælp – oplever man mere ekspertise Mindre befolkningstæthed – oplever man bedre koordinering Store administrationsudgifter – folk er mindre tilfredse

23 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Samfundets handicappolitik betyder noget Der er sat langt større kræfter ind på at behandle sygdomme end på at gøre det muligt for mennesker med handicap at leve et almindeligt liv – det gælder nok mest af alt mennesker med fysiske handicap

24 Overskrift og underoverskrift i versaler. Underoverskrifter og brødtekst står altid i den fast definerede grå. 02-04-09TITEL Kommunens handicappolitik betyder noget Et handicapråd gør en forskel En formuleret handicappolitik gør en forskel Større udgifter til handicapformål gør en forskel Administrationsudgifter gør også en forskel – negativ!


Download ppt "Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Der kan frit vælges farver fra farvepaletterne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google