Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

21-11-2014 1 BEFOLKNINGENS OG ERHVERVSLIVETS LOKALISERING I ÅR 2100 I REGION MIDTJYLLAND - FREMTIDENS BEHOV FOR DRIKKEVAND Bjarne Madsen & Steen Schønemann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "21-11-2014 1 BEFOLKNINGENS OG ERHVERVSLIVETS LOKALISERING I ÅR 2100 I REGION MIDTJYLLAND - FREMTIDENS BEHOV FOR DRIKKEVAND Bjarne Madsen & Steen Schønemann."— Præsentationens transcript:

1 21-11-2014 1 BEFOLKNINGENS OG ERHVERVSLIVETS LOKALISERING I ÅR 2100 I REGION MIDTJYLLAND - FREMTIDENS BEHOV FOR DRIKKEVAND Bjarne Madsen & Steen Schønemann Af Bjarne Madsen & Steen Schønemann

2 2 Disposition Hvad er en økonomisk model? –Familiebudget –Kommunal budgetmodel –Model for Kommune (LINE) Fremskrivning Konsekvensberegning af 3 befolkningsstrategier for Mariager fjord kommune Databehov – og udvikling af regionaløkonomisk ”vand-model” Vandforbrug og økonomiske modeller

3 21-11-2014 3 Pia: Lønindkomst Antal børn HuslejeindtægtBruttoindkomst Skattesats & fradrag Bruttoindkomst Skattesats & fradrag o o o Indkomst efter skat = = + Indkomst efter skat + o o o = Totale indtægter Totale udgifter Over- eller underskud Husleje Mad & Tøj Telefon, internet transport Daginstitutions- betaling + = + + Antal månederHusleje pr. måned =* Beregningsgang *= * + = Torben: Lønindkomst Huslejeindtægt += Børnene: Lønindkomst Bruttodag- institutionsbetaling

4 4 Hvorfor budgetmodel? Hvad bruger vi vores penge til? Information Hvordan ser budgettet ud, hvis vi arbejder mere, tager et barn ud af institutionen mv.? Gik det som vi forventede? Er modellen god nok??? (eksempel skatteberegningen) Har vi de nyeste tal ? Ønsket om aktualisering.

5 5

6 21-11-2014 6

7 7 o o o Beregningsgang Regions- arbejdspladser Lokaløkonomisk Model (LINE) Statslige arbejdspladser Eksport Turist- indtægter Investeringer Indkomst Privat forbrug Arbejdspladser Arbejdsstyrke Arbejdsløshed Produktion Disponible indkomster Skatter Import Beskæftigelse o o o Befolkning Råvareforbrug

8 21-11-2014 8 Indkomst o o o Beregningsgang Regions- arbejdspladser Statslige arbejdspladser Eksport Turist- indtægter Privat forbrug Arbejdspladser Arbejdsstyrke Arbejdsløshed Produktion Disponible indkomster Skatter Investeringer Import Beskæftigelse o o o Befolkning Vandforbrug Råvareforbrug Lokaløkonomisk Model (LINE)

9 21-11-2014 9 Indkomst o o o Beregningsgang Regions- arbejdspladser Statslige arbejdspladser Eksport Turist- indtægter Privat forbrug Arbejdspladser Arbejdsstyrke Arbejdsløshed Produktion Disponible indkomster Skatter Investeringer Import Beskæftigelse o o o Befolkning Vandforbrug Råvareforbrug Lokaløkonomisk Model (LINE)

10 10 Fremskrivninger med LINE Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, som benyttes af –5 regioner (f.eks. CO2-model) –Beskæftigelsesregionerne (store investeringsprojekter) –Miljøstyrelsen (affaldsmodel) –Mv. Fremskrivninger –Alle kommuner –Befolkning, produktion, indkomst og beskæftigelse –Halvårlig opdatering –ADAM (national fremskrivning) –Kan også bruges til fremskrivning af vandforbrug

11 21-11-2014 11

12 21-11-2014 12

13 21-11-2014 13

14 21-11-2014 14

15 15 Konsekvensberegning med LINE 3 cases med Mariagerfjord: Case 1: Hvis Mariagerfjord tiltrækker 1000 personer i alderen 60-64 år (MODEL4). Case 2: Hvis der skabes 1000 ekstra arbejdspladser i Mariagerfjord, indenfor metalindustrien (MODEL3). Case 3: Hvis der tiltrækkes 1000 turister til Mariagerfjord (MODEL3).

16 21-11-2014 16 FØLGEVIRKNINGER VED ØGET BESKÆFTIGELSE

17 21-11-2014 17 FØLGEVIRKNINGER I BEFOLKNINGEN

18 18 UDSKRIVNINGSGRUNDLAG

19 21-11-2014 19 BUDGETEFFEKTER

20 21-11-2014 20 UDLIGNINGSSYSTEMET FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE

21 21-11-2014 21 MILJØEFFEKTER

22 22 MILJØEFFEKTER

23 21-11-2014 23 Data = Nationalregnskab for Bornholm = SAM-K = Social Accounting Matrix for Kommuner Matematiske beregningsformler = Lokaløkonomisk model = LINE = Lokal Interregional Ekonomisk model ”VANDKOMMUNER” –Polygoner, hvor kommuner opdeles i vandforsyningsdistrikter –Vandkommunekode i personregisterdata Hvilke data har vi brug for for at lave en model for kommunernes vandforbrug i Region Midtjylland? Regionalt nationalregnskab & Regional model

24 21-11-2014 24 Danmarks Statistik: Statistikbanken (- 2006): –Drikkevandsforbrug –Udgifter til vandforsynings, spildevands- og affaldsområdet Produktions- og beskæftigelsesstatistik i Danmarks Statistik: –360000/410000 Vandforsyning –370000 Opsamling og behandling af spildevand –390000 Rensning af jord & grundvand Kommunefordelte varebalancer – se på varen ”vand” og ”spildevand”: –360000 Vandforsyning –370000 Opsamling og behandling af spildevand –381000 Vandafledningsafgift –390000 Rensning af jord & grundvand Kommunale regnskaber –Konto 1.04 Vandforsyning –Konto 7.30 Spildevandsanlæg –Konto 7.34 Vandforsyning –Konto 8.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt –Konto 8.34 Vandforsyning mht. balanceforskydning Kommunale vandforsyningsselskaber Hvilke data har vi brug for for at lave en model for kommunernes vandforbrug i Region Midtjylland? Forbrug og produktion af vand

25 21-11-2014 25

26 21-11-2014 26

27 21-11-2014 27 Vandforbrug

28 21-11-2014 28 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Bjarne Madsen & Steen Schønemann Af Bjarne Madsen & Steen Schønemann

29 21-11-2014 29 Jobs efter arbejdssted Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B) Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing-Skjern kommune Antal Region Hovedstaden183211231327 Region Sjælland12131235 Region SydDanmark1527512933 Region Midtjylland1310118202 Region Nordjylland420311 Uden for regionerne10000 Danmark227191131166278 Kommunen selv129123112111151 Den øvrige kommune538111851 Regionen selv183131123129202 LINE multiplikator eksperimenter

30 21-11-2014 30 Jobs efter arbejdssted Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing-Skjern kommune Procent Region Hovedstaden 801194810 Region Sjælland 568122 Region SydDanmark 61447712 Region Midtjylland 6511173 Region Nordjylland 21024 Uden for regionerne 00000 Danmark 100 Kommunen selv 5764856754 Den øvrige kommune 24491118 Regionen selv 8068947773 LINE multiplikator eksperimenter

31 21-11-2014 31 Beskæftigelse efter uddannelse og bopæl Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs-sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs-industrien (Lego) Vindmølle-industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing-Skjern kommune Procent Ufaglært/Uoplyst 18,229,316,827,730,0 Studenter, hf, hhx, htx 8,25,06,47,36,1 EFU: Handels- og kontor 11,59,110,514,913,3 EFU: Bygge & anlæg 3,121,83,64,25,2 EFU: Jern & metal 6,311,03,810,416,7 EFU: Social & sundhedsassistenter 1,40,92,60,81,0 EFU: Andre 5,35,73,66,66,9 KVU: Alle 11,74,94,17,26,4 MVU: Pædagogiske 0,80,46,50,5 MVU: Folkeskolelærere 0,50,326,40,50,4 MVU: Samfundsfaglig 2,61,22,43,41,4 MVU: Teknisk mv. 4,03,11,34,04,3 MVU: Sundhed 2,90,51,90,40,5 MVU: Bachelor, alle 2,30,80,92,51,3 LVU: Humanistiske 4,50,91,43,31,4 LVU: Naturvidenskabelig 6,11,41,72,01,2 LVU: Samfundsvidenskabelig 1,40,54,10,80,6 LVU: Sundhed 2,80,10,30,1 LVU: Andre 0,90,20,30,10,2 Forskere og Ph.d.-uddannelse 3,00,10,20,1 Ukendt uddannelse 2,5 1,22,62,4 Alle uddannelser 100,0 LINE multiplikator eksperimenter

32 21-11-2014 32 Beskæftigelse efter alder og bopæl Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskomm une Billund kommune Ringkøbing- Skjern kommune Procent 0-9 år0,0 10-19 år3,86,47,82,14,36,4 20-29 år13,815,517,68,714,116,2 30-39 år29,625,922,720,427,925,6 40-49 år28,126,023,727,529,026,2 50-59 år17,619,020,832,519,1 60-69 år5,76,06,37,84,75,7 70-79 år0,80,9 0,70,50,8 80-89 år0,40,20,1 90 år and older0,0 Total100,0 LINE multiplikator eksperimenter

33 21-11-2014 33 Beskæftigelse efter køn og bopæl Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing- Skjern kommune Procent Mænd52,377,641,355,667,9 Kvinder47,521,958,343,932,2 Total100,0 LINE multiplikator eksperimenter

34 21-11-2014 34 Disponibel indkomst efter bopæl Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing-Skjern kommune Mio.Dkr. Region Hovedstaden 183923 Region Sjælland 35001 Region SydDanmark 31071 Region Midtjylland 210211 Region Nordjylland 10000 Uden for regionerne 00000 Danmark 279101317 Kommunen selv 24757 Den øvrige kommune 160234 Regionen selv 1859711 LINE multiplier experimentsLINE multiplikator eksperimenter

35 21-11-2014 35 Bruttoværditilvækst efter arbejdssted Medicinal- industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs- industrien (Lego) Vindmølle- industrien (Vestas) Gladsaxe kommune Lolland kommune Bornholms regionskommune Billund kommune Ringkøbing-Skjern kommune Mio.Dkr. Region Hovedstaden 1491248817 Region Sjælland 655123 Region SydDanmark 71424117 Region Midtjylland 651988 Region Nordjylland 21026 Uden for regionerne 363123 Danmark 208905364135 Kommunen selv 11852413363 Den øvrige kommune 3237925 Regionen selv 14955484188 LINE multiplier experimentsLINE multiplikator eksperimenter

36 21-11-2014 36 Arbejdspladser efter erhverv og arbejdssted Medicinal-industri (Novo) Bygge- og anlægs- sektoren (Femer B)Folkeskolen Legetøjs-industrien (Lego) Vindmølle-industrien (Vestas) Gladsaxe kommuneLolland kommuneBornholms regionskommune Billund kommuneRingkøbing-Skjern kommune Antal Landbrug, gartneri og skovbrug4,341,660,951,342,25 Fiskeri mv.0,310,050,020,040,12 Råstofudvinding0,970,160,060,080,24 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri4,110,750,380,681,79 Tekstil- og læderindustri0,650,370,160,581,4 Træ-, papir- og grafisk industri5,378,571,0410,917,66 Kemisk industri og plastindustri108,342,630,592,165,93 Sten-, ler- og glasindustri0,984,810,150,552,54 Jern- og metalindustri10,9712,82,028147,77 Møbelindustri og anden industri0,650,530,14103,441,86 Energi og vandforsyning1,120,40,50,511,31 Bygge og anlæg3,66102,441,191,734,53 Autohandel, service og tankstationer2,622,040,841,453,26 Engroshandel undtagen med biler5,254,280,983,214,33 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler10,424,533,564,869,08 Hoteller og restauranter';4,520,05-1,05-0,344,58 Transport6,083,591,413,247,48 Post og tele3,12,431,431,644,09 Finansiering og forsikring5,633,371,352,847,46 Udlejning og ejendomsformidling2,054,80,941,074,7 It-service bortset fra levering af software1,440,310,210,220,79 Programmel og kons.bistand i.f.m. software2,160,830,540,642,63 Forskning og udvikling0,770,060,050,040,07 Rådgivning og rengøring0,580,020,01 0,02 Advokatvirksomhed1,120,590,240,411,05 Revisions- og bogføringsvirksomhed2,161,350,320,675,53 Rådgivende ingeniører, arkitekter2,4210,480,540,872,82 Reklame og markedsføring3,10,790,231,662,52 Rengøringsvirksomhed1,95 1,611,365,27 Anden forretningsservice10,537,372,415,2711,39 Offentlig administration1,520,891,840,391,44 Undervisning1,70,63100,830,391,03 Sundhedsvæsen5,251,091,250,661,39 Sociale institutioner3,781,311,251,562,66 Foreninger, kultur og renovation2,951,481,081,833,85 Sport3,181,121,441,522,45 Boligbenyttelse1,910,440,20,440,81 I alt227,66190,97130,71165,92278,1 LINE multiplikator eksperimenter

37 Teknisk PC-platform til overvågning af den lokale og regionale udvikling Danmarks Statistik forskerplaceringsordning Analysemedarbejdere I regioner, beskæftigelsesregioner mv. Center for Regional- og Turismeforskning Danmarks Statistiks Rå-/Mikrodata Konfiguration af SAM-K and LINE Universiteter og andre forskn.inst.

38 Teknisk PC-platform til overvågning af den lokale og regionale udvikling Danmarks Statistik forskerplaceringsordning Analysemedarbejdere I regioner, Beskæftigelsesregioner mv. Center for Regional- og Turismeforskning Danmarks Statistiks Rå-/Mikrodata Konfiguration af SAM-K and LINE Universiteter og andre forskn.inst. 13 brugere 20 bruger PC’er Fælles PC 1 PC 8 PC’er


Download ppt "21-11-2014 1 BEFOLKNINGENS OG ERHVERVSLIVETS LOKALISERING I ÅR 2100 I REGION MIDTJYLLAND - FREMTIDENS BEHOV FOR DRIKKEVAND Bjarne Madsen & Steen Schønemann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google