Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens
omsorg for personer med demens dag 2 Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens

2 Dagens program Registrering Opsamling på i går Lidt om hjernen
omsorg for personer med demens dag 2 Dagens program Registrering Opsamling på i går Lidt om hjernen Demens -De mest almindelige demenssygdomme  Sygdomsforløb-Adfærd-Differential-diagnoser  -Livshistoriens betydning.  -Opgave om livshistorien

3 HJERNEN En hjernesag At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le
omsorg for personer med demens dag 2 2 HJERNEN En hjernesag At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til At indse en dag hvad du vil er altsammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne. Benny Andersen

4 omsorg for personer med demens dag 2
3

5 omsorg for personer med demens dag 2
4 8.500

6 Sidste nye tal I Danmark indikerer nøgletal på demensområdet at:
omsorg for personer med demens dag 2 Sidste nye tal I Danmark indikerer nøgletal på demensområdet at: mennesker menes at have en demens sygdom heraf menes over at have alzheimers sygdom (januar 2014) Ca mennesker under 65 år har en demens sygdom Omtrent nye tilfælde af demens konstateres hver år danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom Op imod 65 % af de demente får en uspecifik demens diagnose Knap borgere indløste medicin mod Alzheimers sygdom i 2012 De direkte omkostninger ved demens menes at andrage 9,5-15 milliarder kroner årligt. (videnscenter for demens)

7 omsorg for personer med demens dag 2
Demens diagnosen Der findes to internationale diagnosesystemer for demens: ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. revision) udarbejdet af World Health Organization (1992/1993) DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) udarbejdet af the American Psychiatric Association (2013) Derudover har en arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) i udarbejdet diagnosekriterier for demens. Der er væsentlig forskel på, hvordan demens defineres i de tre sæt af diagnosekriterier, men i praksis er fagpersoner nogenlunde enige om, at demens er karakteriseret ved følgende: svækkelse af flere kognitive funktioner, herunder ofte hukommelse forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delir tilstanden skal have haft en varighed på mindst seks måneder

8 omsorg for personer med demens dag 2
MCI: de kognintive funktioner er mere svækket end normalt for alderen, mennesker med MCI har ofte lette problemer med at udføre opgaver som ellers er kendte. Let demens: personen vil stadig kunne klare et hverdagsliv uden støtte men det vil føles besværligt – hukommelsesproblemer – besvær med at sætte navn på ting og mennesker. moderat demens: behov for hjælp og støtte fra enten pårørende eller professionelle – besvær med sprog og koordination Svær demens: ofte behov for professionel pleje og omsorg fx i form af indflytning på plejehjem.

9 Forskellige demenssygdomme
omsorg for personer med demens dag 2 7 Forskellige demenssygdomme Demens Primær demenssygdomme som skyldes sygdomsprocesser i hjernevævet Vaskulære demensformer (Karbetingede) Sekundær demensformer - som følge af ydre opløsningsmidler, faktorer (organiske alkohol)

10 omsorg for personer med demens dag 2
9 Vaskulær demens Årsag: små blodpropper i hjernen, der mindsker blodforsyningen til cellerne. • Demenssymptomer er afgørende for, hvor i hjernen blodpropper rammer • Sygdommen udvikler sig rykvis • Større blodpropper kan give lammelser og afasi • Ofte rammes hukommelse, overblik og sprog • Urininkontinens ses ofte

11 De 5 A’er • Amnesi • Afasi • Apraksi • Adfærdsforstyrrelser • Agnosi
omsorg for personer med demens dag 2 11 De 5 A’er • Amnesi • Afasi • Apraksi • Adfærdsforstyrrelser • Agnosi

12 Amnesi Bevidst Bevidst Ubevidst Episodisk Semantisk Procedural
omsorg for personer med demens dag 2 12 Amnesi Input Korttids- hukommelsen Bevidst Bevidst Ubevidst Episodisk Semantisk Procedural ”Det jeg har ”Det jeg har lært” ”Det jeg gør” oplevet”

13 Ekspressiv afasi Impressiv afasi
omsorg for personer med demens dag 2 13 Afasi Ekspressiv afasi Impressiv afasi ”Hvad er det mon hun siger ?” Kalaallisut oqaatsit pingaarnersaapput, - aamma atuarfinni. Kisianni amerlanerit amerlanerit qallunaatut nutserisunik/oqalutsinik atorfeqartoqarp ataatsimiititaliallu ataatsimiinnerini Ataatsimiinnermi imaqarniliat allakkallu jo så mange forskellige ting – det Kommuniani innuttanut ukiuunerani er på grund af, af hendes kalaallisut pikkorissarnissamut. Sisimiuni Og det er sådan en lignende – nej, ikke lignende – højere oppe. ”Hvordan skal jeg dog få det sagt” illoqarfinni, nunaqarfinni, kommunimi qallunaatut paasisarput aammalu oqalulluarsinnaallutik.Kommunimi nutserisunik/oqalutsinik atorfeqartoqarpoq aammalu kommunalbestyrelsip oqalutseqarneq periarfissaalluni. nutsertinneqarsinnaapput. Qaasuitsup periarfissaqartarpoq unnukkut atuarnermi oqaatsinut ilinniarfimmi annertuumik ”Ja, det, det, det er vi da, jeg er det stadigvæk – og, og det, nu er der forventede fødsel – men ellers …..

14 Motorisk Ideationel Apraksi Rækkefølge af handlinger Rum-retnings-
omsorg for personer med demens dag 2 14 Apraksi Motorisk Ideationel Påklædningsapraksi Rækkefølge af handlinger Persev Rum-retnings- forstyrrelser

15 Agnosi Hjææælp jeg falder
omsorg for personer med demens dag 2 15 Agnosi Hjææælp jeg falder Manglende evne til at genkende. Det drejer sig om sanseindtryk som fx synssansen, høresansen, følesansen, ...

16 Adfærdsforstyrrelse • Manglende hæmninger • Impulsivitet
omsorg for personer med demens dag 2 16 Adfærdsforstyrrelse • Manglende hæmninger • Impulsivitet • Svækket dømmekraft • Tendens til at spise, drikke eller ryge uhæmmet • Gråd / latterlabil • Nedsat motivation

17 Lewy Body demens • Overfølsomhed overfor antipsykotisk medicin
omsorg for personer med demens dag 2 17 Lewy Body demens Symptomer: • Vekslende opmærksomhed og vågenhed • Nedsat rumlig opfattelsesevne • Nedsat mentalt tempo • Synshallucinationer • Parkinsons symptomer (ansigtsmimik) • Tendens til gentagne fald • Forstyrrelser i drømmesøvnen med livlige mareridt • Psykiske forstyrrelser (50% får depressive symptomer) • Overfølsomhed overfor antipsykotisk medicin

18 Frontotemporal demens FTD
omsorg for personer med demens dag 2 18 Frontotemporal demens FTD Ændringer i personligheden, delvis tab af dømmekraft - Manglende impulskontrol - ligegyldighed overfor sociale normer og andre mennesker - Dårlig appetitregulering - Forsimplet sprog Semantisk demens viden om hvad tingene skal bruges til, når de ser dem. - Manglende forståelse af betydningen af almindelige ord og

19 Wernicke-Korsakoff syndrom
omsorg for personer med demens dag 2 19 Alkoholdemens / alkoholbetinget demens Wernicke-Korsakoff syndrom Primære symptomer: Øvrige symptomer: • Forvirring og hukommelsestab • Langsom gang (konfabulere) • Nedsat eller dårlig koncentrationsevne • Mangel på motivation • Nedtrykthed / depression • Lammelse af øjenmusklerne • Koordinationsproblemer • Ændringer i personligheden

20 SYMPTO DEMENS MER VED BPSD BESVÆRLIGE PSYKOLOGISKE 20
omsorg for personer med demens dag 2 20 BPSD BESVÆRLIGE PSYKOLOGISKE SYMPTO DEMENS MER VED

21 Psykologiske Adfærdsmæssige
omsorg for personer med demens dag 2 21 Symptomer Psykologiske Adfærdsmæssige • Paranoide • Verbal aggression vrangforestillinger • Fysisk aggression • Hallucinationer • Irritabilitet • Depression • Råben • Søvnløshed • Kulturelt upassende • Angst adfærd • Labilt humør • Konfabulationer

22 Hyppigste årsager til BPSD
omsorg for personer med demens dag 2 22 Hyppigste årsager til BPSD Relation til forskellige demenstyper • Demens af Alzheimers type • Fronto-temporal demens • Lewy-body demens Årsager: • Delir • Psykose • Depression • Sansetab • Personlige og Interpersonelle faktorer • Miljømæssige forhold

23 Delir • Somatiske årsager f.eks. Blærebetændelse,
omsorg for personer med demens dag 2 23 Delir • Somatiske årsager f.eks. Blærebetændelse, lungebetændelse, dehydrering m. fl. • Medicinårsager Antipsykotika, værst Nozinan, Benzodiazepiner, Beta-blokkere • Misbrug/overforbrug • Abstinenser v. alkohol, benzodiazepiner • Forgiftning

24 Psykose Paranoide vrangforestillinger (Bestjæling, komplot m.fl.)
omsorg for personer med demens dag 2 24 Psykose Paranoide vrangforestillinger (Bestjæling, komplot m.fl.) • Hallucinationer (Syn, hørelse, følelse, smag) • Psykotisk depression (depressive vrangforestillinger, hallucinationer)

25 Depressionstype hos ældre/demensramte
omsorg for personer med demens dag 2 25 Eretisk depression Depressionstype hos ældre/demensramte • Vredladen • Irritabel • Fjendtlig • Aggressiv • Paranoide forestillinger • Taler med sig selv • Syns-og/eller hørehallucinationer • Omkringvandren • Forstyrret nattesøvn

26 Sansetab /ændret opfattelse
omsorg for personer med demens dag 2 26 Sansetab /ændret opfattelse • Syn • Hørelse • Størrelsesopfattelse • Smerteopfattelse • Rum-retningsopfattelse • Farveforståelse • Forstå at ”læse” andre

27 Interpersonelle faktorer
omsorg for personer med demens dag 2 27 Interpersonelle faktorer • Afmagt hos borger / beboer • Plejepersonale evner ikke at ”rejse med til fortiden” • Plejepersonale kender ikke beboers funktionsniveau • Manglende fleksibilitet • Manglende forudsigelighed • Udmattelse

28 omsorg for personer med demens dag 2
28 Miljømæssige forhold – Flytning fra f.eks. hjem til plejehjem eller mellem afdelinger kan føre til stigende uro. – Små ændringer i miljøet, som f.eks. nye beboere i afdelingen eller flytning af inventar – Dårlige relationer til pårørende og andre omsorgspersoner, f.eks. i form af for store krav, irritation eller verbal eller fysisk tvang.

29 SMERTER - TRÆTHED - SULT
omsorg for personer med demens dag 2 29 HVORNÅR ? SMERTER - TRÆTHED - SULT

30 • intellektuel funktion, dvs. på hukommelse, sprog, tænkeevne,
omsorg for personer med demens dag 2 31 Behandling – Alzheimers Demens Let AD Moderat AD Svær AD klarer sig uden hjælp med klarer sig ikke uden en vis helt afhængig af pleje og basale ADL funktioner hjælp fra pårørende omsorg (spisning, påklædning, og personlig hygiejne) kan ofte ikke lades alene overvågning nødvendig MMSE ~ MMSE ~ MMSE ~ Aricept®, Exelon®, Reminyl® Ebixa® Hvad er effekten ? • intellektuel funktion, dvs. på hukommelse, sprog, tænkeevne, • dagligt funktionsniveau, f.eks. personlig hygiejne, madlavning, indkøb, m.m. • psykiske symptomer og personlighed, fx depression, irritabilitet, angst og apati.

31 Vaskulær demens og Lewy Body demens
omsorg for personer med demens dag 2 32 Behandling Vaskulær demens og Lewy Body demens Vaskulær demens • Aricept®, Exelon® og Reminyl® har været afprøvet mod vaskulær størrelsesorden som ved Alzheimers sygdom. Såfremt man har fået blodpropsforebyggende medicin, dvs. Magnyl® og Persantin®. Lewy Body demens • Exelon har vist god effekt ved Lewy Body demens, ikke blot på den synshallucinationer og de forbigående konfusionstilfælde, som følger • Erfaringer viser, at Aricept® og Reminyl® har samme effekt og den præparater. Af og til kan det være nødvendigt at supplere med demens ("blodpropsdemens") og de har alle vist en effekt af samme påvist blodpropper i hjernen, skal man også behandles med intellektuelle dysfunktion, men også på de ofte svære med sygdommen. primære behandling ved Lewy Body demens er derfor et af disse psykofarmaka (se nedenfor). tre

32 Subkortikal demens Andre demensformer Pande- og tindingelap demens
omsorg for personer med demens dag 2 33 Primære demenssygdomme Pande- og tindingelap demens Tindinge og kortikal Subkortikal demens Andre demensformer Huntingtons sygdom Parkinsons sygdom Alzheimers sygdom Frontotemporal demens (Picks) Semantisk demens Lewy body demens Downs syndrom

33 Sekundære demensformer hjerneskader opløsningsmidler AIDS Infektioner
omsorg for personer med demens dag 2 34 Sekundære demensformer Infektioner Toksiske skader Kranie- og hjerneskader Ceutzfelt- Jacobs sygdom Alkohol Trafikuheld Lim Borrelia Andre uheld Syfilis Andre opløsningsmidler AIDS

34 Demens Vaskulær Subkortikal Multi infarkt Hjerneblødnings-
omsorg for personer med demens dag 2 35 Vaskulær Demens Subkortikal Multi infarkt demens Nedsat demens demens Hjerneblødnings- blodgennemstrømning Blodprops- basalt i hjernen demens Lokale hjerneskader- demens

35 omsorg for personer med demens dag 2
30 -Dilemmaspørgsmål 1 Mads Jensen bor på plejehjem. En dag har han vældig travlt. Han har sat en mindre stol op i en anden stol, der er meget tung. Han skubber begge møbler foran sig ned ad gangarealet. Da han når væggen, skubber han gentagende gange af alle kræfter møblerne ind i denne. Hvordan vil du arbejde med bekræftelse eller konflikt?

36 omsorg for personer med demens dag 2
Livshistorien ”at fortælle er lige så meget en del af den menneskelige natur som blodets cirkulation” (Antonia Byat)

37 Hvorfor er livshistorien vigtig
omsorg for personer med demens dag 2 Hvorfor er livshistorien vigtig Fastholder og styrker identitetsfølelsen Giver hjælperen forståelse for den andens levede liv og den person der var Kan hjælpe til at tolke kommunikation og sort tale Kan være med til at skabe forståelse for problematisk adfærd

38 livshistorien er en vigtig måde, hvorpå vi mestrer vores liv
omsorg for personer med demens dag 2 livshistorien er en vigtig måde, hvorpå vi mestrer vores liv skaber mening i det der sker for os En personligt konstrueret samling og skildring af markante oplevelser og hændelser. Kaster lys over borgerens ønsker og vaner Skaber glæde ved at mindes Kan danne udgangspunkt for kommunikation og samvær

39 livshistorien Fastholder og styrker identitetsfølelsen
omsorg for personer med demens dag 2 livshistorien Fastholder og styrker identitetsfølelsen Giver hjælperen forståelse for den andens levede liv og den person der var Kan hjælpe til at tolke kommunikation og sort tale Kan være med til at skabe forståelse for problematisk adfærd

40 Hvordan indhentes livshistorien
omsorg for personer med demens dag 2 Hvordan indhentes livshistorien Man kan anvende skemaer Samtalen som et værktøj Etiske overvejelser Opmærksomhed på hvordan man stiller spørgsmål og lytter

41 Livshistorien som et arbejdsredskab
omsorg for personer med demens dag 2 Livshistorien som et arbejdsredskab Udgangspunkt for aktiviteter Emner til samtaler med borgeren Inddragelse af borgeren i samtaler mellem kollegaer Forebyggelse af aggressioner/voldsepisoder

42 generationshistorien
omsorg for personer med demens dag 2 generationshistorien Bestemte historiske perioder Samfundsmæssige udviklingstendenser indenfor økonomi, politik og kulturelle, sociale, uddannelsesmæssige institutioner Enkeltpersoner vil altid være præget af den tid hvor de har været henholdsvis: Børn Unge Midaldrende Ældre

43 livshistorien Værdier: Hvilke værdier har borgeren?
omsorg for personer med demens dag 2 livshistorien Værdier: Hvilke værdier har borgeren? Hvordan kan du se det i hverdagslivet? Hverdagsliv: Hvilke vaner og behov har borgeren? Stjernestunder – tomme stunder – mørke stunder – gode stunder? Livshistorien: Det levede liv –din borgers livshistorie Familie Uddannelse Bopæle Interesser Milepæle

44 omsorg for personer med demens dag 2
livshistorien


Download ppt "Velkommen til dag 2 omsorg for personer med demens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google