Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dannelse og kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dannelse og kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 Dannelse og kompetencer
I dansk…

2 Opgave til uge 37 vi skal forberede undervisning til 7.a, der tager udgangspunkt i en tese, der hedder: Læsning er en grundlæggende meningssøgende aktivitet, og det handler om at kunne læse på, mellem og bagved linjerne. Udfordringen er nu: Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning ud fra en tekst, hvor eleverne får en forståelse af, havd det vil sige at læse på, mellem og bagved linjerne? Hver studiegruppe skal undervise en gruppe elever ud fra en tekst, vi udvælger (for nemhedens skyld skal det være en kort fortælling/ en novelle af en slags)

3 Kompetencer i dansk – stikord
Dannelse og kompetencer hænger sammen Kompetencetænkningen er en måde at operationalisere og konkretisere dannelsestænkningen Kompetetænkningen beskæftiger sig med de kompetencer, mennesket har brug for at være et godt menneske i det senmoderne samfund Vi har alle min. 5 identiteter: Arbejderen, personen, borgeren, æstetikeren og forbrugeren

4 Kompetencer i dansk – stikord
Danskfaget og dets udøvere kan bidrage med tre typer kompetencer: Sociale kompetencer Fortolkningsmæssige kompetencer Kommunikative kompetencer

5 Kompetencer i dansk – stikord
Kulturteknikker Færdigheder Kompetencer Diskuter forskellen mellem disse!

6 Kompetencer i dansk – stikord
Danskfagets kerne er: ”…at bidrage til at eleverne udvikler en række kompetencer gennem arbejde med tekster i givne genrer og produceret i givne modaliteter”

7 Kompetencer i dansk – stikord
Danskfagets særlige stofområde er tekster… I forskellige genrer… og modaliteter og medier… Der er: Fiktive/ poetiske tekster Offentlige tekster Semioffentlige tekster Interaktive tekster Private tekster

8 Kompetencer i dansk – stikord
3 perspektiver i denne tænkning: Begrundelser for valg af undervisningsindhold Begrundelser for valg af undervisningsmetoder Danne grundlag for refleksion i og over undervisningen Samtlige perspektiver kan arbejdes med ved hjælp fra kompetencehjulet eller fig. 1 s.12

9 Kompetencer i Dansk Sociale kompetencer: Samarbejds- og netværkskompetencer Etisk kompetence Empatisk kompetence Interkulturel kompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

10 Kompetencer i Dansk Fortolkningsmæssige kompetencer Hermeneutisk kompetence Narrativ kompetence Scenariekompetence Æstetisk kompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

11 Kompetencer i Dansk Kommunikative kompetencer Produktiv kompetence Konsumptiv kompetence Kritisk kompetence Informationskompetence (Bundsgaard m.fl. 2009:12)

12 Eksempel Undervisningsformen ”rollespil” kan bidrage til at fremme den empatiske kompetence. Indholdsvalget ”den grimme ælling” (læsning af) kan bidrage til de fortolkningsmæssige kompetencer, især den hermeneutiske og den narrative. Men måske også de sociale kompetencer Pointen er, at kompetencetænkningen skal være et redskab til at give undervisningen retning! Det er en slags mål man sætter op – Hvilke kompetencer kan jeg som lærer bidrage med hos eleverne, når jeg vælger dette indhold og denne form for min undervisning?

13 Det var en mundfuld… Gruppearbejde: Læs ”Historien om en moder” Brainstorm over historien: Genre, tema, klassetrin, hvorfor læse denne tekst med elever? … to be continued

14 Gruppearbejde Udarbejd i gruppen en mini-skitse til et undervisningsforløb. Der skal være: Overordnende mål – skal hentes i kompetencerne Forslag til 2 undervisningsaktiviteter (inkl. Beskrivelse af undervisningsform) omkring teksten – aktiviteterne skal forsynes med mål hentet i kompetencerne

15 Opsamling


Download ppt "Dannelse og kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google