Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheders hverdagsstrategier Jørgen Gulddahl Rasmussen FIRM gruppen Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheders hverdagsstrategier Jørgen Gulddahl Rasmussen FIRM gruppen Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Virksomheders hverdagsstrategier Jørgen Gulddahl Rasmussen FIRM gruppen Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet

2 Emner: -strategi i hverdagen - i den ”unge” og den ”voksne” virksomhed - strategi som plan, - strategi og organisatorisk virkelighed - arbejdet med at forny strategi: praktiske eksempler - og sammenhænge mellem strategisk og organisatorisk forandring

3 Strategiske problemstillinger er noget ledelsen står overfor dagligt - En strategisk problemstilling berører virksomhedens mål - Hvor kommer den fra? - den kommer, når markedet falder væk - den kommer, når virksomheden har fået en genial ny produktidé - den kommer, når proceduren (/ traditionen) tilsiger det - den kommer, når ledelsen har besluttet det! -Den er ofte: - irriterende / kommer i vejen/ skaber uro - og den forsøges tæmmet ved hjælp af et struktureret system

4 Den strategiske problemstilling er den unge virksomhed - Alle knokler for at realisere ideen – få fat i markedet – finde kunder og finansieringskilder, der kan betale - Alle sejl sættes til – og alt gøres for at få strategien realiseres - Virksomheden og dens ledelse tænker ikke strategi, men er tro mod ideen og samtidig fleksibel og imødekommende over for vigtige kunder - Udgør den strategisk problemstilling, som kobler mellem det ydre og det indre, udkrystalliserer virksomhedens mål og prioriterer anvendelsen af midler - Men den permanente strategiske alarmtilstand fører efter en tid til: - et behov for rutiner - for orden - for at symbolisere styr på tingene - og at blive en ”rigtig”, moderne, organiseret og struktureret virksomhed

5 ..og efter to, tre år i business: - ”nogen må hjælpe os” / ”vi fik en god idé” / ”en konsulent kom forbi” Den strategiske procedure: - ”årshjulet” - den halvårlige strategidiskussion i bestyrelse - det årlige ledelsessemiar Analyse – diskussion – beslutning – udmøntning – realisering –evaluering - det store strategiske dokument: ”Den strategiske plan” - eller nogle enkelte sider, som af og til har forputtet sig!

6 Kan strategiske problemstillinger fanges og fastholdes i en plan? - Den permanente spænding mellem nutid og fremtid - Samspillet mellem det rationelle og det naturlige - Modsætningen mellem det nye, kreative, forandrende - og det kendte, rutinemæssige og allerede forhandlede - Den realiserede strategi som en modsætningsfyldt(?) syntese mellem det planlagte og besluttede – og det, som bare opstod - Og spændingen mellem at følge proceduren / planen og ønsket om at følge det operative / det daglige

7 Strategi og den etablerede, konsoliderede virksomhed -Ledelsens strategiske arbejde sammenfattet: - Det opdukkende kombineret med det besluttede - Det naturlige kombineret med det rationelle - Det tavse kombineret med det formulerede - det tegner centrale relationer mellem virkelighed og model: - selektivitet (det, vi ”ved”) overfor selektion (det, vi analyserer frem) - organisatorisk realitet overfor økonomisk rationalitet - at nå en organisk forhandlet enighed overfor at bruge sin formelle ret til styring

8 ..det medfører følgende ledelsesbetingelser i hverdagen: - En stadig bestræbelse for at indpasse ny virkelighed i proceduren - En stadig søgen efter en ny procedure – et nyt ”strategisk hjul”.. det handler ikke kun om procedurer, men også om betingelserne for at skifte strategisk spor -Betydningen af det eksisterende spor: Hvad er virksomheden?, Hvad vil virksomheden? - Hvad accepterer ledelsesgruppen tilsammen, medarbejderne og centrale ”stakeholders” (interessenter) umiddelbart af forandringer - Bakspejlet ”skygger for” (definerer en del af) udsynet fremad

9 Praktiske eksempler på arbejde med strategiske skift: 1 Indførelsen af Lean 2 Opdeling af virksomheden i motorvej og tilkørselsramper 3 Involvering af alle ledere (projekt- funktions – top) i en ny strategisk procedure 4 Opkøb af andre virksomheder, outsourcing, ”gen”- insourcing 5 Omkalfatring af den samlede ledelsesgruppe: nye opgaver, ansvar, beføjelser Opsummering: det strategiske ledelsesarbejde i hverdagen - At få nye innovative ressourcer aktivt ind til at skabe fremtiden - At få hverdagen – og dermed alt det kendte - med i strategisk forandring - At være aktivt forberedt på, at stadige og uventede forandringer


Download ppt "Virksomheders hverdagsstrategier Jørgen Gulddahl Rasmussen FIRM gruppen Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google