Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handicaphjælperens psykiske arbejdsmiljø - en interviewundersøgelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handicaphjælperens psykiske arbejdsmiljø - en interviewundersøgelse"— Præsentationens transcript:

1 Handicaphjælperens psykiske arbejdsmiljø - en interviewundersøgelse
Af: Kristina Kragelund, Kristiane Paarup Kylling og Lene Møller Hvid

2 Dagens Program Introduktion
Interviewundersøgelsens baggrund og motivation Interviewundersøgelsens fund Udfordringer i handicaphjælper arbejdet Interviewundersøgelsens bidrag Anbefalinger til det fremtidige handicaphjælperarbejde Pause Spørgsmål

3 Baggrund og motivation
Interviewundersøgelsen er en del af et speciale lavet som afslutning på psykologistudiet 2011 Kendskab til området Et uafdækket område som fortjener opmærksomhed

4 Baggrund og motivation

5 Metode Interviewundersøgelse: Interviewpersoner: 1 pilotinterview
5 kvalitative interviews Længste: 2.14 min., korteste: 1.07 min., gennemsnit min. Transskriberet ordret og efterfølgende analyseret Interviewpersoner: 1 mand, 4 kvinder Ældste: 61 år, yngste: 39 år, gennemsnit: 49 år To interviewpersoner havde flere beskæftigelser

6 Psykisk arbejdsmiljø De seks guldkorn: Social kapital: Indflydelse
Mening Forudsigelighed Social støtte Belønning Krav Social kapital: Tillid Samarbejde Retfærdighed

7 Undersøgelsens temaer
Organisering af arbejdet Relationen mellem bruger og handicaphjælper Handicaphjælperens rolle(r) Italesættelse af arbejdet

8 Handicaphjælperarbejdets organisering
Fund: Der mangler konkrete beskrivelser og retningslinjer Ingen krav om uddannelse Der mangler et fagligt fællesskab blandt hjælperne Udfordring: Handicaphjælperen og bruger må selv ’forhandle’ arbejdets indhold

9 Relationen mellem handicaphjælper og bruger
Fund: Handicaphjælperen er brugerens fysiske nærmeste  social og emotionel nærhed Udfordring: Handicaphjælperen oplever ambivalens i forhold til brugeren; på den ene side er det et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold, på den anden et følelsesmæssigt tæt forhold. Handicaphjælperen er ikke rustet til denne opgave

10 Handicaphjælperens roller 1
Fund: Fire forskellige roller Redskab Ven Servicemedarbejder Terapeut Rollerne er modstridende

11 Handicaphjælperens roller 2
Udfordring: Handicaphjælperen kan ikke gennemskue, hvad der forventes af dem  ambivalens og usikkerhed Handicaphjælperen er ikke rustet til at varetage disse roller

12 Italesættelse af handicaphjælperarbejdet
Fund: Man taler ikke om handicap Forskellighed: Brugeren er unik  alle brugere er forskellige Normalitet: Brugeren er normal  brugere er lige som alle andre Udfordring: Handicaphjælperens viden om brugeren begrænses  det bliver sværere for handicaphjælperen at forstå brugerens og brugerens behov  risiko for misforståelser og grænseoverskridende ’opførsel’

13 Opsummering af undersøgelse
Handicaphjælperarbejdet er kun beskrevet i begrænset omfang og primært af interesseorganisationer Relationen mellem bruger og handicaphjælper har en indbygget fysisk nærhed, som også medfører social og følelsesmæssig nærhed Handicaphjælperarbejdet indeholder flere forskellige roller, som er vanskelige for hjælperen at gennemskue og forene Ordet handicap optræder stort set ikke i beskrivelserne af handicaphjælperarbejdet

14 Anbefalinger

15 Klare retningslinjer Anbefaling: Begrundelse:
Klare retningslinjer omkring arbejdets organisering, herunder ansvars- og opgavefordeling mellem kommunen, interesseorganisationer og brugeren Begrundelse: Uklarheden mellem de involverede parter skaber en uhensigtsmæssig oplevelse af tilfældighed og ligegyldighed Klare beskrivelser af ansvars- og opgavefordelingen vil mindske usikkerheden og signalere, at handicaphjælperarbejdet tages seriøst

16 Uddannelse, kurser og undervisning
Anbefaling: At handicaphjælperne får relevant uddannelse inden for de forhold, der er fælles i handicaphjælperarbejdet, uafhængig af den enkelte bruger Begrundelse: At udstyre handicaphjælperne med et fælles begrebsapparat og en generel viden om og forståelse af arbejdet At klæde handicaphjælperne på ift. at forstå og agere inden for den psykologi og de sociale mekanismer, der gør sig gældende når to mennesker er i så tæt en relation

17 Fagligt kollektiv Anbefaling: Begrundelse:
At indføre faglige møder både for de konkrete teams omkring den enkelte bruger og for større grupper af handicaphjælpere Begrundelse: Faglig sparring og erfaringsdeling Særlig vigtigt når man arbejder med mennesker Særlig vigtigt fordi man handicaphjælpere ikke har relevant uddannelse

18 Forventningsafstemning og dialog
Anbefaling: Fælles dialog og forventningsafstemning mellem bruger og handicaphjælper vedrørende praktiske, sociale og emotionellem forhold Begrundelse: Det vil kunne bidrage til en gensidig forståelse af arbejdet Medvirkende til at mindske grænseoverskridende adfærd i relationen – fra både brugerens såvel som handicaphjælperens side

19 Hvad giver specialet anledning til?
At der udarbejdes en lignende undersøgelse med fokus på brugeren At der udarbejdes undersøgelser med lignende fokus men at der inddrages flere informanter for at finde ud af, om de fund vi er nået frem til, gør sig gældende generelt i handicaphjælperarbejdet eller at man undersøger handicaphjælperarbejdet mere i dybden, idet vores fund tilbyder et grundlag og en viden at tage udgangspunkt i

20 Pause

21 Spørgsmål Hvad er de vigtigste pointer fra i dag?
Hvordan kan du bruge det fremadrettet? Hvad har overrasket dig mest?

22 Tak for i aften!


Download ppt "Handicaphjælperens psykiske arbejdsmiljø - en interviewundersøgelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google