Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Temadag den 25. marts Lokale uddannelsesudvalg Rolle og opgavefordeling mellem Fagligt udvalg Skoler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Temadag den 25. marts Lokale uddannelsesudvalg Rolle og opgavefordeling mellem Fagligt udvalg Skoler."— Præsentationens transcript:

1 1 Temadag den 25. marts Lokale uddannelsesudvalg Rolle og opgavefordeling mellem Fagligt udvalg Skoler

2 2 Fagligt Udvalg for pædagogisk grunduddannelse og social- og sundhedsuddannelser består af: Arbejdsgiver siden: KL Danske Regioner

3 3 Fagligt Udvalg for pædagogisk grunduddannelse og social- og sundhedsuddannelser består af: Desuden er eleverne tilforordnede Arbejdsgiver siden: KL Danske Regioner Arbejdstagersiden: FOA 3 F

4 4 Opgaver FUSS (§38) Uddannelsernes mål, varighed, struktur, prøver fordeling mellem skole og praktik, Praktikuddannelsen mv Uddannelsesordning Følge arbejds- markedets udvikling

5 5 Godkendelse af praktikvirksomheder Afkortning og forlængelser af uddannelser Klager og tvistigheder FUSS træffer desuden afgørelser om:

6 6 Godkendelse af praktikvirksomheder Afkortning og forlængelser af uddannelser Klager og tvistigheder Uddelegering til LUU FUSS træffer desuden afgørelser om:

7 7 Sammensætning af LUU Som FUSS + repræsentanter fra: skolens ledelse skolens lærere skolens elever

8 8 Lokale uddannelsesudvalg opgaver vs. Opgaver i Fællesbestyrelse og uddannelsesråd

9 9 Opgaver Fællesbestyrelse Uddannelses- kapacitet

10 10 Fællesbestyrelserne – uddannelseskapacitet koordinering af elevoptaget, indstilling til amtsrådet om skolernes antal og placering og om uddannelsestilbudet på de enkelte skoler, rådgivende for amtsråd og kommunalbestyrelser ved uoverensstemmelser mellem elevtilgang og uddannelsesbehov, rådgivende om kvalifikationskriterier for optagelse til uddannelserne

11 11 Opgaver Fællesbestyrelse Uddannelses- kapacitet skoledrift

12 12 Opgaver Fællesbestyrelser – skoledrift indstilling til amtsrådet om ansættelse og afskedigelse af skoleledere og lærere, Godkendelse af hver skoles budget efter indstilling fra skolelederne inden for de økonomiske rammer, som amtsrådet har fastlagt, Rådgivende for amtsråd inden indgåelse af overenskomst

13 13 Opgaver Fællesbestyrelse Uddannelses- kapacitet skoledrift Indhold af uddannelser

14 14 Opgaver Fællesbestyrelser - Indhold af uddannelser: Godkendelse af uddannelsesordninger for grundforløbet efter indstilling fra uddannelsesrådene i forening, Godkendelse af uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og for den pædagogiske grunduddannelse efter indstilling fra de respektive uddannelsesråd, Fastsætning af retningslinjer for skolernes godkendelse af merit til elever med relevante uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forudsætninger + godkendelse af praktiksteder

15 15 Opgaver LUU Uddannelses- kapacitet skoledrift Indhold af Uddannelser + godkendelse af praktiksteder

16 16 Opgaver Lokale Uddannelsesudvalg Rådgive skolen om den lokale undervisningsplan (både grund – og hovedforløb) Indstille valgfag ud fra lokale behov Virke for samarbejdet mellem skolen og lokalområdet Medvirke til kvalitetssikring og fornyelse af indholdet af uddannelserne (§ 39) i samarbejde med skole og fagligt udvalg lave opsøgende arbejde ift. tilvejebringelse af flere praktikpladser

17 17 Opgaver Lokale Uddannelsesudvalg Hvordan?

18 18 Opgaver Lokale Uddannelsesudvalg EUD-lov § 41 Indholdet af den lokale undervisningsplan

19 19 Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af Struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i Skolens tilbud om valgfag og valgfrie specialefag Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter Skolens bedømmelsesplan Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr

20 20 Godkendelse af praktikvirksomheder Afkortning og forlængelser af uddannelser Klager og tvistigheder FUSS udarbejder retningslinjer Uddelegering til LUU fra FUSS Håndbog for LUU Og information bl.a. via www.sosuinfo.dk

21 21 SOSU fag Social- og sundhedshjælper (før) EUD Social- og sundhedshjælper Områdefag Sundhedsfag 3 uger Social- og samfundsfag 3 uger Pædagogik m. psykologi 3 uger Aktivitets- og praktisk fag 5 uger I alt områdefag 14 uger Grundfag Dansk (D-niveau) 4 uger (D niveau) 4 uger Engelsk (E niveau) (valgfrit) 2 uger Naturfag (E niveau) 3 uger (E niveau) 2 uger I alt grundfag9 uger (inkl. engelsk)8 uger (inkl. engelsk) Valgfag (udbydes efter skolens vurdering)1 uge (+ 2 uger, hvis engelsk fravælges) Valgfrispeciale fag1 uge fra valgfri speciale fagrækken Socialpædagogik (1 uge) Ældrepædagogik (1 uge) Folkesundheds- og sundhedsfremme (1 uge) Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen (1 uge) Psykiatri (1 uge)

22 22 SOSU fag Social- og sundhedsassistent (før) EUD Social- og sundhedsassistent Områdefag Social- og samfundsfag 4 uger Pædagogik m. psykologi 4 uger Sundheds- og sygeplejefag 6 uger Medicinske fag 4 uger Kultur og aktivitetsfag 3 uger I alt områdefag 21 uger 21 uger områdefag Grundfag Dansk (C niveau) 3 uger(C niveau) 2 uger Engelsk (D niveau) 2 uger(D niveau) (valgfrit) 2 uger Naturfag (C niveau) 4 uger I alt grundfag9 uger6 uger (+ 2 uger engelsk) Valgfag (udbydes efter skolens vurdering)2 uger1 uge (+ 2 uger - hvis engelsk fravælges) Valgfrispeciale fag2 uger fra valgfri speciale fagrækken Socialpædagogik (1 uge) Ældrepædagogik (1 uge) Folkesundheds- og sundhedsfremme (1 uge) Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen (1 uge) Ledelse og organisation (1 uge) Rehabilitering (1 uge)

23 23 PGU fag PGU FØRNU Områdefag Pædagogik med psykologi(10 uger) Kultur- og aktivitetsfag(10 uger) Sundhedsfag(5 uger) IT og kommunikation(4 uger)(5 uger) I alt 29 uger 30 uger Grundfag Dansk(C niveau) 8 uger(C niveau ) 7 uger Engelsk(E niveau ) 2 uger (valgfrit) Samfundsfag(C niveau) 7 uger I alt17 uger16 uger Introduktionsforløb2 uger Valgfag2 uger2 uger (+ 2 hvis engelsk fravælges) Valgfrie specialefag fra fagrækken2 uger Socialpædagogik1 uge Specialpædagogik1 uge Folkesundhed og sundhedsfremme1 uge Kost og bevægelse1 uge Børn og natur (AMU)1 uge Æstetiske udtryksformer1 uge


Download ppt "1 Temadag den 25. marts Lokale uddannelsesudvalg Rolle og opgavefordeling mellem Fagligt udvalg Skoler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google