Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde Thyholm og Struer 14. december 2004. Temamøde – Thyholm og Struer 1. Svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsmin. 2. Projekt- og procesorganisation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde Thyholm og Struer 14. december 2004. Temamøde – Thyholm og Struer 1. Svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsmin. 2. Projekt- og procesorganisation."— Præsentationens transcript:

1 Temamøde Thyholm og Struer 14. december 2004

2 Temamøde – Thyholm og Struer 1. Svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsmin. 2. Projekt- og procesorganisation 3. Visionsseminar 4. Beslutninger i 2005 (2 kommunalbestyrelser) 5. Sager til beslutningsgrundlag for sammenlægningsudvalg 6. Tidsplan (for punkt 4 og 5) 7. Arbejdsgrupper

3 Tidsplan for opgave- og strukturreform Afklaringsfase – foråret 2005 – Afgivelse af ønske om ny struktur (senest 31/12) Planlægningsfase – resten af 2005 – Det nye kommunale landskort fastlægges – Valg til sammenlægningsudvalg (november) Beslutningsfase – 2006 – Sammenlægningsudvalg tiltræder og siddende kommunalbestyrelser fortsætter i 1 år Gennemførelsesfase - 2007 – Nye kommuner træder i kraft og Sammenlægnings- udvalgene tiltræder som nye Kommunalbestyrelser

4 4 Projektorganisation Thyholm Kommunalbest.Struer Byråd Politisk Styregruppe Administrativ styregruppe Arbejdsgruppe Sekr.

5 Kommunalbestyrelser i 2005 vs. Sammenlægningsudvalg i 2006 Den politiske styregruppe skal i 2005 udarbejde og forberede så mange beslutningsforslag som muligt til sammenlægningsudvalget På områder hvor det af forskellige årsager viser sig hensigtsmæssigt og naturligt, bør der allerede i 2005 ske sammenlægning

6 Visionsseminar Afholdes jan-feb 2005 – 1 eller 2 dage Alle politikere og administrativ styregruppe Ekstern konsulentbistand til: – Formulering af fremtidsvisioner og målsætninger – Nyt og fælles værdisæt for Thyholm og Struer – Den 3. vej

7 Beslutninger i 2005 og i 2006 Oplistning af forhold/sager, der i løbet af 2005 og 2006 skal forberedes/besluttes Oplistning ikke stringent, men vil i en del sammenhænge kunne fraviges når det findes hensigtsmæssigt, logisk og naturligt

8 Beslutninger i 2005 – 2 byråd (politisk styregruppe) 1. kvartal: – Antal medlemmer af KB samt navn på kommune – Vision, køreplan, projektorganisation og kommunikationsstrategi for sammenlægning – Nedsætte fælles MED-udvalg (uden besl.komp) – Koordinere og gennemføre indkøb – Fastlægge fysiske rammer/lokaler m.v. – Dialog med amtet om nye opgaver

9 Beslutninger i 2005 – 2 byråd (politisk styregruppe) 2. og 3. kvartal: – Opsige og indgå løbende kontrakter – Koordinere økonomi, investeringer, serviceniveau – Koordinere løn- og personalepol. (nyansættelser) – Koordinere administrative systemer – Koordinere nuværende kommuneplaner

10 Beslutninger i 2005 – 2 byråd (politisk styregruppe) 4. kvartal: – Koordinere og gennemføre kommunevalg – Koordinere budgetprocedure for 2007 – Koordinere beslutningsproces m. amtet om overtagelse af nye kommunale opgaver

11 Beslutninger i 2006 – 2 byråd Drift af kommunen – hele 2006

12 Beslutninger 2006: Sammenlægningsudvalg 1. kvartal: – Iværksætte, styre, koordinere, følge op og kommunikere i forhold til processen – Godkende budgetprocedure 2007 – Ansættelsesprocedure (topledelse) – Organisationsstruktur, ledelsesgrundlag, styreform – Fastsætte MED-system – Fastlægge administrative systemer – Beslutninger angående overtagelse af nye opgaver – Opsige og indgå kontrakter for ny kommune (revision mv)

13 Beslutninger 2006: Sammenlægningsudvalg 2. kvartal: – Formulere politikker på udvalgte områder – Beslutte ophævelse af og deltagelse i kommunale samarbejder

14 Beslutninger 2006: Sammenlægningsudvalg 3. Kvartal: – Ansættelsesprocedure/indplacering af øvrige medarbejdere – Vedtage budget 2007 for ny kommune – Indkøb på vegne af nye kommune

15 Beslutninger 2006: Sammenlægningsudvalg 4. kvartal: – Styrelsesvedtægt, forretningsorden, kasse- og regnskabsregulativ – Øvrige beslutninger og praktiske forberedelser m.h.p. drift af den nye kommune

16 Arbejdsgrupper Ældreområdet (overordnet) Handicap/psykiatri Børnepasn. (bhv./dagpleje) Folkeskoler Byg og Miljø Arbejdsmarkedet Børn og Unge Sundhedstjeneste Tandpleje IT Økonomi Sekretariat Borgerservice Inkasso Teknik (drift) Personale- og uddannelse Planlægning Kultur og fritid

17 Faser/opgaver for arbejdsgrupper Afklaringsfase – Status og overblik (facts, nøgletal, ressourcer) Planlægningsfase – Afdække problemstillinger og køreplan for sammenlægning – Forberede beslutningsgrundlag Gennemførelsesfasen – Udarbejde beslutningsoplæg – Forberede praktisk sammenlægning

18 Fælleskommunale virksomheder Beredskab PPR Havnen Marilyn Ann Olympos Venø Færgefart Nomi Skattecentret Miljøcentret Knudepunktet UU-center


Download ppt "Temamøde Thyholm og Struer 14. december 2004. Temamøde – Thyholm og Struer 1. Svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsmin. 2. Projekt- og procesorganisation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google